Niedziela, 29 maja
Magdalena, Bogumiła, Teodozja, Urszula, Benita

Raport po inwentaryzacji źródeł ogrzewania - w mieście przeważają kotły na paliwo stałe

01.01.2020 18:39:00 PAN 8 13616

Limanowa. Magistrat sporządził raport po przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł ogrzewania w budynkach na terenie miasta Limanowa.

Z przeprowadzonej dotąd inwentaryzacji źródeł ogrzewania w budynkach na terenie miasta Limanowa wynika, że ogrzewanie gazowe występuje w 44% zinwentaryzowanych obiektów, zaś w 48% stosowane jest ogrzewanie na paliwo stałe. W pozostałych 8% stwierdzono ogrzewanie elektryczne, olejowe bądź OZE – odnawialne źródła energii.

Na terenie Limanowej zinwentaryzowano ponad 1300 kotłów na paliwo stałe, 60 pieców kaflowych oraz 60 starych trzonów kuchennych i palenisk typu koza.

Ponadto, z opracowanego raportu wynika, że 14% ankietowanych deklaruje wymianę urządzenia grzewczego bez zmiany rodzaju paliwa – tzn. na niskoemisyjny kocioł na paliwo stałe, zaś 73% zainteresowanych jest ogrzewaniem gazowym. Jak reforował na sesji burmistrz, 17% wskazuje chęć modernizacji budynku, przy czym 63% twierdzi, że termomodernizacja została wykonana. Jednocześnie, ponad 50% ankietowanych planuje montaż instalacji OZE.

Kontrole kotłowni i spis urządzeń grzewczych w mieście Limanowa rozpoczęto w lipcu tego roku. Obowiązek ten wynika z zapisów uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego. W związku z powyższym miasto zobowiązane jest do przeprowadzenia minimum 3% kontroli zabudowy mieszkaniowej do końca 2019 r. i 100% inwentaryzacji kotłów. W kolejnych latach 2020-2023 wymagane jest 5% kontroli. Brak przeprowadzania kontroli przez miasto może skutkować nałożeniem kary w wysokości do 500 tys. zł. Kontrola dotyczy przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej tzn.: weryfikacji zakazu spalania odpadów, kontroli urządzenia grzewczego i kontroli certyfikatów stosowanego paliwa.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in