Niedziela, 20 czerwca
Diana, Bogna, Bogumiła, Florentyna, Rafael, Rafał

Samorząd po raz piąty rozpisał przetarg. Tak będzie wyglądał nowy miejski dworzec

13.07.2020 13:42:00 PAN 21 18791

Limanowa. Już po raz piąty samorząd szuka wykonawców, którzy podejmą się budowy dworca autobusowego przy ul. Targowej i zamontują na terenie Limanowej 29 fotowoltaicznych wiat przystankowych oraz dostarczą systemy informatyczne, usprawniające prace miejskiej komunikacji publicznej. W dokumentacji przetargowej zamieszczono wizualizacje planowanego dworca.

Do 17 lipca Urząd Miasta Limanowa czeka na oferty w przetargu na budowę dworca autobusowego oraz zabudowę 29 fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z dostawą systemów informatycznych do obsługi publicznej komunikacji miejskiej. 

Jest to już piąte postępowanie, rozpisane dla tego przedsięwzięcia. Pierwszy przetarg był rozpisany jesienią 2018 roku, od tej pory za każdym razem oferty składane przez potencjalnych wykonawców okazywały się znacznie droższe od kosztorysu. 

Przetarg zlecono w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Tak jak wcześniej, zadanie zostało podzielone na dwie części –jedna obejmuje budowaędworca, druga zaś zabudowę 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z dostawą i uruchomieniem systemów informatycznych. 

Magistrat przyjął dwa kryteria oceny propozycji złożonych przez firmy: cenę (z wagą 60%) oraz wysokość kary umownej (40%). 

Zgodnie z zapisamu postępowania, projekty wraz z uzgodnieniami, pozoleniami i decyzjami administracyjnymi mają być gotowe do końca stycznia przyszłego roku. W drugim etapie, którego termin upływa z końcem marca, mają zostać opracowane projekty wykonawcze dworca, wiat oraz instalacji. Trzeci etap to już sama budowa i montaż – w tym zakresie termin wyznaczono do końca grudnia 2021 roku. Ostatni, czwarty etap zakłada uruchomienie obiektów i dostawę systemów informatycznych. Ostateczny termin zakończenia całego zadania określono na połowę lutego 2022 roku, z adnotacją iż może on zostać wydłużony. 

Przedsięwzięcie ma być realizowane w ramach projektu „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej” przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

W dokumentacji przetargowej znalazły się wizualizacje nowego dworca, które prezentujemy poniżej: 


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in