17°   dziś 19°   jutro
Niedziela, 04 czerwca Franciszek, Karol, Kwiryna, Helga

​Polemika kierownictwa LOT

22.03.2023 06:29:00 pan
7 3213

Po naszym ostatnim artykule na temat dyskusji o działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego władze stowarzyszenia skierowały do nas tekst polemiki z prośbą o publikację.

Przypomnijmy, że w czasie sesji Rady Powiatu Limanowskiego szerokie sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej przedstawił na ostatniej sesji Rady Powiatu kierownik Biura ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Limanowej Paweł Tokarczyk. Przyczynkiem do wystąpienia były pytania, które w ubiegłym roku zadawał radny Jan Puchała m.in. o kwestie finansowe związane z organizacją. 

W dyskusji, która następnie wywiązała się w czasie obrad, krytycznie o działalności stowarzyszenia wypowiadała się… wiceprezes LOT, radna Ewa Filipiak. Z wypowiedziami Ewy Filipiak zdecydowanie polemizowała wicestarosta Agata Zięba. 

- Dlaczego pani nie lubi kół gospodyń, osób niepełnosprawnych, naszego środowiska? - zarzuciła byłej przewodniczącej. 
- Statut organizacji dopuszcza takie działania. Wojewoda się przychylił, pozyskaliśmy środki i odwiedziliśmy osoby niepełnosprawne z paczkami, a pani wiceprezes się to nie podoba. Jest mi przykro, że muszę się z tego tłumaczyć opinii publicznej - dodała Agata Zięba. 

Ewa Filipiak po tej wypowiedzi oświadczyła, że jeśli te słowa ponownie padną z ust wicestarosty, złoży przeciwko niej pozew do sądu. 

- Proszę nie siać pomówień, że jestem przeciwna KGW, z którymi współpracuję od lat. Lub że jestem przeciwko osobom niepełnosprawnym. Nigdy tego nie powiedziałam. Jeżeli będzie pani powtarzać takie słowa, to spotkamy się w sądzie - zapowiedziała. 

O konflikcie wokół LOT pisaliśmy w artykułach: Radna do wicestarosty: "spotkamy się w sądzie" oraz Dyskusja o LOT. Radna o "tubach marketingowych" starosty i wicestarosty.  

Poniżej publikujemy nadesłaną polemikę:

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Limanowskiego wywołana została dyskusja na temat przedmiotu działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego i jej efektywności. W kilku zdaniach chcielibyśmy sprostować tok dyskusji prowadzonej w przedmiotowej sprawie.

Błędne założenia odnośnie przedmiotu działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej

Podczas obrad Rady Powiatu Limanowskiego stwierdzono że LOT powinien opierać się na turystyce. Informujemy, że Lokalne Organizacje Turystyczne funkcjonują od lat w całej Polsce i w przedmiocie działalności mają bardzo szeroki zakres działalności, nie tylko turystykę. Szeroki przedmiot działalności gwarantuje każdej organizacji dostęp do wielu źródeł finansowania swojej działalności. Statut Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego został opracowany na bazie statutu i doświadczeń Małopolskiej Organizacji Turystycznej, która jest jedną z lepszych jeśli nie najlepszych regionalnych organizacji turystycznych w Polsce. Mówienie publiczne, że jak ktoś jest od wszystkiego to jest od niczego jest uderzaniem w działalność statutową wielu takich organizacji w Polsce.

Organizacja nie zamyka się na działalność w powiecie

W ramach prowadzonej działalności promocyjnej Lokalna Organizacja Turystyczna w ostatnich kilku latach prowadziła szereg kampanii promujących turystykę w powiecie limanowskim. Organizowana była akcja Spędź wakacje w powiecie limanowskim adresowana do odbiorców spoza powiatu, organizowane były kampanie citylightowe w Krakowie, Katowicach, Warszawie. Organizacja działa mocno w sieci, gdzie promuje największe atrakcje naszego powiatu poprzez przygotowane spoty promocyjne https://www.youtube.com/watch?v=Vz_zaMUQsmk&t=2s czy spot promujący nowe atrakcje https://www.youtube.com/watch?v=uzcXrnfk4qk 

Nikt też nie planuje uczyć przedsiębiorców prowadzenia działalności gospodarczej, co zostało wspomniane podczas sesji. LOT planuje organizację łącznie 20 szkoleń dla branży turystycznej w 2023 i 2024 roku. Będą to szkolenia branżowe, m.in. z obsługi klienta, promocji swoich obiektów w sieci i mediach społecznościowych oraz szereg innych potrzebnych praktycznych szkoleń. 

Organizacja myśli długofalowo i strategicznie

Ze środków zewnętrznych organizacja pozyskała w 2022 roku środki na opracowanie strategii rozwoju turystyki i pierwsze prace planuje podjąć już w 2023 roku a koniec prac nad strategią planowany jest na rok 2024. Oprócz klasycznych badań desk research, analizy potencjału, analiz SWOT, docelowo zostaną zorganizowane badania ruchu turystycznego, dzięki którym organizacja uzyska niezbędne informacje o strukturze turystów odwiedzających nasz powiat oraz o preferencjach turystów i osób odwiedzających nasz powiat. Środki na te działania organizacja pozyskała w wysokości 100%. 

