Niedziela, 29 maja
Magdalena, Bogumiła, Teodozja, Urszula, Benita

Parkowanie w Limanowej - 150 mandatów

18.11.2012 09:58:52 top 43 16755

Limanowa. Po wprowadzeniu stref parkowania dotychczasowy darmowy parking - pod LDK, który był zawsze pełny, teraz stoi pusty. Kierowcy pozostawiają samochody wzdłuż ulic, gdzie płacić nie trzeba. To jednak według jednej z naszych Czytelniczek utrudnia ruch. Straż Miejska wystawia mandaty, ale problem wciąż nie jest rozwiązany.

- Od czasu wprowadzenia stref płatnych parkingów pojawiły się trudności z poruszaniem się po ulicach miasta w niektórych miejscach - zauważa jedna z naszych Czytelniczek. - Droga "przy rzece" czyli ul. Ks. Łazarskiego i za cmentarzem mogłyby być alternatywą dla uniknięcia korków i rozładowania ruchu dla jadących do Sowlin. Niestety przecisnąć się tam tędy czasami jest trudne. W miejscu gdzie powinny bez problemu mijać się dwa samochody trzeba na wzajem ustępować sobie przejazd bo po lewej stronie (od krzyżówki do zakładu pogrzebowego - tylna brama cmentarza parafialnego) zaparkowane są samochody jak gdyby nigdy nic. Straż miejska chyba ma niedaleko więc mogłaby czasami się tam tędy przemaszerować. Same parkometry to dobre rozwiązanie. W końcu chcąc załatwić sprawy które nie wymagają dłuższego czasu  można bez problemu znaleźć miejsce do zaparkowania i nie trzeba zjeździć pół miasta żeby móc podejść do bankomatu, czy kupić lekarstwa w aptece. Wcześniej graniczyło to z cudem. Po za tym parkomaty mają naliczanie minutowe i tak za 50 gr można koło LDK stać pół godziny - pisze nasza Czytelniczka.

Tymczasem przez dwa miesiące strażnicy wystawili około 150 mandatów. - Od uruchomienia strefy do 10 września strażnicy nie karali za niewłaściwie parkowanie - mówi Wacław Zoń, zastępca burmistrza miasta Limanowa. - Za wycieraczki niewłaściwie parkujących samochodów były wkładane kartki z informacją, iż samochód stoi w miejscu niedozwolonym. Po tym czasie strażnicy egzekwują obowiązujące prawo, czyli zakazy zatrzymywania się i postoju. Do tej pory strażnicy wystawili już około 150 mandatów.

Obecnie wiele kierowców zostawia samochody na darmowych parkingach wzdłuż ulicy Kopernika i Bulwary. Jednak po zakończeniu przebudowy ulicy Kopernika i tam zostanie wprowadzona strefa płatnego parkowania, co problem przejezdności ulic może jeszcze pogorszyć.

 

Przypominamy o strefach i zasadach płatnego parkowania na terenie Limanowej:

Strefa A:
ULICE: Plac na Rynku głównym, Krótka, Ks. Kowalskiego, Bulwary
Opłata:
za pierwsze 0,5 godziny parkowania - 1 PLN,
za pierwszą i każdą następną godzinę parkowania - 2 PLN

Strefa B:
ULICE: Br. Czecha, Kopernika( od 01.01.2013)
Opłata:
za pierwszą i każdą następną godzinę parkowania - 1 PLN

STREFA OGRANICZONEGO PARKOWANIA:
ULICA: Marii Konopnickiej
Opłata:
za pierwsze 0,5 godziny parkowania - 1 PLN,
za pierwszą i każdą następną godzinę parkowania - 2 PLN

Parkingi w Limanowej płatne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-18, w soboty od 9-14 zaś w niedziele oraz święta niepobierane są opłaty. Opłaty uiszczane są w parkomatach, znajdujących się w każdej ze stref. Po wydrukowaniu biletu osoba parkująca w strefie zobowiązana jest umieści potwierdzenia zapłaty za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu. (Tylko taki sposób umieszczenia biletu w pojeździe pozwala Kontrolerom jednoznacznie stwierdzić czy została wniesiona opłata za parkowanie).

