Wtorek, 29 września
Michał, Michalina, Franciszek, Rafał, Gabriel

Sprawdzą, kto nielegalnie korzysta z wodociągu

10.07.2020 07:55:00 PAN 2 10387

Przyszowa. Władze gminy mają podejrzenia, iż część gospodarstw domowych może nielegalnie korzystać z wodociągu Berdychów, dlatego samorząd planuje inwentaryzację. Tym, którzy nie płacą za wodę, będzie teraz grozić wysoka grzywna – chyba, że zgłoszą się do urzędu i podpiszą umowę do 24 lipca.

W związku z powtarzającym się brakiem wody z wodociągu Berdychów, władze gminy Łukowica podjęły decyzję o konieczności zinwentaryzowania wszystkich przyłączy do wodociągu oraz opomiarowania poboru wody. 

- Z informacji od mieszkańców wynika, iż są gospodarstwa pobierające wodę nielegalnie czyli bez podpisanej umowy i bez ponoszenia opłat za pobraną wodę. W ostatnich dniach monitorujemy dopływ wody z ujęć do zbiornika i należy stwierdzić, że dopływ ten jest na poziomie, który w zupełności powinien zaspokoić zapotrzebowanie na wodę gospodarstw legalnie pobierających wodę. Natomiast faktyczny pobór wody, wykluczając awarię, jest tak duży, że powoduje powtarzający się co kilka dni jej brak – informuje wójt gminy Łukowica, Bogdan Łuczkowski. 

Wszystkie osoby korzystające z wodociągu gmina prosi o współpracę m.in. przy inwentaryzacji przebiegu sieci i przyłączy oraz przy montażu dodatkowych wodomierzy na sieci wodociągowej, co pozwoli na szybkie zlokalizowanie odcinka na którym następuje stosunkowo duży pobór wody.

- Zgłoszenia nielegalnego poboru wody prosimy traktować jako działanie w interesie mieszkańców legalnie pobierających wodę, którym przez takie działanie brakuje wody – dodaje wójt Łuczkowski. 

Do dnia 24 lipca osoby pobierające wodę bez umów lub poza opomiarowaniem mają możliwość wystąpienia do Urzędu Gminy z wnioskiem o jej zawarcie bez konsekwencji za dotychczasowy pobór. Po tym terminie wykrycie nielegalnego poboru wody z wodociągu gminnego będzie wiązało się z sankcjami przewidzianymi w ustawie. 

Przepisy stanowią, że można odciąć dostawę wody, jeżeli przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa lub został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach. Za nielegalny pobór wody grożą też konsekwencję finansowe - kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5 tys. zł.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in