Niedziela, 25 lipca
Walentyna, Krzysztof, Jakub

Wójt proponuje kandydaturę urzędnika na stanowisko dyrektora szkoły

16.06.2021 00:23:00 PAN 28 6874

Męcina. Po remisie w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły w Męcinie wójt Jan Skrzekut wskazał na kandydaturę Grzegorza Krzaka, rekomendując ją do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców szkoły.

Procedura przewiduje, że po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców, kandydatura zostanie przedstawiona do zaopiniowania kuratorium oświaty. Dopiero po tym wójt zamierza wydać decyzję o powołaniu Grzegorza Krzaka na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie. 

Kontrowersje wokół sprawy wywołał brak rozstrzygnięcia konkursu, w którym udział wzięło dwoje kandydatów: Renata Długosz i Grzegorz Krzak. Otrzymali oni taką samą liczbę głosów.

Renata Długosz to wieloletnia nauczycielka, pełniąca dotąd także funkcję wicedyrektora placówki. Z kolei Grzegorz Krzak to szybko awansujący urzędnik w Urzędzie Gminy Limanowa, zajmujący się przez kilka miesięcy promocją i kulturą, po zaledwie pięciu miesiącach (w styczniu 2020 roku) mianowany kierownikiem wydziału organizacyjnego. 

Przypomnijmy, że poparcie dla kandydatury Renaty Długosz, a jednocześnie obawy związane z możliwością objęcia stanowiska dyrektora przez Grzegorza Krzaka, wyrazili nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły w Męcinie. W podobnym tonie w piśmie do wójta gminy Limanowa wypowiedzieli się rodzice uczniów. Po drugiej stronie sporu jest część lokalnej społeczności, która krytycznie oceniła zaangażowanie nauczycieli i rodziców w sprawę konkursu, uznając je za formę nacisku na władze samorządu. 

O kontrowersyjnym konkursie informowaliśmy szerzej we wcześniejszych publikacjach: Remis w konkursie na dyrektora szkoły. Kandydatura urzędnika wzbudziła sprzeciw szkolnej społeczności oraz Rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły przeciwko kandydaturze urzędnika.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in