Wspomniany na sesji klaster turystyczny to pomysł Biura LOTu, który docelowo powstanie w najbliższej przyszłości, w tym celu odbywają się szkolenia i wizyty w Dolnym Kubinie, gdzie taki klaster funkcjonuje (Klaster Orava) i zrzesza przedsiębiorców z branży turystycznej. 

Organizacja jedzie po właściwych torach nie potrzebuje żadnej zwrotnicy

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego skupia osoby posiadające duże doświadczenie zawodowe w turystyce, marketingu terytorialnym, rozwoju lokalnym. Są to osoby posiadające stosowne doświadczenie zawodowe w tworzeniu lokalnych strategii rozwoju, budowaniu produktów turystycznych w skali Małopolski, co więcej są to osoby posiadające udokumentowane sukcesami utworzone produkty i innowacyjne rozwiązania w zakresie promocji turystyki. 

Dzięki zaufaniu Zarządu Powiatu Limanowskiego, Rady Powiatu Limanowskiego oraz członków założycieli Organizacja działa w skali, która jest oceniana przez inne podobne organizacje w Małopolsce jako wzór do naśladowania. 

Skala pozyskanych środków zewnętrznych w ostatnich latach przekracza kilkukrotnie łączne pozyskane środki przez wszystkie organizacje pozarządowe działające w powiecie limanowskim. Środki są inwestowane w powiecie limanowskim i tutaj są płacone podatki. Tych środków by nie było, gdyby nie działalność LOT.

LOT to również grupa specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem środków zewnętrznych ich rozliczaniem raportowaniem przed podmiotami publicznymi. O księgowość dbają eksperci posiadający odpowiednie doświadczenie i wiedzę.

Organizacja słucha branży i mocno współpracuje z samorządami

Organizacja prowadzi działalność wydawniczą, produkuje foldery, katalogi turystyczne, mapy turystyczne, foldery tematyczne oraz prowadzi ich dystrybucję w samorządach oraz wśród branży. Od 3 lat znakujemy szlaki turystyczne, poprawiamy istniejące oznakowanie, tworzymy nowe szlaki tematyczne. 

Opracowaliśmy Szlak Miodu w powiecie limanowskim, w którym znajduje się kilkadziesiąt gospodarstw agroturystycznych produkujących miody i produkty pszczele. Dzięki współpracy z historykami i lokalnymi pasjonatami historii powstał nowy produkt turystyczny Szlak Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej, w terenie oznakowaliśmy 19 miejsc pamięci.

Animujemy w okresie wakacji ruch turystyczny poprzez organizację spacerów historycznych, które są elementem turystyki historycznej – łącznie zrealizowaliśmy przez 3 lata prawie 40 takich spacerów, w których wzięło udział ponad 2000 osób w tym turystów z zewnątrz.

Organizacja prowadzi również działania proekologiczne w ramach których pozyskała środki na nasadzenia łącznie w wysokości przekraczającej 20 000 drzew i krzewów miododajnych. 

Szkolimy pszczelarzy, dzieci w szkołach i przedszkolach organizujemy ciekawe akcje dla młodzieży https://www.youtube.com/watch?v=F2Vtk9h-tHk 

Ile to jest dużo na turystykę?

Każdego roku na działalność w zakresie turystyki przeznaczane jest od 60-80 % pozyskanych środków. W ostatnich latach ze środków pozyskanych z zewnątrz wybudowano kilka punktów widokowo wypoczynkowych (Kanina, Wysokie, Zalesie, Szczawa), były to środki wydatkowane w setkach tysięcy złotych. 

Zakupiliśmy kontener wystawienniczy na trasach wokół Góry Mogielica do prowadzenia mobilnej informacji turystycznej oraz wypożyczalni sprzętu, wykonaliśmy i zamontowaliśmy łącznie ponad 40 tablic turystycznych z treściami turystycznymi, kupiliśmy stacje napraw rowerów, kilkadziesiąt ławek turystycznych, kilkanaście ławostołów, wykonaliśmy parking pod Pijalnią Wód Mineralnych w Szczawie, na trasach w Zalesiu, doposażyliśmy istniejące wiaty w tablice i prawidłowe oznakowanie, odmalowaliśmy i wyczyściliśmy kilka wiat, kilkanaście ławostołów, wykonaliśmy oznakowanie 60 km szlaków turystycznych w tym poprawiliśmy oznakowanie nowych tras Velo Limanowski, wykonaliśmy kilka witaczy turystycznych, znaków drogowych turystycznych, wykonaliśmy Aleję Zakochanych na Modyni. 

