Niedziela, 05 grudnia
Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

Wojewoda odmawia. Będzie odwołanie

24.04.2012 07:36:27 top 11 6153

Limanowa. Wojewoda Małopolski odmówił stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Powiatowi Limanowskiemu pozwolenia na budowę pływalni. Bogdan Piszczek, który o to wnioskował zapowiada, że złoży odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Bogdan Piszczek kupił działkę przy basenie w Limanowe (w przetargu według informacji ówczesnych władz miasta miał wygrać ktoś inny, który miał zbudować tam lodowisko) j do której jak twierdzi miała prowadzić droga dojazdowa prowadząca także do basenu. Drogę nagle zastąpił mur oporowy. Właściciel działki z tym się nie zgadza i wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę krytej pływalni ze względu na rażące naruszenie prawa.

Wojewoda w listopadzie 2011 roku odmówił stwierdzenia nieważności decyzji, a Bogdan Piszczek od tego się odwołał. Sprawa trafiła do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który uchylił decyzję Wojewody Małopolskiego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

-Informujemy, iż Decyzją z dnia 13 kwietnia Wojewoda Małopolski odmówił stwierdzenia nieważności Decyzji Starosty Limanowskiego  nr 717/2008 z dnia 03. 09.2008 zmienionej decyzją Starosty Limanowskiego z dnia 07. 07.2009 oraz Decyzją Starosty Limanowskiego nr 439/2010 z dn. 02.07.2010r, a następnie Decyzją Starosty Limanowskiego nr. 1029/2010 z dn. 28.12.2010 r. – pisze Powiat Limanowski. -  W ocenie Wojewody Małopolskiego nie doszło do naruszenia prawa w odniesieniu do wydanego pozwolenia na budowę krytej pływalni. W sytuacji wniesienia odwołania przez osobę która uruchomiła cały proces, organem właściwym do ponownej oceny sprawy będzie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Starosta Limanowski nie posiadał i nie posiada kompetencji w sprawie analizy własnego pozwolenia na budowę w sytuacji wniosku o stwierdzenie nieważności.

- Ponowną decyzją  Wojewody nie jestem zaskoczony, potwierdziły się moje wcześniejsze przypuszczenia
– komentuje te słowa Bogdan piszczek. - Decyzja ta pokazuje jak  działa organ wojewódzki. Budynek krytej pływalni, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, mieści się włącznie - zgodnie z załącznikiem nr 1, Lp.2.2 tabeli Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w przeznaczeniu określonym jako: usługi sportu. Ze stanowiskiem prezentowanym przez Wojewodę nie można się zgodzić w uzasadnieniu Wojewody cytat: istotnym jest również, że pływalnia została usytuowana w sąsiedztwie terenów zainwestowanych istniejącą halą sportową, hotelem i boiskiem sportowym. Tam są tereny US - usług sportu. W ocenie zastępcy burmistrza  cytuję: "istniejące zabezpieczenie skarpy można traktować jako obiekt inżynierski, a obiekty inżynierskie stanowią elementy drogi", ale nie w poprzek drogi. W związku z tym w najbliższym czasie złożę odwołanie do organu nadrzędnego i głęboko wierzę, że GINB zbada ponownie sprawę i wyda decyzję zgodną z obowiązującym prawem.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in