Baner
19°   dziś 18°   jutro
Poniedziałek, 29 maja Magdalena, Bogumiła, Teodozja, Urszula, Benita

Ustawa o obronie ojczyzny podpisana

18.03.2022 14:15:00 top
24 3739

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę o obronie ojczyzny. Jej głównym celem jest zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy.

W uroczystości w Pałacu Prezydencki poza głową państwa udział wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, szef MON Mariusz Błaszczak, przedstawiciele rządu, Sejmu, Senatu, a także sił zbrojnych.

Prezydent Duda podczas uroczystości zacytował słowa byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego: "Na armii nie wolno oszczędzać, armia kosztuje całe społeczeństwo, kosztuje podatników, ale jest to konieczne. Jak bardzo jest to konieczne, przekonaliśmy się w ostatnich dniach. Musimy mieć siły godne 40-milionowego kraju w środku Europy o trudnym położeniu geograficznym. Mamy świetnych sojuszników, ale obronić musimy się umieć także i sami+". I dodał, że słowa te zostały wypowiedziane parę dni po wielokrotnie cytowanej wypowiedzi z Gruzji z 2008 r., gdy trwała wojna rosyjsko-gruzińska, i były jej uzupełnieniem oraz rozszerzeniem.

"Modernizacja i stałe zwiększanie gotowości i sprawności bojowej polskiej armii to wielki testament, który zostawił nam prezydent Lech Kaczyński wraz z obowiązkiem starania się o to, by tutaj w Polsce były siły sojusznicze, bo to są elementy, które są zbieżne, które są wspólne i które, nie miał wtedy wątpliwości, powinny były być realizowane jednocześnie" - oświadczył Duda.

Podkreślił ponadto, że podpisana przez niego ustawa "wytycza drogę na przyszłość dla rozwoju polskich sił zbrojnych w szerokim tego słowa znaczeniu: pełnego ich funkcjonowania, także i obronności narodowej".

Zaznaczył, że nie jest to akt prawny, który został stworzony dlatego, że Rosja zaatakowała Ukrainę. "To jest akt prawny, który został stworzony, dlatego że przewidywaliśmy, że Rosja może zaatakować Ukrainę, tak jak to kiedyś wskazał prezydent Lech Kaczyński" - mówił.

"Niestety spodziewaliśmy się tego, że może to nastąpić i że w związku z tym my w przyszłości możemy być kolejnym celem napaści żarłocznej, imperialnej Rosji" - powiedział.

Wyraził też nadzieję, że ustawa o obronie ojczyzny będzie realizowana z powodzeniem przez polskich polityków niezależnie od barw politycznych.

Prezydent podczas wystąpienia wspomniał również o byłym ministrze obrony Antonim Macierewiczu, któremu dziękował za utworzenie Wojsk Oborny Terytorialnej stwierdzając, że okazały się one nie tylko sukcesem militarnym, nie tylko sukcesem bezpieczeństwa antykryzysowego w Polsce, ale przede wszystkim także sukcesem społecznym, wzajemnej pomocy, poczucia bezpieczeństwa.

Wyraził też zadowolenie i wdzięczność za zakupy dla polskiej armii, które nadzorował obecny minister obrony Mariusz Błaszczak. Wymienił w tym kontekście armatohaubice KRAB, moździerze RAK, wyrzutnie rakiet PIORUN. Jak dodał prezydent, wszystkie te działania były realizowane z głębokim poczuciem tego, że cały czas to jest za mało, że Polska potrzebuje więcej.

"Zastanawialiśmy się, co trzeba zrobić, żeby dokonywać zamierzeń i realizacji rozbudowy polskich sił zbrojnych i ich wzmacniania w sposób sprawniejszy. Wniosek był jeden: nie może to funkcjonować na zasadach, które zostały skrojone pod inny ustrój w innych czasach, że wymaga to nowego rozwiązania, napisanego dla samodzielnej, wolnej, polskiej armii w wolnej, niepodległej i prawdziwie suwerennej ojczyźnie. Dlatego podjęta została decyzja o przygotowaniu tej ustawy" - powiedział prezydent.

Podkreślił też, że stosownie do tego, jak postąpili polscy parlamentarzyści, którzy w Sejmie i Senacie zgodnie poparli ustawę o obronie ojczyzny, niezwłocznie ją podpisał. "Po to, by mogła jak najszybciej wejść w życie i mogła, jak najszybciej zostać zrealizowana" - zaznaczył.

