Piątek, 18 października
Juliusz, Łukasz, Julian, Bogumił, Hanna, Klementyna

Podwójny jubileusz

04.05.2010 18:51:49 top 9 7141

Słopnice. Strażacy ochotnicy ze Słopnic Dolnych obchodzili w minioną niedzielę setną rocznicę założenia. Wspólnie z nimi, swój pierwszy okrągły jubileusz 10–lecia istnienia świętowali także członkowie Orkiestry Dętej „Wiolin”. Podwójny jubileusz połączony został także z obchodami rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Główne obchody jubileuszowe odbyły się na placu obok remizy OSP, a poprzedziła je msza św. w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła, której przewodniczył ks. Władysław Kulig – Małopolski Kapelan Strażaków, w asyście tutejszych księży proboszczów: ks. Jana Gniewka i ks. Antoniego Węca.

Przed powitaniem gości, strażaków ochotników i członków PSP, pocztów sztandarowych i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz wszystkich przybyłych gości i mieszkańców, dowódca uroczystości mł. kpt. Marcin Kulig złożył uroczysty raport oraz w asyście st. bryg. Bogdana Malinowskiego dokonał przeglądu pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych i oficjalnie otworzył obchody 100-lecia OSP w Słopnicach Dolnych. W dalszej części uroczystości zasłużonym druhom wręczono medale i odznaczenia – państwowe i związkowe, a OSP w Słopnicach Dolnych została uhonorowana Złotym Znakiem Związku – sztandar jednostki udekorował Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Kazimierz Czyrnek.

W trakcie uroczystości, w której podczas wystąpień wiele ciepłych słów i gratulacji pod adresem OSP Słopnice Dolne i Orkiestry Dętej „Wiolin”, nastąpiło uroczyste wręczenie i poświęcenie prezentu jubileuszowego – nowoczesnej motopompy ufundowanej przez samorząd Gminy Słopnice.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy wzięli udział w koncercie orkiestr, który rozpoczęła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej w Nowym Sączu pod przewodnictwem tamburmajora st. chor. Wacława Wacławiaka. Swój jubileuszowy repertuar zaprezentowała również Orkiestra Dęta „Wiolin”. Występ obu orkiestr został nagrodzony gromkimi brawami zebranej na placu publiczności. Obchody zakończyła akademia trzeciomajowa przygotowana przez młodzież Gimnazjum w Słopnicach. Gimnazjaliści po raz kolejny pozytywnie zaskoczyli uczestników obchodów talentem i sposobem przedstawienia patriotycznych akcentów tej 3-majowej uroczystości.

Wyróżnieni i odznaczeni:
Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego ZOSP RP Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali uhonorowani:
• Józef Grucel
• Władysław Palacz
• Julian Papież
• Paweł Palacz
• Stanisław Zborowski
• Mieczysław Czepiel

Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego ZOSP RP Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali uhonorowani:
• Józef Kwiatkowski
• Henryk Ślazyk
• Sylwester Ubik

Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego ZOSP RP Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali uhonorowani:
• Jan Grucel

Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Powiatu Limanowskiego ZOSP RP Odznaką Wzorowy Strażak odznaczeni zostali:
• Paweł Goryczka
• Krystian Kęska
• Sławomir Wikar
• Paweł Wikar
• Dominik Młynarczyk
• Stanisław Młynarczyk
• Tomasz Kęska
• Wojciech Banach.

Organizatorem uroczystości był samorząd Gminy Słopnice przy współudziale Zarządu i członków OSP w Słopnicach Dolnych.

 

Z KART HISTORII

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych

Ochotnicza Straż Pożarna w Słopnicach (Dolnych) powstała w roku 1910 w Słopnicach Szlacheckich. Obecną miejscowość i zarazem gminę Słopnice (w tym część miejscowości o zwyczajowej nazwie Słopnice Dolne) do roku 1931 stanowiły dwie odrębne miejscowości; Słopnice Szlacheckie i Słopnice Królewskie. Powstanie straży pożarnej było podyktowane potrzeba stworzenia skutecznej jednostki do walki z pożarami. Ogień ze względu na gęstą drewnianą zabudowę niejednokrotnie pozbawiał ludzi dorobku całego życia. Szczególny wkład w powstanie straży pożarnej miał ks. Jan Bubula (ówczesny proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Słopnicach), który namawiał mieszkańców do ubezpieczania się od ognia i założenia jednostki przeciwpożarowej. Mieszkańcy Słopnic Królewskich nie byli zainteresowani tworzeniem straży pożarnej.

