Niedziela, 20 czerwca
Diana, Bogna, Bogumiła, Florentyna, Rafael, Rafał

Twórcy z Limanowszczyzny nagrodzeni za rozpowszechnianie i ochronę kultury

16.05.2021 05:08:00 PAN 3 4242

Limanowa. Podczas XVII sesji Rady Powiatu Limanowskiego, zostały przyznane nagrody pieniężne w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla osób z terenu powiatu limanowskiego za rok 2020.

Jak podkreśla Starostwo Powiatowe w Limanowej, nagrody  stanowią wyraz uznania samorządu powiatu dla osób wyróżniających się pracą na rzecz kultury i podnoszenia jej jakości, wnoszących istotny wkład w poszerzanie i promocję oferty kulturalnej Limanowszczyzny.

Wręczenia nagród dokonali wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, starosta Mieczysław Uryga oraz przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak.

Zasady przyznawania nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zostały określone w drodze uchwały pod koniec ubiegłego roku. W styczniu tego roku uruchomiony został nabór wniosków. Do końca marca do Starostwa Powiatowego w Limanowej wpłynęło 13 zgłoszeń w zakresie twórczości, upowszechniania i ochrony kultury. W kwietniu powołane przez Zarząd Powiatu komisje ds. oceny kandydatur dokonały oceny wniosków oraz ustaliły wysokość nagród pieniężnych dla poszczególnych kandydatów. Nagrodę pieniężną przyznano 10 kandydatom, natomiast 3 wnioski zostały rozpatrzone negatywni. 

Nagrodzeni za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:

Małgorzata Kotarba – Od 20 lat zajmuje się rękodziełem. Wyszywa gorsety oraz wyszukuje i odnawia stare gorsety, przez co przyczynia się do ochrony zagórzańskiej kultury. Jest współzałożycielką stowarzyszenia Zagórzańscy Pasjonaci, wraz, z którym w 2020 r. zrealizowała projekt pn. „Promocja i upowszechnianie kultury ludowej Górali Zagórzańskich. Przeprowadziła również cykl warsztatów w przedszkolach na terenie Gminy Mszana Dolna i warsztaty z wyszywania gorsetów dla KGW w Łętowem.

Piotr Rataj – Jest kapelmistrzem Orkiestry Dętej OSP w Mszanie Dolnej. Oprócz prowadzenie orkiestry bezpłatnie kształci nowych muzyków, udzielając lekcji gry na instrumentach oraz propaguje tradycje muzyczne – muzykowanie strażackie np. coroczne majówki strażackie. W 2020 r. pod jego batutą Orkiestra zdobyła srebrne paso podczas I Zdalnego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP oraz wzięła udział w Święcie Wojska Polskiego w Ludźmierzu.

Stowarzyszenie „Bliżej Tradycji” ze Starej Wsi – Od początku swojej działalności ma na celu wierne zachowanie i odtworzenie folkloru ze Starej Wsi. W 2020 r. członkom stowarzyszenia udało się odtworzyć regionalny strój damski i męski. Dbając o zachowanie gwary, stowarzyszenie prowadzi wywiady terenowe z najstarszymi mieszkańcami wsi dokumentując pieśni, zwyczaje i obrzędy ze Starej Wsi. Spośród ubiegłorocznych osiągnięć wymienić należy 1 miejsca dla Kapeli Zespołu, Starowiejski Hyr, Żeńskiej grupy śpiewaczej oraz solisty Piotra Pławeckiego podczas 46. Festiwalu Folklorystycznego Limanowska Słaza oraz II miejsce dla solisty Piotra Pławeckiego podczas 51. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu.

Wincenty Curzydło – Na co dzień pełni funkcję Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej 1 st. W Limanowej. Ponadto, jest kapelmistrzem Gminnej Orkiestry Dętej w Słopnicach, w ramach, której prowadzi działalność edukacyjną propagując wśród młodzieży grę na instrumentach. Wraz z Orkiestrą uświetnia liczne uroczystości gminne i patriotyczne. Będąc kierownikiem kapeli w zespole regionalnym „Słopnicki Zbyrcok” działającej przy Związku Podhalan Oddział Białych Górali w Słopnicach, w 2020 r. podczas Festiwalu Górali Polskich w Żywcu wywalczył 2 miejsce a na  46. Festiwalu Folklorystycznym Limanowska Słaza kapela zajęła 1 miejsce.

