Niedziela, 16 czerwca
Alina, Justyn, Justyna, Aneta, Benon

Otwarto i poświęcono wyremontowany oddział szpitala

19.02.2019 07:14:00 PAN 7 10826

Limanowa. Wczoraj w limanowskim szpitalu oddano do użytku zmodernizowany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Inwestycja, której koszt przekroczył 3 mln zł, została sfinansowana wyłącznie ze środków własnych szpitala.

Oficjalnie oddano do użytku i poświęcono gruntownie przebudowany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego. Wydarzenie miało miejsce wczoraj o godz. 11:00 na IV piętrze szpitala.

Poza przedstawicielami władz powiatu limanowskiego oraz kadry i kierownictwa limanowskiego szpitala, otwarciu oddziału po remoncie wzięli udział m.in. wojewódzki inspektor sanitarny Jarosław Foremny i dyrektor małopolskiego oddziału NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska. Poświęcenia pomieszczeń dokonał kapelan szpitala, ks. Ryszard Hebda.

- Cel mamy jeden jako szpital: jak najlepiej ratować zdrowie i życie ludzkie w jak najlepszych warunkach. Myślę, że ten cel staramy się realizować nieustannie poprzez nowe inwestycje które rokrocznie w szpitalu się odbywają, ale również przez to że nasza kadra ciągle podnosi swoje kwalifikacje - mówił dyrektor szpitala, Marcin Radzięta, podkreślając że modernizacja tego oddziału była koniecznością. - To oddział który długo czekał na swój czas, ale się doczekał i z tego dzisiaj ja osobiście się cieszę - dodał, zaznaczając że placówka cały czas się rozwija, aby zapewnić europejski standard.

W nowo zaprojektowanym oddziale szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania organizacyjne, techniczne i sanitarne, które mają za zadanie ograniczenie ryzyka przeniesienia chorób poza miejsce leczenia i wtórnego zakażenia.

Zostały wydzielone pomieszczenia pielęgnacyjne pacjentów: 6-stanowiskowa sala intensywnego nadzoru, izolatka z wejściem przez śluzę umywalkowo-fartuchową umożliwiającą transport chorego na łóżku, punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym oraz brudownik.

pomieszczenia ogólne do których zaliczono pokój lekarzy z węzłem sanitarnym, pokój ordynatora oddziału, pokój pielęgniarki oddziałowej, pokój socjalny, magazyn czysty i magazyn sprzętu.

Przeprowadzone roboty budowlane objęły m.in. przebudowę ścian wewnętrznych, wykonanie ścian działowych (co spowodowało zmiany w układzie funkcjonalnym pomieszczeń), wymianę tynków, posadzek, wszystkich instalacji wewnętrznych tj. wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji elektrycznych i teleinformatycznych. Zamontowane zostały nowe drzwi wewnętrzne i okna. Dodatkowo w ramach robót zainstalowano nowoczesny system monitoringu pacjenta (instalacja telewizji obserwacyjnej pacjenta, czyli systemu przeznaczonego do przekazywania obrazu pacjenta do punktu dozoru) oraz rozbudowany system przyzywowy.

Oddział został również doposażony w nowoczesny sprzęt medyczny oraz meble. Zakupione zostały nowe łóżka, respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, systemy grzewcze pacjentów, mosty medyczne.

Łącznie koszt przebudowy i doposażenia wyniósł około 3 mln zł, które w całości pokryte zostały ze środków własnych szpitala.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in