W roku 1911 ze składek mieszkańców Słopnic Szlacheckich oraz funduszy Rady Powiatowej w Limanowej wybudowano pierwszą remizę strażacką.

Pierwsi strażacy nie posiadali sikawki, co powodowało, że ich efektywność była niska. O dofinansowanie jej zakupu ubiegano się ze środków Rady Powiatu i Krakowskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dużą rolę w tych staraniach odegrał Jan Ślazyk ówczesny naczelnik OSP i członek Rady Powiatowej. Dzięki temu strażacy „otrzymali sikawkę i potrzebne rekwizyty”.

Strażacy-ochotnicy oprócz walki z pożarami zajmowali się również kontrolą utrzymania czystości i porządku w zabudowaniach, stanu kominów. W okresie świąt wielkanocnych pełnili służbę w kościele przy Grobie Pańskim.
W czasie drugiej wojny światowej wielu członków straży pożarnej walczyło z okupantem w szeregach organizacji partyzanckich działających wtedy na terenie limanowszczyzny. Naczelnikiem w okresie okupacji był Andrzej Ślazyk, który za ukrywanie Żydów zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Kolejnym naczelnikiem aż do 1970r. był Mikołaj Ślazyk, syn Jana Ślazyka pierwszego naczelnika.

Kronika informuje, że po zakończeniu drugiej wojnie światowej do straży pożarnej przystąpiło wielu nowych członków.W roku 1947 zakupiono pierwszą motopompę, którą uroczyście poświęcił ks. Franciszek Ciekliński z parafii pw. św. Andrzeja Apostoła.

W 1962r. Gromadzka Rada Narodowa w Słopnicach zwróciła się z prośbą do Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Krakowie o pomoc finansową w zakupie samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Prośba została rozpatrzona pozytywnie dzięki czemu strażacy pozyskali pierwszy własny samochód pożarniczy.
W roku 1979 powstała sekcja OSP w tzw. Słopnicach Górnych, która stanowiła zalążek drugiej jednostki ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Słopnice - dla odróżnienia nazywanej OSP Słopnice Górne.
Posiadana przez OSP Słopnice Dolne remiza okazywała się niewystarczająca, za mała jak na potrzeby jednostki. Rozpoczęto więc starania o budowę nowej (obecnej) remizy OSP. Projekt budowlany wykonał mieszkaniec Słopnic inż. Alojzy Podgórny. Planowany budynek miał służyć na potrzeby działalności bojowej straży pożarnej jak również mieszkańcom Słopnic dla szeroko rozumianej działalności społecznej. Budowę rozpoczęto w 1985 roku.

W dniu 9 sierpnia 1987 roku dokonano uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego pod budynek nowej remizy. Podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego przekazano jednostce sztandar oraz odznaczono OSP Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Głównym inwestorem budowy był Urząd Gminy w Tymbarku. Budowa była możliwa również dzięki pomocy finansowej Państwowego Zakładu Ubezpieczeń oraz Poczty Polskiej. Również mieszkańcy Słopnic i osoby pochodzące ze Słopnic przyczyniły się finansowo do budowy remizy.  Bardzo duży wkład pracy w tzw. „czynie społecznym” wnieśli członkowie straży pożarnej.