Prezydent dziękował wszystkim twórcom ustawy. "Dziękuję wszystkim tym, którzy nad tą ustawą w ostatnim czasie pracowali, dziękuję za życzliwe podejście. Dziękuje za to, że pokazaliśmy także całemu polskiemu społeczeństwu, ale może przede wszystkim polskiemu wojsku, naszym żołnierzom, że Polska jest jedna, wspólna i przede wszystkim polska" - powiedział Duda.

"Niech żyje wolna, niepodległa i suwerenna Ukraina. Niech żyje Polska. Niech pan Bóg ma w opiece naszą ojczyznę" - powiedział na zakończenie wystąpienia prezydent.

Podczas uroczystości głos zabrał również wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, który był inicjatorem przygotowania tej ustawy. Wicepremier mówił, że to "ustawa, która stwarza podstawy do budowy polskiej armii, która będzie w stanie odeprzeć nawet najgroźniejsze ataki, która będzie w stanie wypełnić swój podstawowy obowiązek - obowiązek obrony ojczyzny, skutecznej obrony ojczyzny".

Zwracał też uwagę, że jesteśmy w szczególnej sytuacji ze względu na toczącą się wojnę na Ukrainie. "Armia ukraińska bohatersko - wspierana przez społeczeństwo, wspierana przez ochotników - broni niepodległości i całości terytorialnej swojego państwa" - podkreślał Kaczyński.

Stwierdził, że "ta wojna ma zasadnicze, można powiedzieć życiowe znaczenie, dla Ukrainy, ale ma także znaczenie dla Europy i dla całego świata". "Wyznacza początek nowego czasu - czasu złego, czasu, w którym sprawa bezpieczeństwa - zawsze bardzo ważna w polityce każdego odpowiedzialnego państwa, każdej odpowiedzialnej władzy - staje się sprawą absolutnie główną, całkowicie dominującą" - powiedział wicepremier.

Podkreślał także, że sprawie bezpieczeństwa muszą być podporządkowane wszystkie inne kwestie. "Po to, by Polska żyła, by się rozwijała, by miała piękną przyszłość, musimy być przede wszystkim bezpieczni" - powiedział Kaczyński.

Wicepremier zwracał uwagę, że podpisana ustawa jest podstawą prawną do wysiłku dla zbudowania sił zbrojnych w wymiarze właściwym dla sytuacji, w której się znaleźliśmy.

Podziękował prezydentowi za współpracę podczas przygotowywania ustawy, szefowi MON za ogromny wkład pracy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ustawy. Podziękował też senatorom za jednomyślne głosowanie nad ustawą.

"Pierwszy krok został wykonany, teraz czas na kolejne, czas na czyny, na wiele trudnych przedsięwzięć, być może także na wiele poświęceń, ale Polska musi być krajem zdolnym do skutecznej obrony" - podkreślił wicepremier.

W tym kontekście ocenił, że Polska musi być krajem zdolnym do skutecznej obrony. I zwrócił uwagę, że Ukraińcy udowodnili, iż nawet mając niezbyt potężną armię, można się bronić. "Ale my musimy mieć armię o wiele potężniejszą i musimy także budować społeczne poparcie dla wojska, a także społeczne poparcie dla tego wszystkiego, co wiąże się z odpowiednią, potrzebną w stanach najwyższego zagrożenia postawą" - powiedział.

Kaczyński podkreślił, że tylko wspólnota narodowa, czego przykład Ukraina pokazuje z całą siłą, może się bronić w sposób skuteczny. "Wierzę, że wszystko, co nie było dobre z tego punktu widzenia w ciągu ostatnich dziesięcioleci, odejdzie w przeszłość. Że mamy przed sobą nowy czas, z jednej strony czas zły, ale z drugiej strony czas, z którego wyjść możemy tylko wtedy, gdy się skonsolidujemy i pokażemy, że dalsze stosowanie tego rodzaju metod przez Rosję czy ewentualnie inne państwa prowadzi do klęski, a nie do zwycięstwa" - powiedział.

"Jest taki moment, w którym trzeba wznieść okrzyk: Niech żyje Ukraina! Niech żyje Polska!" - zakończył wicepremier Kaczyński.

