Niedziela, 25 lipca
Walentyna, Krzysztof, Jakub

Sprawdź dokładny przebieg wariantów obwodnicy

21.07.2021 00:32:00 PAN 17 9271

W ramach opracowania dokumentacji projektowej powstały trzy warianty przebiegu obwodnicy. Wszystkie warianty są poprowadzone po stronie południowo wschodniej części miasta Limanowa.  Wariant 1 znajduje się w całości na terenie miasta Limanowa. Wariant W2 i W3 w obrębie, miasta, jak i gminy Limanowa.

Jak podkreślają projektanci pracujący na zlecenie GDDKiA, we wszystkich wariantach, głównym kryterium definiującym zaproponowane przebieg trasy było „ominięcie terenów zwartej zabudowy” oraz „zminimalizowanie negatywnych efektów oddziaływania projektowanej drogi na życie mieszkańców”.

Poniżej publikujemy przebieg planowanej drogi oraz schematy wraz z opisami węzłów, skrzyżowań i rozwiązań inżynierskich. 

Wariant 1 – odcinek o długości około 5,8 km

Wariant zlokalizowany jest w większości na terenie miasta Limanowa (oprócz odcinka 0+320 – 0+620). Rozpoczyna się w ciągu ul. Krakowskiej – jako włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 28 w (kierunek Rabka-Zdrój) w km około 107+300. Na początkowym przebiegu trasy rozwiązanie odchodzi w kierunku południowo-wschodnim, równolegle do Miasta Limanowa, przechodząc przez tereny pól i terenów częściowo zalesionych. Przecina ulicę Lipową, omijając większość zabudowań mieszkalnych. Następnie krzyżuje się ulicami: Małachowskiego, Owocową, Biedronia, Grunwaldzką, Podlipie, Piastowską oraz Sikorskiego, następnie przekracza potok Starowiejski. Za planowanym przejściem wiaduktem drogowym nad ciekiem i drogą powiatową K1609 (ul. Józefa Marka) wkracza w tereny zabudowy mieszkaniowej o przewadze budynków jednorodzinnych. Następnie trasa obejmuję kierunek wschodni i krzyżuje się z ulicami Marszałkowicza i Żwirki i Wigury (DP K1610). W km 4+700 projektowana obwodnica przecina potok Jabłoniec. W dalszej części trasa krzyżuje się z trzema drogami gminnymi - ulicami Wiejską, Jabłoniecką i Walecznych. Koniec opracowania włącza się w istniejąca drogę krajową nr 28 (ul. Kościuszki).
Wariant 2 – odcinek o długości około 7,3 km

Wariant przebiega na terenie miasta, jak i gminy Limanowa. W przeciwieństwie do wariantu 1 w początkowym przebiegu zaprojektowany jest w kierunku południowo-zachodnim, przecinając ul. Łokietka, a następnie zmienia kierunek na kierunek południowo-wschodni i przecina drogę gminną K340447. W tym punkcie trasa zmienia kierunek na południowo wschodni krzyżując się z ul. Grunwaldzką. Przebiega w głównej mierze przez obszary polne z pojedynczą zabudową mieszkaniową. W dalszym etapie szlak trasy zwraca się kierunku południowo-wschodnim, w stronę Wariantu W1. Przekraczając wiaduktem rzekę Sowlinę warianty w obrębie zabudowy mieszkalnej mają zbliżony przebieg. Bieg trasy kończy się włączeniem do drogi krajowej nr 28 (ul. Kościuszki).

Wariant 3 – odcinek o długości około 8,6 km

Wariant położony jest na terenie miasta i gminy Limanowa. Trasa w tej propozycji jest najbardziej odsuniętym szlakiem od centrum miasta, co czyni go również najdłuższym spośród przedstawionych dróg. Sam przebieg trasy od jego rozpoczęcia do km 4+300 ma przebieg taki sam jak wariant 2. Następnie projektowany wariant 3 oddala się od wariantu 1 i 2 w kierunku południowo-wschodnim. Wariant 3 przesunięty jest w tym przebiegu względem W1 i W2 około 700 m, wymijając gęstą zabudowę mieszkaniową. Następnie szlak zostaje skierowany w stronę północnego-wschodu, gdzie w swym przebiegu zbliżony jest do wariantu 1 i 2. Następnie trasa włącza się w istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 (ul. Kościuszki).
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in