Wtorek, 16 lipca
Eustachy, Maria, Benedykt, Marika, Benita, Mirella

Powiat powołał Lokalną Organizację Turystyczną

15.04.2019 05:20:00 PAN 5 2792

Podczas marcowej sesji rada Powiatu Limanowskiego wyraziła zgodę na powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego. Przedstawicielami władz powiatu w nowym podmiocie są starosta Mieczysław Uryga i wicestarosta Agata Zięba.

Formuła nie jest nowa – w samej Małopolsce funkcjonuje 13 takich lokalnych organizacji, dotąd nie powstał jednak podmiot, koncentrujący swoje działanie na obszarze Limanowszczyzny. Lokalna Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie, posiadające osobowość prawną, działające w oparciu o statut, który zostanie uchwalony na spotkaniu założycielskim organizacji, podobnie jak wysokość obowiązkowej składki członkowskiej.

Celem funkcjonowania tego typu podmiotów jest nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a lokalną branżą turystyczną – zarówno przedsiębiorcami, jak i organizacjami pozarządowymi. Realizacja działań mają obejmować nie tylko turystykę, ale również kulturę i sztukę, sport, edukację oraz ekologię.

Utworzenie organizacji przede wszystkim otwiera drogę na środki, o jakie mogą starać się organizacje pozarządowe w rozmaitych konkursach. Jak mówił Paweł Tokarczyk, kierownik Biura ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Limanowej który w czasie sesji referował projekt uchwały, tylko samorząd województwa na otwarte konkursy ofert w różnych sferach pożytku publicznego przeznacza budżet w wysokości 32 mln zł; dostępne będą nabory organizowane przez ministerstwa, a także największego operatora środków publicznych dla organizacji pozarządowych – Narodowy Instytut Wolności, dysponujący co roku kwotami od 100 mln do 250 mln zł. W wielu konkursach nie jest nawet wymagany wkład własny.

Organizacja nie będzie generowała kosztów związanych z zatrudnieniem – zarząd stowarzyszenia ma świadczyć pracę nieodpłatnie, a obsługę nowej instytucji mają zapewnić urzędnicy Starostwa. Ponadto, w każdym projekcie jest możliwość pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na obsługę księgową i prawną.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in