Niedziela, 28 listopada
Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Są pieniądze na dokumentację osuwiska

27.10.2021 05:16:00 PAN 4 2473

Limanowa. Miasto otrzymało dotację na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej stabilizacji osuwiska przy ul. Paderewskiego w Limanowej. Ma być gotowa do 10 grudnia.

Dzięki środkom otrzymanym w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych samorząd podpisze teraz umowę na opracowanie dokumentacji z wyłonionym już we wrześniu wykonawcą prac projektowych.

Po uaktywnieniu się osuwiska na ul. Paderewskiego co miało miejsce w połowie maja tego zamknięty został odcinek tej drogi na długości kilkudziesięciu metrów. Na miejscu wykonywane były prace doraźne, które nie przyniosły jednak oczekiwanych efektów, a zamakanie korpusu drogi od rozlewiska położonego w dole drogi powodowało dalsze osuwanie się skarpy drogi i powiększenie osuwiska.

Wówczas samorząd miasta wystąpił za pośrednictwem powiatowego geologa do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie o aktualizację karty uaktywnionego osuwiska. Karta osuwiskowa została uaktualniona, a zadanie związane ze stabilizacją osuwiska oraz odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego opinią wojewódzkiego zespołu zostało rekomendowane do realizacji w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałania tym zdarzeniom. Pozwoliło to miastu wystąpić do Wojewody Małopolskiego o wsparcie finansowe na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i wykonania właściwych prac zabezpieczających stabilizację osuwiska.

Dotacja taka została przyznana, a przekazane na ten cel środki wynoszą 64 tys. zł, przy czym całkowity koszt zadania to 78 tys. zł. W najbliższych dniach samorząd podpisze umowę na opracowanie dokumentacji z wyłonionym z początkiem września wykonawcą – firmą IZGEO GEOLOGIA z Podegrodzia. Dokumentacja geologiczno-inżynierska ma zostać opracowana do 10 grudnia.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in