Sobota, 11 lipca
Olga, Kalina, Benedykt, Pelagia, Karina

Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa i PUP

03.06.2020 05:05:00 PAN 16 12463

Starostwo Powiatowe w Limanowej przywróciło pełną bezpośrednią obsługę klientów. By zapewnić bezpieczeństwo petentów oraz pracowników, na terenie urzędu nadal obowiązują dodatkowe procedury.

  • Starostwo Powiatowe w Limanowej

Wraz ze wznowieniem obsługi petentów w Starostwo Powiatowym w Limanowej, wdrożono następujące zasady: dezynfekcja rąk przy wejściu, obowiązek zakrywania ust i nosa, zachowanie 2 m odległości od innych osób.

Starostwo nadal prosi o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum oraz załatwianie jak największej ilości spraw przy jednej wizycie. Sprawy, które nie wymagają bezpośredniej obecności w urzędzie, można załatwiać telefonicznie, mailowo lub za pomocą korespondencji tradycyjnej.

W pokojach związanych bezpośrednio z obsługą może przebywać wyłącznie jeden petent. Na korytarzu zostały wyznaczone miejsca dla oczekujących. W każdej przestrzeni budynku Starostwa wymagane jest zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego.

- W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia czasu oczekiwania na miejscu, zalecamy wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu osobistej wizyty w urzędzie – informuje Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że sprawy związane z rejestracją pojazdów są załatwiane po wcześniejszym umówieniu się na wizytę poprzez elektroniczny system kolejkowy. Dodatkowo, sprawy związane z wydaniem prawa jazdy, odbiorem stałego dowodu rejestracyjnego oraz sprawy z zakresu transportu drogowego załatwiane są niezwłocznie.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru informuje, że od 1 czerwca obsługa geodetów jest prowadzona w pokoju 217 (archiwum) w godzinach pracy urzędu. Odwołane zostają więc przyjęcia wg harmonogramu ustalonego w marcu br.

Płatności należy dokonywać drogą elektroniczną.

  • Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

W okresie trwania stanu epidemii, Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej zaleca korzystanie ze swoich usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl, platformy epuap puplimanowa, drogą mailową krli@praca.gov.pl lub telefonicznie.

W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi klientów oraz mając na uwadze obowiązujące w tym zakresie ograniczenia, nakazy i zakazy, bezpośrednia obsługa klientów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba (z wyłączeniem pracowników). Pozostali klienci oczekują na korytarzu z zachowaniem odpowiedniej odległości.

PUP rekomenduje ograniczanie osobistych wizyt do niezbędnego minimum i zaleca kontakt przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (przesyłka pocztowa lub pozostawienie pism i wniosków w wystawionych skrzynkach korespondencyjnych znajdującej się w Limanowej przy wejściu do Klubu Pracy, a w Mszanie Dolnej przy wejściu do budynku LpiK).

Celem dokonania rejestracji w PUP jako osoba bezrobotna – zaleca się korzystanie przede wszystkim z elektronicznej rejestracji dostępnej na stronie www.limanowa.praca.gov.pl. Dla osób nie posiadających podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego dopuszcza się możliwość rejestracji poprzez pobranie druku karty rejestracyjnej i niezbędnych oświadczeń ze strony internetowej PUP lub pobranie druków wystawionych przy skrzynkach podawczych i przesłanie oryginałów dokumentów drogą pocztową lub złożenie wypełnionych i podpisanych osobiście dokumentów do skrzynek podawczych, dostępnych w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 (przy wejściu do Klubu Pracy) i Mszanie Dolnej przy wejściu do budynku LPiK, przy ul. Starowiejskiej. Dopuszcza się również osobistą rejestrację w siedzibie PUP w Limanowej lub LPiK w Mszanie Dolnej.Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgodnienie – telefoniczne terminu osobistej wizyty w urzędzie.

Osoby nie posiadające podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, koniecznego do dokonania elektronicznej rejestracji  mogą, bez wychodzenia z domu, założyć profil zaufany za pośrednictwem bankowości elektronicznej  a także na platformie Envelo (Grupa Poczty Polskiej). Zakładając profil przy użyciu platformy Envelo konieczne jest potwierdzenie tożsamości w oddziale poczty. Możliwe jest również potwierdzenie profilu zaufanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Należy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz obowiązkowej dezynfekcji rąk (przy wejściu na teren urzędu) – w celu identyfikacji tożsamości wnioskodawcy konieczne będzie chwilowe odsłonięcie twarzy. Zaleca się również posiadanie jednorazowych rękawiczek oraz zabranie w miarę możliwości własnych przyborów do pisania.

- Bezpośrednia obsługa dotyczy tylko i wyłącznie osób, które nie są objęte kwarantanną lub izolacją i nie posiadają objawów choroby zakaźnej. Zwracamy się z prośbą o odpowiedzialne potraktowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w PUP w Limanowej. Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować  za pośrednictwem strony internetowej – zapewnia Powiatowy Urząd Pracy. 

Wykaz telefonów

Rejestracja osób bezrobotnych:
PUP Limanowa – 18/ 33 37 849, 18/ 33 37 895,
LPIK  Mszana Dolna – 18/33 11 710
Potwierdzanie wizyt i gotowości podjęcia pracy oraz udziału w innych formach aktywizacji zawodowej:
Gmina Słopnice, Tymbark – 18/ 33 30 869
Gmina Dobra, Laskowa – 18/ 33 37 889
Gmina Jodłownik, Kamienica – 18/ 33 37 891
Miasto Limanowa – 18/ 33 37 834
Gmina Łukowica, Gmina Limanowa (A-F) – 18/ 33 37 836
Gmina Limanowa (G-Ż) – 18/ 33 37 838
LPIK Mszana Dolna (Gmina Niedźwiedź, Miasto i Gmina Mszana Dolna) – 18/ 33 11 710
Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców – 18/ 33 37 830
Wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej:
Pożyczki – 18/ 33 37 916, 18/ 33 37 884
Dofinansowania – 18/ 33 37 862, 18/ 33 37 883
Sekretariat PUP (centrala) 18/ 33 75 850 

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in