Niedziela, 17 stycznia
Marian, Rościsław, Antoni, Jan, Henryk

„Oszczędnościowy” budżet miasta przyjęty jednogłośnie

13.01.2021 05:22:00 PAN 0 2786

Mszana Dolna. Oszczędnościowy, nie zadaniowy – taki budżet na 2021 rok przyjęto w poniedziałek podczas sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. Samorząd w tym roku zarezerwował na wydatki inwestycyjne blisko 4,4 mln zł.

Dochody tegorocznego budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 37 mln 654 tys. zł, natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 39 mln 950 tys. zł. Deficyt budżetu w kwocie 3 mln 178 tys. zł ma zostać pokryty w części z kredytu, a w części z niewykorzystanych dochodów z roku ubiegłego. 

W sumie wydatków mieści się kwota 36 mln 438 tys. zł tytułem wydatków bieżących. Są one wyższe, niż w budżecie uchwalanym na rok 2020. Wzrost odnotowano w dziale związanym z funkcjonowaniem oświaty.

- Przedstawiony budżet jest budżetem oszczędnościowym, niemniej na poziomie ubiegłorocznym. Niestety, wzrosły wydatki bieżące, głównie w oświacie i to o około 1,3 mln zł w porównaniu do uchwały budżetowej przyjętej w ubiegłym roku – mówiła na sesji burmistrz Anna Pękała. 

Na wydatki majątkowe władze miasta przewidziały kwotę 4 mln 393 tys. zł. Zabezpieczono 886 tys. zł na wkład własny do dwóch zadań, które mają być realizowane przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych – chodzi o prace na ul. Krasińskiego i ul. Mroza. Zarezerwowano też 1,6 mln zł na wkład własny do ewentualnego dokończenia budowy nowej siedziby MOK – pieniądze zostaną wykorzystane na ten cel o ile samorząd otrzyma dofinansowanie z zewnątrz. 

Zadłużenie miasta na koniec 2021 roku ma wynosić 6,5 mln zł. Samorząd zamierza spłacić raty zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w łącznej wysokości około 600 tys. zł. W ciągu bieżącego roku budżetowego może okazać się, że miasto nie zaciągnie w całości planowanego na 2,5 mln zł nowego kredytu, gdyż jest on związany zabezpieczeniem ewentualnego wkładu własnego do inwestycji. 

Burmistrz przed głosowaniem odpowiadała na pytania radnych. Agnieszka Sasal pytała o kolejne planowane przez miasto inwestycje. - Myślę, że ma pani jakąś wizję w związku z tym budżetem i kolejną perspektywą unijną, która zostanie uruchomiona prawdopodobnie w 2022 roku. Chodzi mi o to, jakie nowe projekty przewidziane są do opracowania - dociekała radna. 

- Powinniśmy zrobić projekty kanalizacji i wodociągów. Wcześniej nie było środków na takie cele, jako miasto nie mogliśmy się o nie ubiegać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dopiero Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych pozwolił nam pozyskać pieniądze. Chcemy więc projektować kanalizację Zarabia, ul. Stawowej i innych miejsc, gdzie jej jeszcze nie ma, na przykład na ul. Spadochroniarzy. Przewidujemy też prace nad koncepcjami dróg, takich jak połączenie ronda z ul. Ogrodową, a także projekty na drogi istniejące, ale wymagające modernizacji, jak choćby część ul. Leśnej – wymieniała na sesji Anna Pękała. - Trzeba jednak pamiętać, że jeśli chodzi o nowe inwestycje, to przy takiej koniunkturze trudno myśleć o czymś wielkim, o jakichś wielomilionowych zadaniach – zastrzegła burmistrz.

Budżet Mszany Dolnej na 2021 rok został przyjęty przez miejskich radnych jednogłośnie.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in