Wtorek, 19 października
Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Izaak, Michalina, Michał

Rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły przeciwko kandydaturze urzędnika

09.06.2021 00:58:00 PAN 41 45367

Męcina. Nie milkną echa konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie. Przeciwko kandydaturze Grzegorza Krzaka, pracownika Urzędu Gminy Limanowa, opowiedzieli się pracownicy szkoły i rodzice uczniów.

Jak już informowaliśmy, nie udało się rozstrzygnąć konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie. W postępowaniu udział wzięło dwoje kandydatów, Renata Długosz i Grzegorz Krzak otrzymali taką samą liczbę głosów.

Poparcie dla kandydatury Renaty Długosz, a jednocześnie obawy związane z możliwością objęcia stanowiska dyrektora przez Grzegorza Krzaka, wyrazili nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły w Męcinie. 

Na temat Renaty Długosz sygnatariusze listu do wójta napisali, że jest to „nauczyciel z wieloletnim stażem, może poszczycić się wieloma osiągnięciami i nagrodami za pracę dydaktyczną i wychowawczą”. Jak dodali, pełniąc od kilku lat funkcję wicedyrektora, Renata Długosz poznała specyfikę funkcjonowania szkoły, jej tradycje i zwyczaje. Podnieśli ponadto, iż jest ona mieszkanką Męciny, co sprawia, że dobrze zna i rozumie problemy, z jakimi boryka się miejscowa społeczność, a przy tym zna osobiście uczniów i ich rodziców. 

- W tym piśmie pragniemy wyrazić swoje obawy dotyczące kandydatury pana Grzegorza Krzaka, który wprawdzie pochodzi z Męciny, ale od wielu lat nie mieszka w naszej miejscowości, zatem nie utożsamia się ze wsią i jej mieszkańcami. Niepokoi nas fakt, że dyrektorem szkoły może zostać osoba nieznająca społeczności Męciny ani niemająca doświadczenia na tym stanowisku. Boimy się, że może to wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie naszej placówki, która zawsze cieszyła się uznaniem potwierdzonym wieloma nagrodami i certyfikatami. Pragniemy, aby funkcję dyrektora objęła osoba, do której mamy zaufanie, którą znamy i cenimy – napisali. 

Po naszej publikacji na temat nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora, do redakcji przesłano także pismo rady rodziców. - Naszym zdaniem przebieg konkursu potwierdził, że jednoznacznie lepszą kandydatką jest pani Renata Długosz, co potwierdzają również członkowie obecnych na konkursie związków zawodowych. Wiemy, że nierozstrzygnięcie konkursu na dyrektora szkoły jest sytuacją bezprecedensową w historii gminy Limanowa. Wiemy też, że w innych gminach częstą praktyką w podobnych sytuacjach jest powierzenie obowiązków obecnemu dyrektorowi lub zastępcy dyrektora. Uważamy, że powierzenie obowiązków pani Renacie Długosz – kandydatowi kompetentnemu, który może się poszczycić wieloma sukcesami na polu dydaktycznym i organizacyjnym byłoby decyzją dobrą, nieniosąca niepotrzebnego ryzyka oraz w pełni popieraną przez rodziców i nauczycieli – czytamy w liście do wójta gminy Limanowa. 

Na kandydaturę Grzegorza Krzaka zareagowali jeszcze przed konkursem rodzice uczniów. - Uczestnictwo kandydata będącego bezpośrednim podwładnym wójta stwarza bezprecedensową sytuację, w której jeden z kandydatów może być wyraźnie preferowany, mimo że nie posiada odpowiedniego przygotowania do pełnienia funkcji a jego kompetencje i doświadczenia są wyraźnie niższe niż kontrkandydatki. Uważamy, że kandydat, który nie posiada odpowiedniego doświadczenia w zarządzaniu placówką edukacyjną, nie zna lokalnej specyfiki, którą tworzą nie tylko potencjał, ale również wyzwania oraz ostatnie lata wyraźnie poświęcał pracy urzędniczej, nie jest odpowiednią osobą do sprawowania funkcji dyrektora szkoły – czytamy w piśmie datowanym na 19 maja. 

Lokalne społeczeństwo wydaje się być podzielone, ponieważ dotarliśmy także do osoby związanej ze szkołą, która ma odmienne zdanie na temat sytuacji związanej z wyborem nowego dyrektora. - Podobne konkursy odbywają się w innych szkołach; też są remisy i spokój. A tu takie incydenty jak: zbieranie podpisów od rodziców uczniów, co jest faktem, wysyłanie delegacji do wójta i straszenie go, że Męcina nie będzie na niego głosować w przyszłych wyborach, a jeśli wybrany będzie pan Krzak, to go nie wpuszczą do szkoły... - zauważa nasz rozmówca. 

Jak już informowaliśmy, decydujący głos należy teraz do wójta gminy Limanowa, Jana Skrzekuta, który wybranego kandydata ma przedstawić do zaopiniowania kuratorowi oświaty. W rozmowie z nami wójt zapowiedział, że decyzja zapadnie w tym tygodniu.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in