Ustawa o obronności liczy ponad 820 artykułów, zawartych na ponad 450 stronach i dotyczy m.in. zwiększenia budżetu na obronność. Zapisano w niej, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2 proc. PKB w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB w roku 2023 i latach kolejnych. Według ustawy, szef MON, planując wydatki na modernizację techniczną wojska, "uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa".

Zgodnie z ustawą Rada Ministrów, uwzględniając potrzeby obronne, co 4 lata ma określać szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny. Minister Obrony Narodowej na podstawie tych kierunków oraz stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ma wprowadzać, w drodze zarządzenia, program rozwoju Sił Zbrojnych.

Ustawa przewiduje utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki Funduszu będą pochodzić z wpływów m.in.: z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów, specjalistycznych usług wojskowych, wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz wyemitowanych obligacji. 

Ustawa wejdzie w życie (z wyjątkiem dwóch artykułów) 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

udostępnij

Komentarze (24)

WSI
2022-03-18 16:08:32
3 9
Na papierku wszystko ŁADNIE wygląda , tylko jak zawsze diabeł tkwi w SZCZEGÓŁACH , czy te środki zostaną ODPOWIEDNIO wykorzystane ??? Patrząc na przykładzie tych F-35(32 sztuki ok.4,6 mld dolarów) i czołgów Abrams(250 sztuk za 23,3 mld zł) które zostaną kupione bez PRZETARGU , co więcej nie słyszałem też o żadnym offsecie. Czołgi Leopard 2A7 byłyby dobrym rozwiązaniem ponieważ mamy na stanie takie czołgi (choć starszej wersji) ale dysponujemy odpowiednim zapleczem i czołgiści lata już mają z nimi kontakt czyli DOŚWIADCZENIE. Eurofighter Typhoon to myśliwiec produkcji Europejskiej z której korzysta dużo państw , co więcej był oferowany Polsce na zasadzie partnerstwa do konsorcjum realizującego program a także na możliwość – w dalszej perspektywie – wejścia do programu myśliwca szóstej generacji. , więc korzystne rozwiązanie. Znalazłem przypadkiem , ciekawe czy to PRAWDA ???
https://gloria.tv/share/VNb7oVr98CTQ3wsZsPEmaz3mH
Odpowiedz
saxon
2022-03-18 17:11:03
5 3
Na leopardy 2a7 czekalibyśmy ruski rok , o offsecie mógłbyś pomarzyć,
a jak się współpraca uklada z Reinmetalem , okazało się przy modernizacji starych leosiów do standardu 2pl . Przepaść technologiczna między Eurofighterami a F35 jest jak stąd do Berlina , zresztą te pierwsze służą do czego innego , a te drugie do czego innego .
Zastanawia twoje "zauroczenie" niemieckim szpejem .
Odpowiedz
goofy
2022-03-18 18:11:16
0 3
Do tego była potrzebna specjalna ustawa??? O obronności nie powinno się mówić i działać zawsze.
Odpowiedz
WSI
2022-03-18 18:21:21
1 7
@saxon od razu 10 ruskich lat , bądźmy poważni bo Leopard 2A7 to bardzo NOWOCZESNE czołgi i przytyk że to Niemiecki sprzęt nic nie zmieni , bo tu nie liczy się to jaki Kraj to produkuje tylko jakość i korzyści dla Polskiego przemysłu obronnego. Z tego co czytam WYRAŹNIE pisze że F-35 i Eurofighter Typhoon to myśliwce wielozadaniowe , co ciekawe F-35 ma BARDZO WYSOKIE koszty utrzymania które mogą dać Polskiemu Wojsku po kieszeni , no może jest 5 generacji ale taka liczba myśliwców nie zmieni sytuacji na polu walki. Tak na marginesie Eurofighter Typhoon to dzieło konstruktorów brytyjskich, niemieckich, włoskich i hiszpańskich i należy do najbardziej wszechstronnych samolotów myśliwskich świata. Mnie dziwi twoja niechęć do tego sprzętu , bo to tylko sprzęt i kupując go trzeba brać pod UWAGĘ też koszty eksploatacji , no ja rozumiałbym gdyby wchodziła tu kwestia offsetu i transferu technologicznego z USA ale tego raczej nie będzie.
