Piątek, 27 stycznia
Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław

Urszula Nowogórska: "Chcę skutecznie wpływać na kierunki rozwoju naszych małych ojczyzn"

08.10.2019 05:10:00 PAN 17 4706

Jako ostatnia w cyklu, na nasze pytania odpowiada Urszula Nowogórska, kandydydatka do Sejmu komitetu Polskiego Stronnictwa Ludowego (lista nr 1, miejsce 1).

Związki partnerskie: tak czy nie, a jeśli tak, to kiedy?

Jako katolik jestem za tradycyjną formą rodziny. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.

Aborcja: liberalizacja przepisów, wprowadzenie bardziej rygorystycznych czy utrzymanie obowiązujących?

Obecnie panujące przepisy dotyczące aborcji zostały uchwalone na podstawie kompromisu pomiędzy Kościołem a państwem. Dlatego stoję na stanowisku utrzymania obowiązującego prawa w tym zakresie.

Pomysły na udogodnienia dla przedsiębiorców?

Polskie Stronnictwo Ludowe dla przedsiębiorców proponuje m.in.: - dobrowolny ZUS dla samozatrudnionych - chorobowe , opłacane przez ZUS od pierwszego miesiąca.Chcemy, aby ZUS przejął obowiązek opłacania wynagrodzenia pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, poczynając już od 15 dnia choroby.

„Lek” na dolegliwości służby zdrowia

Temat ten jest mi szczególnie bliski. Uważam, że kwestie służby zdrowia powinny być podejmowane ponad wszelkimi podziałami politycznymi, dla dobra ludzi. Dlatego PSL stworzyło ponadpartyjny „Pakt dla zdrowia”, które obejmuje m.in.: - podniesienie nakładów na ochronę zdrowia do wysokości 6,8 PKB, - zwiększenie ilości personelu medycznego w systemie ochrony zdrowia, - podniesienie o 30% wynagrodzenia pracowników w systemie służby zdrowia, pielęgniarek, położnych, lekarzy, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, farmaceutów szpitalnych, techników medycznych, pracowników obsługi oraz administracji placówek medycznych; - zapewnienie takiego samego dostępu do najnowocześniejszych metod leczenia jak w krajach UE, - upowszechnienie działań na rzecz profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Nowe świadczenia socjalne (np. 500+) – utrzymać czy zlikwidować?

Jako jedyna partia opozycyjna głosowaliśmy za przyjęciem programu 500+. Chcemy ten program utrzymać i rozwijać. Chcemy pomóc również emerytom i rencistom, proponując „Emeryturę i rentę bez podatku” - to prawie 300 zł miesięcznie więcej.

Infrastruktura czy eventy? Pomysły na rozwój turystyki w powiecie limanowskim.

I infrastruktura i eventy. Limanowszczyzna ma różne potrzeby. Pomyślmy np. o budowie zintegrowanej sieci tras rowerowych, połączonych z Euro Velo i Velo Dunajec.

Limanowa i Laskowa gorsza od Krakowa. Sposoby na walkę ze smogiem w mniejszych miejscowościach.

Edukacja, dopłaty do wymiany palenisk i termomodernizacji budynków. Dopłaty do instalacji fotowoltaicznych bez względu na kryterium dochodowe. 8% VAT dla na OZE dla osób fizycznych, bez względu na miejsce instalacji i wprowadzenie taryf i rekompensat gwarantowanych dla użytkowników prywatnych. Te działania zdecydowanie popieram.

Obwodnica Limanowej: tak czy nie?

Tak - dla obwodnicy Limanowej i tak - dla obwodnicy Mszany Dolnej.

Dotychczasowe osiągnięcia w pracy dla regionu lub swojej społeczności.

Wspierałam: modernizację DW 965 Limanowa – Bochnia – Zielona, DW 968 Lubień – Mszana – Kamienica – Zabrzeż. Zabiegałam: o przyznanie dotacji na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Limanowej w wysokości 7 mln złotych na budowę oddziału geriatrycznego. Przyznanie dotacji na przebudowę Limanowskiego Domu Kultury, rewitalizację centrum wsi i miast m.in. Rynku w Limanowej, gdzie aktualnie trwają pracę remontowe oraz budowę parkingu przy Limanowskiej Bazylice. Dbałam: o poprawę bezpieczeństwa w naszym regionie,dzięki dotacjom na doposażenie GOPR, WOPR oraz OSP w ramach programu „Bezpieczna Małopolska” oraz „Małopolskie Remizy” (łącznie ponad 11 mln złotych). Stawiam na profilaktykę zdrowotną, dlatego wspieram programy z dziedziny onkologii z dziedziny wczesnego wykrywania nowotworów. Współtworzyłam małopolski Budżet Obywatelski. Dbam o seniorów w ramach działalności Uniwersytetów III Wieku i programu „Tele-Anioł”; o kulturę i zabytkowe kapliczki, kościoły i cerkwie w ramach programów m.in. „Mecenat Małopolski” i „Małopolskie Zabytki”. Wspieram działania samorządów, gmin i powiatów w uzyskiwaniu dofinansowań na realizację inwestycji drogowych, oświatowych, zdrowotnych, ekologicznych i kulturalnych.

Autopromocja – dlaczego wyborca powinien oddać swój głos właśnie na Panią?

W swojej dotychczasowej pracy samorządowej (jako Przewodnicząca Sejmiku i obecnie radna Województwa Małopolskiego), starałam się rzetelnie pracować na rzecz rozwoju regionu, bez względu na barwy polityczne i ponad wszelkimi podziałami. Chcę swoje dotychczasowe doświadczenie przełożyć na pracę w Sejmie, tak, aby skutecznie wpływać na kierunki rozwoju naszych małych ojczyzn.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in