Poniedziałek, 30 listopada
Maura, Andrzej, Justyna, Justyn, Konstanty, Ondraszek, Maura

Strażacy będą szkolić się na poligonie, który jest "unikatem w skali województwa"

27.09.2020 09:04:00 PAN 1 4754

Jak niedawno informowaliśmy, 9 września doszło do podpisania porozumienia trójstronnego ws. wprowadzenia do KSRG jednostki OSP Łososina Górna, a właściwie – do przedłużenia obecności jednostki w systemie na kolejny, pięcioletni okres obowiązywania umowy. Spotkanie to było okazją do parafowania jeszcze jednego dokumentu tj. porozumienia w sprawie udostępnienia bazy lokalowej jednostki OSP w Łososinie Górnej na potrzeby prowadzenia szkoleń organizowanych przez KP PSP Limanowa.

Strony porozumienia, mając na uwadze potrzebę odpowiedniego przygotowania ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych oraz sytuację epidemiczną związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2, uzgodniły, że OSP w Łososinie Górnej, jako posiadająca odpowiednie warunki lokalowe zapewnianiające możliwość przestrzegania kluczowych zasad i ograniczeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, nieodpłatnie udostępni do wykorzystania w trakcie organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej szkoleń dla członków OSP część swojej bazy lokalowej. 

Porozumienie podpisali komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej mł. bryg. Wojciech Frączek oraz reprezentujący jednostkę prezes OSP dh Marcin Gołuszka. Umową objęto salę wykładową usytuowaną w budynku strażnicy OSP wraz z sanitariatami, a także poligon szkoleniowy wraz z urządzeniami i wyposażeniem.

- Dzięki porozumieniu, które pozwala oprócz zajęć praktycznych na wykorzystywanym już wcześniej poligonie także na organizację zajęć teoretycznych w przestronnej sali wykładowej; jednostka OSP w Łososinie Górnej poszerza swój już i tak znaczny wkład w współpracę z KP PSP w zakresie szkoleń dla strażaków-ochotników. Należy podkreślić, że z infrastruktury  stworzonej przez członków jednostki dużym nakładem pracy ale także środków finansowych dodatkowo wspartych przychylnością przedsiębiorców prywatnych, stworzono unikatową w skali województwa bazę, z której korzystają młodzi adepci pożarnictwa kierowani na szkolenia  ze wszystkich jednostek z terenu Limanowszczyzny – podkreśla wydział ds. operacyjno-szkoleniowych limanoskiej PSP. 

Teren na stworzenie poligonu udostępniła strażakom lokalna firma MIDREW. Usytuowana na poligonie, specjalnie zbudowana komora ogniowa, pozwala na płynne modelowanie sytuacji pożarowej oraz obserwację przez słuchaczy kursu szeregu zjawisk fizyko-chemicznych towarzyszących procesowi spalania w specyficznych warunkach pożarów wewnętrznych. 

Na terenie łososińskiego poligonu realizowany jest także inny istotny moduł szkoleń - ratownictwo techniczne skupiające się w głównej mierze na przygotowaniu ratowników do działań podczas likwidacji zdarzeń z udziałem środków transportu przy użyciu hydraulicznych i pneumatycznych zestawów narzędzi ratowniczych.

(Fot.: KP PSP Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in