Odpowiedz
saxon
2022-03-18 20:23:12
1 1
2a7 miałbyś w najbardziej optymistycznym rokowaniu za 3 lata , o offsecie mógłbyś sobie pomarzyć i ... wcale nie jest tańszy od abramsa . Eurofighter to samolot lat '80 , droższy o jakieś 30mln$ od f35 i Polsce do niczego nie potrzebny . Poza tym świeci na radarze jak pasażerski boeing - słowem , ta maszyna już dawno odcięła ostatnie kupony popularności , oczywiście fryce szukać będą głupków by im opchnąć ten szpej , sami zaś zamawiają - f35
Odpowiedz
WSI
2022-03-18 21:07:17
2 3
@saxon tego to nie wiesz kiedy Leopardy2A7 byłyby więc opierajmy się na FAKTACH , w temacie OFFSETU też nie wiesz więc kolejne przypuszczenia , co do ceny choćby były w tej samej to wcale gorsze nie są od Abramsów. Jest coś takiego jak koszty eksploatacyjne , nawet USA wyraźnie mówi że są KOSZTOWNE w eksploatacji , a przecież oni mają OGROMNY budżet OBRONNY. Twierdzisz że Eurofighter Typhoon nie jest Polsce potrzebny to może te F-35 też i trzeba pomyśleć nad innym myśliwcem. Armia ma też inne potrzeby bo choćby śmigłowce które miały być , a jednak ich niema i te kilka sztuk które kupili były bez przetargu , miało być 50 caracali i nic , to jest obecna polityka .
Odpowiedz
saxon
2022-03-19 08:26:51
0 0
FAKTY są takie że Węgrzy na swoje Leopardy 2a7 mają czekać minimum 3 lata . Jeżeli myślisz że Polska otrzymałaby te maszyny szybciej to gratuluję optymizmu.
Odpowiedz
saxon
2022-03-19 08:32:49
0 0
W temacie offsetu wiem , tylko to za dużo pisania . W skrócie - i przy leosiu i przy abramsie możemy trochę pogrzebać .
Leopardy 2a7 minimalnie , ale ustępują niestety Abramsom - są gorsze . Koszty eksploatacyjne są porównywalne , fakt Abramsy są paliwożerne , ale nasza doktryna wojenna nie przewiduje przemierzania setek kilometrów pustyni czy stepów.
Odpowiedz
saxon
2022-03-19 08:36:17
0 0
F35 jest na tą chwilę najlepszym myśliwcem i nad innym nie ma co myśleć . Jedynie co , to modernizacja naszych F16 do standardu V i ewentualnie dokupienie ze dwu eskadr tychże .
Odpowiedz
saxon
2022-03-19 08:42:45
0 0
Na temat dupereli , sorry caracalli , wylano tyle atramentu że pewnie niejeden basen olimpijski by zapełnił . Czas pokazuje , a wojna u sąsiadów tym bardziej , że zakup tych maszyn byłby błędem , o wysokich kosztach eksploatacji tych maszyn już nie wspomnę , bo to pewnie już wiesz.
Odpowiedz
WSI
2022-03-19 10:22:46
0 0
@saxon czy Leopard 2A7 jest gorszy ??? DUŻO tańszy w eksploatacji co ma OGROMNE znaczenie , no chyba ze czołgi mają tylko siedzieć w magazynie , łatwość wymiany uszkodzonych części , większa żywotność podzespołów. Dla przykładu spalanie Leoparda wynosi ok.800l/100km , Abrams 1500l/100km , to jest OGROMNA różnica bo to co spali Abrams na 100km to Leopard spali na niemal 200km , to na polu walki ma DUŻE znaczenie. Abrams ma napęd turbinowy co wymaga częstej wymiany filtrów i co NAJWAŻNIEJSZE nie jest w stanie pokonywać przeszkód wodnych po dnie , jakiekolwiek zalanie silnika może UNIERUCHOMIĆ ten czołg , Leopard niema z tym NAJMNIEJSZYCH problemów. Reasumując są aspekty pod którymi jest lepszy Leopard , a pod innymi Abrams i tutaj KOSZTY EKSPLOATACYJNE tego czołgu są OGROMNE w porównaniu do Leoparda , no dużo by pisać w tym temacie.
