Wtorek, 28 września
Luba, Wacław, Wacława, Marek, Tymon

Postępują inwestycje drogowe i wodno-kanalizacyjne

02.08.2021 00:12:00 PAN 0 3129

Słopnice. W gminie Słopnice trwa realizacja inwestycji drogowych oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

W ostatnim czasie dokonano częściowego odbioru zmodernizowanych odcinków dróg gminnych i wewnętrznych. Dotychczas odnową zostały objęte trzy odcinki dróg gminnych oraz dwadzieścia odcinków dróg wewnętrznych, łącznie o długości 8,5 km. Zakres robót zawierał modernizację odwodnienia i nawierzchni dróg co w znaczący sposób wpłynęło na ich walory użytkowe i estetyczne. Wartość odebranych prac to 1 mln 691 tys. zł.

W ramach tego zadania ulepszone zostaną kolejne trzy odcinki dróg wewnętrznych, po uprzednim załatwieniu spraw formalno-prawnych. Generalnym wykonawcą robót jest firma „DROGBUD” ze Słopnic a podwykonawcą, który wykonuje nawierzchnie asfaltowe jest firma „LIMDROG” z Limanowej.

Odebrano zmodernizowaną drogę gminną Słopnice-Zadziele. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano konieczne roboty związane z odwodnieniem drogi oraz położono nową nawierzchnię asfaltową na całej drodze o długości 1,1 km. Roboty zostały zakończone przed umownym terminem, a ich wartość wyniosła 297 tys. zł. Wykonawcą była firma „LIMDROG” z Limanowej. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 206 tys. zł.

Kolejną inwestycją, która także została już odebrana, była modernizacja drogi gminnej Słopnice-Dziołówka. Zakres prac obejmował wykonanie robót odwodnieniowych oraz nowej nawierzchni  asfaltowej na długości niespełna 1 km. Wykonawcą zadania była firma „LIMDROG” z Limanowej. Wartość zadania to kwota rzędu 242 tys. zł. Na realizację inwestycji pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 135 tys. zł.

Zakończono roboty przy rozbudowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. W ramach togo zadania wykonano kolektory ściekowe o łącznej długości niespełna kilometra, co pozwoli na przyłączenie 12 budynków. Z kolei sieć wodociągowa wzbogaciła się o kolejne 827 metrów bieżących, co umożliwiło dostarczenie wody do 25 posesji. Wartość tego zadania to kwota 397  tys. zł. Wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych, Gazu oraz Centralnego Ogrzewania ze Starego Sącza.

W końcowej fazie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Pod Mogielicą. Inwestycja ta obejmuje wykonanie kolektorów ściekowych o łącznej długości 4550 metrów bieżących w osiedlach: Kukuczki, Spądówka, Smagi, Pierzchały, Leśne oraz Wróble. Pozwolą one na odprowadzenie i oczyszczenie ścieków z około 50 posesji. Wykonawcą zadania jest firma „HYDROTECH PLUS” z Pisarzowej. Wartość inwestycji to 1 mln 177 tys. zł. Ostateczny termin realizacji zadania zaplanowany jest do końca listopada. 

(Źródło/fot.: UG Słopnice)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in