W roku 1992 wykonano oddano do użytku część budynku z przeznaczeniem na sale lekcyjne dla klas I – IV Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słopnicach. Naukę szkolną prowadzono w budynku remizy do roku 1996.
Oddanie całości budynku remizy do użytku i uroczyste poświęcenie nastąpiło w dniu 3 września 1995 roku. W budynku remizy uruchomiono też placówkę Urzędu Pocztowego. W roku 1993 OSP pozyskała dwa samochody ratowniczo-gaśnicze - Star 660 i Star 26. Od dnia 1 stycznia 1997 roku miejscowość Słopnice zaczęła stanowić samodzielną Gminę Słopnice, oddzielając się od wspólnej gminy tworzonej z Tymbarkiem. Odłączenie się Słopnic od gminy Tymbark stanowiło istotny krok w rozwoju Słopnic jak i Ochotniczych Straży Pożarnych działających na jej terenie. W pomieszczeniach które wcześniej były wykorzystywane dla potrzeb Szkoły Podstawowej od dnia 5 maja 1997 roku otwarto Urząd Gminy w Słopnicach. W roku 1999 przy OSP Słopnice Dolne powstała Strażacka Orkiestra Dęta „Wiolin” działająca do dnia dzisiejszego. W roku 2001 w Słopnicach powstał Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej skupiający dwie jednostki OSP działające w gminie Słopnice. Siedzibą Zarządu Gminnego jest budynek remizy OSP Słopnice Dolne. W roku 2004 decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączono Ochotniczą Straż Pożarną w Słopnicach Dolnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Również w 2004 za środki z budżetu Gminy Słopnice i środki OSP Słopnice Dolne zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz 1619AK (GBA). Posiadany trzeci samochód marki Star 26 przekazano do użytkowania OSP w Siekierczynie.W roku 2005 w budynku remizy utworzono Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego Rzemiosła Kraków. W ubiegłym roku OSP Słopnice Dolne uczestniczyła w programie „Małopolskie Remizy” organizowanym przez Małopolski Urząd Marszałkowski – otrzymując dofinansowanie na remont garażu remizy, w tym wymianę istniejących drzwi garażowych na automatyczne bramy przemysłowe segmentowe.

Obecnie jednostka skupia 30 członków czynnych i 40 członków orkiestry dętej. Jej wyposażenie bojowe stanowią dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze wraz z wyposażeniem, sprzęt ochrony dróg oddechowych, hydrauliczny sprzęt ratownictwa drogowego, sprzęt przeciwpowodziowy, agregat prądotwórczy. Ochotnicza Straż Pożarna w Słopnicach Dolnych jest podstawową siłą ratowniczą w Gminie Słopnice. OSP bierze również aktywny udział w życiu społeczno-kulturalnym gminy Słopnice i życiu religijnym parafii rzymsko-katolickiej w Słopnicach Dolnych.

Opracowano na podstawie „Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych”.

Historia powstania Orkiestry Dętej "Wiolin"
W lutym 2000 roku z inicjatywy Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych Pana Jana Kaima została powołana do istnienia Orkiestra Dęta. W pierwszych latach działalności w skład orkiestry wchodziło 16 członków. Z biegiem lat dochodzili nowi członkowie orkiestry i tym sposobem na chwilę obecną orkiestra liczy 60 osób. Są to osoby dorosłe, jak również młodzież i dzieci ze szkół z terenu Gminy Słopnice.

Pierwszym dyrygentem orkiestry został Pan Adam Woźniak i pełnił tę funkcje do 2004roku. Następnie batutę przejął Pan Wincenty Curzydło i funkcję kapelmistrza pełni do dnia dzisiejszego.

Orkiestra przez te wszystkie lata czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i parafialnym Gminy Słopnice. Uświetnia swoją obecnością wszystkie imprezy kulturalne. Tradycyjnie co roku bierze udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej gdzie w kategorii orkiestr strażackich zajmowała : 2006 r. – I miejsce, 2007 r. – II miejsce, 2008 r. – II miejsce i w 2009r. również II miejsce. Orkiestry „Wiolin” nie zabrakło także podczas zorganizowanego w 2009 roku Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Mszanie Dolnej.

Warto zaznaczyć, że Orkiestra Dęta „Wiolin” swój repertuar muzyczny poszerza o nowe elementy, przez co okolicznościowe utwory zaskakują słuchaczy nowatorskimi interpretacjami.

(fot. Waldemar Sołtys - dziękujemy)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in