Materiałów turystycznych wydaliśmy w nakładzie przekraczającym 60 000 egzemplarzy i zajęliśmy się dystrybucją. Wykonaliśmy i prowadzimy serwisy turystyczne limanowskiszlakak.pl, trasymogielica.pl i wiele innych działań promocyjnych. 

Każdego roku fotografujemy wszystkie nasze atrakcje i wydajemy materiały promocyjne. Pokazujemy branży turystycznej nowości w branży, szkolimy, tworzymy nowe wydarzenia jak I Beskidzko Gorczański Kongres Turystyki 

W latach 2022 – 2024 LOT będzie realizował dwa duże projekty poświęcone wyłącznie turystyce (powstanie wspomniana strategia rozwoju turystyki, ale także LOT zorganizuje wakacyjne punkty informacji turystycznej dla turystów odwiedzających powiat a także zatrudnieni przez LOT specjaliści będą szkolić branżę turystyczną i pracowników samorządów zajmujących się turystyką). Na tylko te dwa duże projekty LOT pozyskał 697 000 zł. To obrazuje skalę działalności. 

Koła Gospodyń Wiejskich i osoby z niepełnosprawnościami

Jak wspomniała Pani Prezes statut nie tyle dopuszcza co nakazuje działalność w zakresie turystyki kulinarnej dlatego też LOT wspiera Koła Gospodyń Wiejskich poprzez ich integrację, szkolenia, podnosi kompetencje członkiń koła (organizowaliśmy nawet warsztaty marketingowe dla KGW, żeby Panie nauczyły się wyceniać swoją pracę oraz w sposób profesjonalny prezentować produkty na stoiskach).

W ramach promocji turystyki kulinarnej jesteśmy obecni z Kołami na Wyścigu Górskim, gdzie każdego roku docieramy do turystów odwiedzających nasz powiat, organizujemy wspólnie z powiatem wyjazdy szkoleniowe i prezentację stoisk poza granicę Polski – ostatnio w Dolnym Kubinie na targach św. Katarzyny.

Koła Gospodyń Wiejskich to ważny produkt turystyki kulinarnej i należy im się właściwe miejsce na mapie turystycznej powiatu limanowskiego. 

Jeśli chodzi o angażowanie się w pomoc dla osób z niepełnosprawnościami to warto podkreślić że LOT wyzwolił energię drzemiącą w mieszkańcach powiatu do pomagania. 

Z racji możliwości skorzystania ze wsparcia zewnętrznego każdego roku pomagamy w okresie zimowym przygotowywać paczki dla osób potrzebujących. W ostatnich latach pomogliśmy w ten sposób ponad 1000 osobom potrzebującym oraz zbudowaliśmy grupę podmiotów pomagających. Oprócz szlachetnej pomocy, która jest bezsprzeczna LOT od lat buduje wizerunek organizacji pozarządowej, która posiada sprawczą moc i mobilizuje środowisko lokalne do działania. Nie widzimy w tym nic złego i uważamy że w ten sposób pomagamy budować społeczeństwo obywatelskie w powiecie limanowskim. 

Dodatkowo podkreślić należy że zarówno działalność na rzecz KGW oraz osób z niepełnosprawnościami stanowi niewielki procent środków pozyskanych przez LOT. 

Główne środki są pozyskiwane na działalność w zakresie turystyki i chcemy żeby to wybrzmiało jak należy. 

Współpraca i zaangażowanie kluczem do rozwijania działalności

Każdego roku LOT współpracuje z ponad 100 podmiotami. Każda propozycja współpracy jest przez nas mile widziana. Dbamy o jakość relacji, interesuje nas zawsze współpraca merytoryczna i tak chcemy być oceniani.

Pozdrawiamy

Zespół Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

udostępnij

Komentarze (7)

Spokojny
2023-03-22 08:40:22
1 6
To ile nas ta zabawa kosztuje?
Odpowiedz
wlodymir
2023-03-22 09:50:24
1 3
A może zaorać to wszystko i zostawić po prostu wydział promocji?
Odpowiedz
abc58
2023-03-22 17:34:11
0 2
To nie jest LOT ,to jest POLOT
Odpowiedz
tonymld
2023-03-22 18:24:52
0 1
Byc wiceprezesem organizacji i nie znac skali podejmowanych dzialan tej organizacji ;) takie rzeczy tylko tutaj.
Odpowiedz
34607szczawa
2023-03-22 19:23:56
0 1
Bardziej chodzi o promocję
... ale nie powiatu ;)
Odpowiedz
ciekawy
2023-03-22 22:43:56
0 1
zamiast LOT powinno być KNOT
Odpowiedz
psikuta
2023-03-22 23:43:32
0 0
Czy widzicie jeszcze sens istnienia LOT w naszym mieście? Bieda ogłosił budowę koszar wojskowych, za chwilę będzie budował więzienie, a może jeszcze jakąś spalarnie... same atrakcje turystyczne. A KGW samo się obroni - bo rosół z kury czy schabowy lepszy od hamburgera czy pizzy z sieciówki, więc promocje zbędna.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"​Polemika kierownictwa LOT"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in