Sobota, 08 maja
Liza, Stanisław, Wiktor, Marek, Miron, Kornel

Wszystko było ukartowane?

23.12.2009 23:33:55 top 29 9605

Młynne. Samorząd gminy i miasta Limanowa już 24 września ustalił z Zarządem Dróg Wojewódzkich objazdy mostu w Młynnem. Dla samochodów osobowych wytyczono je wąską drogą osiedlową.

*** Słowa...

Mieszkańcy i przedsiębiorcy z Młynnego, i gminy Laskowa na początku listopada walczyli o przesunięcie terminu zamknięcia mostu na rzece Łososina w Młynnem i budowy mostu zastępczego. Powodem protestów były podane przez nas informacje o kuriozalnych objazdach: przez Pasierbiec dla samochodów osobowych, oraz przez Brzesko-Nowy Sącz dla samochodów ciężarowych. Mieszkańcy liczyli na poparcie samorządowców.

9 listopada doszło do spotkania zainteresowanych. Mieszkańcy zwracali wówczas też uwagę, że wyznaczony objazd dla samochodów osobowych przez Pasierbiec w zimie będzie niebezpieczny. Wówczas wójt gminy Limanowa Władysław Pazdan, wbrew wcześniejszemu stanowisku i ku zdziwieniu wszystkich oświadczył, że „nie ma zgody na objazd przez Pasierbiec”. – Nie ma na to zgody i nie będzie, tak dla samochodów ciężarowych jak, i osobowych – mówił Władysław Pazdan.

- Wykonawca zobowiązał się do poprawy drogi koło pana Michury, o ile właściciele pozwolą poszerzyć pobocze kruszywem a później destruktem asfaltowym – mówiła zaś Urszula Nowogórska, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego. – Jest tam możliwość wykonania szerokiego nasypu, by stworzyć mijankę, to by ułatwiło i skróciło objazd.

- Objazd tamtędy na chwilę obecną nie jest możliwy – odpowiedział Jerzy Bukowiec z KPP w Limanowej.- Droga ta jest wąska, a most koło stadionu trzeba poddać analizie przed puszczeniem tam takiego ruchu.

Z komentowania pomysłu Urszuli Nowogórskiej zrezygnowano. Termin zamknięcia mostu przesunięto, ale nie na długo. Objazdy wyznaczono wg pierwotnego pomysłu.

*** Notatka

24 września - jak wynika z notatki służbowej, odbyło się spotkanie Andrzeja Wcisło – wicedyrektora ZDW, Władysława Pazdana – wójta gminy Limanowa, Marka Czeczótki – burmistrza miasta Limanowa, Marka Drygały – wykonawcy remontu mostu, oraz Urszuli Nowogórskiej – radnej Sejmiku WM.

Na spotkaniu tym uzgodniono:

„1. Na okres remontu mostu ustalono objazd dla samochodów do 2,5 tony drogą gminno-miejską koło pana W.Michury”.

2. W związku z powyższym istnieje konieczność doraźnego poszerzenia poboczy po obydwu stronach (w zależności od zgód właścicieli gruntu) po ok. 0,5 m na całej długości zorganizowanego objazdu.
W związku z tym ZDW Kraków zobowiązuje się do przekazania w formie darowizny (po uzyskaniu zgody przez Zarząd WM) kruszywa kamiennego oraz destruktu asfaltowego.

Miasto Limanowa Poszerzenie wykona we własnym zakresie, z powierzonego przez ZDW materiału ok. 50 ton.
Gmina Limanowa deklaruje uzyskanie zgód właścicieli gruntu przyległych do drogi.

Wnosi o ustawienie znaków uniemożliwiających ruch samochodów ciężarowych (szykany) na odcinku Młynne – Pasierbiec (koło Zakładu Stolarskiego Midrew), natomiast od strony Łososiny Górnej, przy wjeździe na most (w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową) ustawienie znaków uniemożliwiających ruch samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony, z wyłączeniem autobusów.

Oznakowanie i poszerzenie poboczy w części drogi gminnej leży po stronie wykonawcy remontu mostu, który na ten cel zadeklarował ok. 15 tys. zł.

Na tym notatkę zakończono i podpisano.”

O spotkaniu tym i ustaleniach mieszkańcom nikt jednak nie powiedział.


Autentyczność notatki potwierdził wójt gminy Limanowa… 15 grudnia pismem skierowanym do ZDW: „W ślad za notatką sporządzoną w dniu 24 września 2009 roku informuję, że firma Remost z Czernichowa – wykonawca remontu mostu w Młynnem zobowiązał się do przygotowania najbliższego objazdu dla samochodów osobowych do 3,5 tony (droga gminna Młynne-Łososina Górna). Przygotowanie to miało się odbyć przed zamknięciem mostu a uzupełnienie poboczy tzw. „destruktem” w trakcie remontu. Na dzień dzisiejszy wykonawca remontu mostu wywiązuje się z tych zobowiązań. W/w droga w związku z intensywnym ruchem samochodów osobowych jest w fatalnym stanie. Po wykonaniu remontu mostu na drodze wojewódzkiej UG Limanowa zwoła odrębną komisję do oceny stanu nawierzchni i wykonania nowej nawierzchni asfaltowej.”

Wspomniany w notatce destrukt trafił do Limanowej, ale dopiero 14 grudnia. Potwierdził to tego samego dnia pismem Urząd Miasta Limanowa. Na objeździe go jednak nie widać.


*** Odśnieżanie

12 grudnia na portalu limanowa.in poinformowaliśmy, że objazd drogą przez Pasierbiec był tak śliski, że doszło tam do kilku kolizji. W końcu policja zamknęła drogę do czasu przejazdu piaskarki. Kilka dni później wójt gminy Limanowa zwrócił się z prośbą do ZDW o zabezpieczenie środków finansowych na odśnieżanie tej drogi. 18 grudnia ZDW „przypomniał” wykonawcy, że zgodnie z umową to na nim spoczywa „utrzymanie objazdu”.

 

 

***

Rozmowa na temat remontu mostu w Młynnem z radnym wojewódzkim Stanisławem Dębskim.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in