Odpowiedz
saxon
2022-03-19 10:58:21
0 0
Z grubsza się zgadza , zresztą mamy sporo leosiów które przeszkody wodne mogą pokonywać , tam gdzie Abramsy nie dadzą rady , poza tym to nie tyle sama woda jest problemem przy pokonywaniu przeszkód wodnych , ile sam wjaz i wyjazd , bo brzegi rzek bywają strome i każde ponad 60 tonowe kolosy mają z tym problem.
Filtry często wymieniano na pustyni , dlaczego - wiadomo . Najnowsze Abramsy cały power pack mają znacznie udoskonalony i pod względem filtrów i paliwożerności , a podobno i z pokonywaniem przeszkód wodnych coś tam podziałano . Do baku Abramsa wlejesz każde paliwo i pojedzie , leoś - tylko diesel . Abrams jest też sprawdzony na polu walki gdzie nawet starsze modele nie mają sobie równych , a pod względem pancerza i ochrony załogi to niestety , ale leosiowi do Abramsa daleko .
Odpowiedz
WSI
2022-03-19 11:03:03
0 0
@saxon może i F-35 to najnowocześniejszy myśliwiec ale sam w sobie nic nie znaczy , jest potrzebna ODPOWIEDNIA infrastruktura by wykorzystać potencjał tego myśliwca. Koszty eksploatacyjne są OGROMNE i to kolejny sprzęt który będzie drenował budżet obronny , trzeba też zrozumieć że w przypadku wojny to bazy z tymi myśliwcami pójdą na 1 cel , dlatego jest potrzebna KONKRETNA obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa żeby zapewnić im BEZPIECZEŃSTWO. W temacie śmigłowców Polska w Przetargu została kilka ofert(chyba 4) i Caracal był NAJLEPSZĄ opcją , jeszcze można było brać pod uwagę black hawka ale to była zubożona wersja. Wojsko miało zostać 50 sztuk , a ma tylko kilka i kupowanie bez PRZETARGÓW , co ostatnimi czasy stało się NORMALNOŚCIĄ. Korzyści z takich zakupów ograniczają możliwość wyboru i korzystnej ceny , kwestie offsetu i transferu technologicznemu które pomogłyby Polskiemu przemysłowi też jakoś nie są brane pod uwagę.
Odpowiedz
WSI
2022-03-19 11:19:26
0 0
@saxon nie spłycaj tematu Abramsów bo nie są w stanie pokonać przeszkód wodnych po dnie i to FAKT , nie zmienia to rzeczy ile mamy Leopardów bo czołg musi być w stanie pokonywać wszystkie przeszkody. Z tymi FILTRAMI jesteś w błędzie w warunkach leśnych jakie są u nas też nie jest wiele lepiej , temat rodzaju paliwa to chyba niezbyt ważna kwestia tylko ile czołg go potrzebuje , a Abrams to PALIWORZERCA i silnik ma niską żywotność. Temat pancerza nie jest kwestią rozstrzygniętą , bo nie wiadomo czy będziemy mieli taki pancerz jak USA Army na tych Abramsach.
Odpowiedz
saxon
2022-03-19 11:26:58
0 0
Koszty jednostkowy i eksploatacyjne F35 są niższe od np. Rafali , Eurofightera , a ostatnio nawet od F15 , oczywiście tych najnowszych i ciągle spada im więcej państw będzie używać F35 , tym będą tańsze , co się zresztą dzieje . Polska efki zakupiła z całym pakietem logistycznym , więc doliczyć trzeba tylko budowę zaplecza technicznego , co w przypadku innych myśliwców (oprócz F16) i tak by nas czekało . To że w razie W pierwsze będą bombardowane lotniska , to każdy wie , a za min. kasę "zaoszczędzoną" na Caracallach buduje się obronę plot polskiego nieba - fakt że zbyt wolno .
Odpowiedz
saxon
2022-03-19 11:49:52
0 0
Tematu pancerza i ochrony załogi nikt poważny nawet nie próbuje rozstrzygać , bo w tej kwestii leoś odstaje od Abramsa i to jest fakt .
