Niedziela, 20 czerwca
Diana, Bogna, Bogumiła, Florentyna, Rafael, Rafał

Zakaz użytkowania wodociągu. Gmina organizuje beczkowóz

18.05.2021 15:14:00 PAN 38 11526

Przyszowa. Sanepid wydał dziś zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Przyszowa I - w pobranych próbkach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości mikrobiologicznych, m.in. obecność bakterii coli. Gmina organizuje beczkowóz.

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 10 maja 2021 r. z wodociągu wiejskiego Przyszowa I limanowski sanepid stwierdził, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powodem wydania decyzji administracyjnej o zakazie jest wykrycie w wodzie dopuszczalnych wartości mikrobiologicznych. Chodzi o liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 st. C. 

Dziś Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej wydała decyzję o zakazie użytkowania wody z wiejskiego wodociągu Przyszowa I do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. 

Do tego czasu woda ta może być używana jedynie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Urząd Gminy poinformował, że beczkowóz z wodą dla użytkowników skażonego wodociągu będzie podstawiony na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przyszowej.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in