Niedziela, 29 maja
Magdalena, Bogumiła, Teodozja, Urszula, Benita

Ruszają kontrole - mieszkańcy mają obowiązek wpuścić urzędników

08.12.2021 00:12:00 PAN 28 8730

W gminie Łukowica wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego rozpoczęły się kontrole palenisk domowych pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów i wymogów określonych w uchwale antysmogowej.

Obowiązek ten został nałożony na wszystkie gminy województwa przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Kontrole prowadzone są przez pracowników Urzędu Gminy Łukowica posiadających upoważnienia wydane przez wójta Bogdana Łuczkowskiego. 

Zakres kontroli obejmie przede wszystkim sprawdzenie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej, weryfikację zakazu spalania odpadów, kontrolę urządzenia grzewczego (w tym dokumentacji technicznej) oraz kontrolę stosowanego paliwa (w tym świadectwa jakości paliw i dowodu zakupu).

Prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gminy wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza. Podstawą prawną do prowadzenia kontroli palenisk są zapisy Ustawy prawo ochrony środowiska. 

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest udostępnienie lokalu. Kontrole mogą być przeprowadzane w godzinach 6:00 do 22:00, bez wcześniejszego powiadomienia, ale tylko w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika.

Udaremnianie lub utrudnianie kontroli (w tym pobrania próbki popiołu z paleniska) stanowi przestępstwo, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. 

Osoby niemające pewności co do tożsamości osób przedstawiających się jako pracownicy urzędu gminy dokonujący czynności kontrolnych, mogą uzyskać informacje pod numerami telefonu 18 330 15 21 lub 18 330 15 13 w godzinach pracy urzędu oraz u sołtysów.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in