Wtorek, 07 lipca
Benedykt, Cyryl, Metody, Estera, Kira, Rudolf

Retransmisja sesji Rady Miejskiej

01.07.2020 00:05:00 PAN 1 1893

Mszana Dolna. W czwartek w mszańskim magistracie odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji obrad.

Porządek obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej: 

1. Otwarcie XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu nr XXIII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.  
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
4. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami. 
5. Wnioski w sprawach bieżących. 
6. Zapoznanie się z raportem o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej za 2019 r. 
7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej za rok 2019. 
8. Zapoznanie się z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej za 2019 r. 
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej za rok 2019. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/186/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Mszana Dolna. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Miasta Mszana Dolna na lata 2020 – 2024. 
14. Informacja nt. przeprowadzonych kontroli. 
15. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących. 
16. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami. 
17. Wolne wnioski i oświadczenia. 
18. Zamknięcie obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in