Z tematem filtrów się mylisz . Żadna przeszkoda wodna nie jest barierą jeżeli ma się po czym przejechać , a Polska zakupiła również mosty , zresztą w wypadku Abramsów nie chodzi o każdą przeszkodę wodną tylko o głębokość brodzenia, która jest mniejsza niż w leosiach . Poza tym nawet leoś nie przejedzie po dnie bez wcześniejszego przygotowania - z reguły szybciej jest rozłożyć most . Abramsy , tak , paliwożerne są , tylko jak wyżej pisałem , my nimi setek kilometrów pokonywać nie będziemy , więc ta kwestia (w przypadku Polski) jest marginalna . Zakupiliśmy Abramsa w wersji sepv3 , więc temat pancerza jest roztrzygnięty .
Odpowiedz
WSI
2022-03-19 12:26:55
0 0
@saxon w temacie kosztów eksploatacji masz artykuł , no szkoda czasu mojego bo nawet USA mówią o tym głośno choć mają OGROMNY budżet OBRONNY. https://radar.rp.pl/przemysl-obronny/art17529561-koszty-wsparcia-eksploatacji-f-35-nadal-zbyt-wysokie Jeżeli twoje rozumowanie jest takie że Rząd zaoszczędził nie kupując śmigłowców dla Wojska to GRATULUJĘ !!!!!! Tylko przez takie myślenie mają ZABYTKOWE śmigłowce które mają po kilkadziesiąt lat. W temacie Abramsów masz kolejny artykuł , no szkoda mi czasu bo jesteś ZAFIKSOWANY na sprzęt z USA i nic do ciebie nie dociera. https://radar.rp.pl/nato/art17487961-m1-abrams-nie-taki-piekny-jak-go-maluja USA jeszcze NIKOMU nie sprzedali czołgów z tym pancerzem o którym myślisz , to jest TAJNA TECHNOLOGIA , w temacie tej PALIWORZERNOŚCI widzę że ty ROZUMUJESZ iż czołgi będą siedziały tylko w magazynach , no rozczaruję cię właśnie bo jest coś takiego jak ćwiczenia w których będą brały udział.
Odpowiedz
saxon
2022-03-19 13:29:51
0 0
No , Rzeczpospolita jest akurat bardzo fachową gazetą jeśli chodzi o sprzęt wojskowy ;)
Odpowiedz
zajec
2022-03-19 13:49:06
0 1
Zamiast szukania pieniędzy na różne kosztowne zabawki w naszych kieszeniach, władza powinna rozpocząć realizację programu od właściwego uregulowania stosunków z NATO i UE, a nie próbować wybijania się na niebezpieczną niezależność I tak obecna władza wykonała ze strachu zdumiewające salto mortale w swoich opiniach o tych organizacjach, czyli , jest w stanie zjeść nie jedną żabę bez mrugnięcia okiem, dla zachowania władzy. Śmiem jednak wątpić, czy odpowiednie struktury władz opanowane w 100% przez pisowskich aparatczyków są wystarczająco intelektualnie przygotowane do rozwiązywania problemów, które przed nami staną.
Odpowiedz
WSI
2022-03-19 13:54:23
0 0
@saxon jesteś ZAFIKSOWANY i nie potrafisz nawet przyznać RACJI , brakuje ci ARGUMENTÓW i teraz próbujesz podważyć te artykuły , no twoje ŻYCZENIOWE myślenie powala , ale żyj sobie w tym ŚWIECIE nikt cię z niego nie będzie wyciągał.
Odpowiedz
kyniu
2022-03-19 17:19:54
0 0
Do momentu przeczytania tego artykułu, myślałem, że władza jest również od tego ,aby myśleć także o obronności i że do tego nie potrzeba żadnej specjalnej ustawy. Jakże się qrwa myliłem. Byłbym umarł w niewiedzy, gdybym tego nie przeczytał.
Odpowiedz
saxon
2022-03-19 17:32:28
0 0
@WSI - FaKT jest taki że nikt racjonalny i znający się nieco na sprzęcie nie próbuje nawet kwestionować przewagi Abramsa nad Leopardem , no chyba że jest zafiksowany na szwabskim szpeju.
Odpowiedz
WSI
2022-03-19 18:03:17
0 0
@saxon TKWIJ w swoim świecie , próbuj dalej ZAKŁAMYWAĆ rzeczywistość , podważać artykuły tylko dlatego że nie są po twojej myśli.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Ustawa o obronie ojczyzny podpisana"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in