Mieczysław Marek – Od 25 lat pełni funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy, angażując się w realizację wielu projektów, które służą rozwojowi gminy i powiatu. Jest kierownikiem organizacyjnym w Zespole Regionalnym „Gorce”, a dzięki pasji do kultury ludowej do repertuaru zespołu włączono wiele starych obrzędów, przyśpiewek i piosenek. Przy jego udziale na przestrzeni lat zespół osiągał liczne zwycięstwa na festiwalach w kraju jak i poza jego granicami. Aktywnie pracuje w wielu lokalnych organizacjach społeczno-kulturalnych. Jest także m.in. założycielem i redaktorem naczelnym gazety lokalnej „Gorczańskie Wieści” oraz współzałożycielem i Prezesem Oddziału Związku Podhalan w Gminie Kamienica.

Bożena Gierczyk – Założycielka i kierowniczka Zespołu Regionalnego „Zasadnioki”, z którym bierze udział w licznych uroczystościach, festiwalach i przeglądach krajowych i międzynarodowych. Dzięki jej zaangażowaniu w realizację licznych projektów przy zespole prowadzone są zajęcia muzyczne nauki gry na tradycyjnych instrumentach, a w ubiegłym roku w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego wydana została płyta z tradycyjnymi utworami z regionu Górali Białych. Wymienić należy również sukcesy podczas 46. Festiwalu Folklorystycznego Limanowska Słaza: I miejsce dla muzyki zespołu regionalnego Zasadnioki – kategoria dziecięca oraz indywidualne I miejsce w kategorii śpiew oraz instrumentalista jak i II miejsca w kategorii gawęda.

Zespół muzyczny Rodziny Wróblów – Swoją muzyką i śpiewem charakterystycznym dla Lachów Limanowskich, Zespół uświetnia liczne wydarzenia kulturalne w regionie m.in. coroczny udział w Otwarciu Sezonu Turystycznego na górze Paproć. Z racji obchodów 50-lecia swojej działalności, w ubiegłym roku, Zespół zaprezentował swój recital podczas 46. Festiwalu Folklorystycznego Limanowska Słaza.

Stanisław Ptaszek – Gawędziarz i pisarz pochodzący z Pasierbca. Od lat 60-tych pisze i opowiada gawędy na festiwalach folklorystycznych „Limanowska Słaza w Limanowej oraz „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej. Jest autorem tomików opowiadań pisanych gwarą, m.in.: „Pasierbiec wieś z bogatą historią” czy „Malowana skrzynia pamięci”. W wieku 92 lat Pan Stanisław zwyciężył na 46. Festiwal Folklorystyczy Limanowska Słaza w kategorii dorośli gawędziarze.

Stanisława Oleksy – Artystka ludowa. Jej działalność związana jest z rękodziełem ludowym: haftem, bibułkarstwem, szydełkowaniem, florystyką i plastyką obrzędową. Jest zasłużoną członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Męcinie. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży dzięki czemu zachowuje od zapomnienia tradycje przodków. Aktywizuje również seniorów i osoby niepełnosprawne. Bierze czynny udział w organizowanych konkursach, wydarzeniach kulturalnych, folklorystycznych i charytatywnych.

Zespół Regionalny „Spod Kicek” z Mordarki – Zespół Regionalny istnieje od 1990 r., prezentując w swoim repertuarze folklor Lachów Limanowskich, biorąc udział w licznych festiwalach i przeglądach jak również uświetniając wydarzenia kulturalne w regionie. W 2020 r. Zespół został doceniony przez kapitułę Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski 2020. Zespół otrzymał również nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas 37. Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.

(Źródło/fot.: Starostwo Powiatowe w Limanowej)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in