Środa, 28 września
Luba, Wacław, Wacława, Marek, Tymon

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

17.08.2022 05:12:00 admin 0 5019

(Ogłoszenie płatne) Zarząd Spółdzielni Rolniczo-Spożywczej „Pszczółka” w Łukowicy ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości.

Zarząd Spółdzielni Rolniczo-Spożywczej „Pszczółka” w Łukowicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej działki nr. 675/6 o pow.0,0760 ha, objętej KW NS1L/00036181/0 położonej w Łukowicy (Pawilon Handlowy),na cele usługowo- handlowe oraz działki 675/5 o pow.0,0149 ha (parking) 

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) w tym:10 000+VAT za parking

Przetarg odbędzie się 25.08.2022r. o godz. 10.00 w biurze Spółdzielni Rolniczo-Spożywczej „Pszczółka” w Łukowicy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w B.S. w Łukowicy     do godz .9.00dnia 25.08.2022r. wadium w kwocie 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) na konto Spółdzielni 44 8804 0000 0040 0400 0563 0001.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 183335046 lub osobiście w biurze Spółdzielni w Łukowicy codziennie w godz. od 7.00 do 15.00.

"Warunki przetargu mogą zostać zmienione, bądź przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.”

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in