Wjazd w każdą strefę płatnego postoju w Limanowej rozpoczyna się znakiem „D-44 strefa parkowania”. Znak D-44 „strefa parkowania” stosuje się w celu wskazania strefy, w której w ciągu całej doby lub w określone dni tygodnia lub w określonych godzinach za postój pobierana jest opłata. W strefie oznakowanej znakiem D-44 postój w czasie wskazanym na znaku, bez wniesienia opłaty jest zabroniony. Na znakach znajdują się: nazwa strefy, godziny i dni poboru opłat na parkingu, a poniżej informacja o sposobie płatności: „Opłata w parkomacie P”. Strefy zakończone są znakiem „D-45 koniec strefy parkowania” (Przekreślone „P”).

Kontroli opłat dokonują Kontrolerzy, którzy sprawdzają czy pojazd posiada wykupiony bilet oraz czy bilet posiada nieprzekroczony czas postoju lub czy kierowca posiada ważny wykupiony abonament uprawniający do postoju w danej strefie.  Kontrolerzy nie pobieraną opłat za parking. Wszyscy kierowcy parkujący w strefie powinni od razu po zaparkowaniu pojazdu, udać się do parkomatu w celu nabycia biletu.  Parkingi są obsługiwane przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Limanowej znajdujące się przy ul. Kopernika 12a (na przeciwko Delikatesów “Centrum”). Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18. Telefon kontaktowy do biura 531 591 643. Inspektor Biura Strefy udziela wszelkich informacji telefonicznie, drogą email oraz na miejscu. Bezpośrednio ze strony internetowej www.adminpark.pl można wysyłać emailem informacje do biura strefy. Kontrolerzy służą pomocą przy dokonywaniu opłaty za postój oraz udzielają informacji Klientom.

Do postoju w strefach parkowania uprawniają oprócz biletów, również abonamenty wydawane na określony czas ( miesiąc, pół roku, rok) na miejsca ogólnodostępne, zastrzeżone, abonamenty mieszkańca (na rok). Karty abonamentowe wydawane są w biurze strefy.
Abonament dla mieszkańca tzw. abonamenty mieszkańca „M” , mogą wykupić tylko osoby posiadające zameldowanie stałe lub czasowe przy ulicy należącej do określonej strefy. Abonament „M” wydawany jest w biurze po okazaniu dokumentów potwierdzających zameldowanie oraz potwierdzenie zapłaty. Abonamenty wydawane są na konkretny numer rejestracyjny pojazdu. Abonamenty mieszkańca wydawane są na pojazdy do masy całkowitej 3,5 t.
Karty abonamentowe, tak jak bilety, powinny być umieszczone za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu w celu jednoznacznej weryfikacji. Stawki abonamentowe określa w/w Uchwała oraz Regulamin Strefy. Wszelkie informacje, w tym dotyczące sposobu płatności (opłata parkingowa, opłata za abonament, opłata dodatkowa), określone są na dedykowanej stronie internetowej www.adminpark.pl w zakładce „Sposoby płatności”.

Opłata dodatkowa UWAGA!
W przypadku, kiedy Kontroler stwierdzi:
- brak biletu parkingowego za przednią szybą pojazdu lub bilet umieszczony za przednią szybą pojazdu będzie nieważny (np. przekroczony czas postoju, bilet dla innej strefy),
- brak ważnej karty abonamentowej

Kontroler jest zobowiązany do wystawienia ZAWIADOMIENIA o konieczności uiszczenia opłaty dodatkowej w kwocie 50 zł. W razie nie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie do 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia, wszczynana jest procedura windykacyjna w trybie administracyjnym.
 
Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia na konto Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa w Banku Spółdzielczym w Limanowej nr konta: 28 8804 0000 0000 0023 3100 0002 w formie wpłaty przelewowej lub gotówkowej. Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer niniejszego zawiadomienia i numer rejestracyjny pojazdu. Wpłaty gotówkowe przyjmowane są także w Biurze Strefy Płatnego Parkowania ul Kopernika 12, 34-600 Limanowa w dniach poniedziałek-piątek w godz. 10-18. W przypadku uiszczenia tej opłaty w dniu wystawienia wezwania lub w następnym dniu roboczym w biurze strefy płatnego parkowania, opłata ulega zmniejszeniu do wysokości 30 PLN.
Istnieje możliwość uiszczenia opłaty dodatkowej zmniejszonej do wysokości 30 PLN, w PARKOMACIE.

 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in