Sobota, 28 maja
Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

Odmowa w sprawie spopielarni zwłok

08.05.2012 07:06:50 top 31 9556

Limanowa. Starostwo Powiatowe odmówiło zatwierdzenia projektu budowlanego spopielarni zwłok, którą przedsiębiorca w Limanowej chce stworzyć na działkach w okolicy cmentarza komunalnego w Limanowej.

W połowie marca informowaliśmy o zamiarze przedsiębiorcy budującego zakład pogrzebowy przy cmentarzu komunalnym w Limanowej, który zwrócił się do Powiatu z wnioskiem o zmianę decyzji na przekształcenie jednego z budynków na spopielarnie zwłok. O sprawie pisaliśmy w artykule „Powstanie spopielarnia zwłok?

Postępowanie w tej sprawie prowadził Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Wczoraj sąsiadujący z budową właściciele działek otrzymali decyzję, w której Starostwo odmówiło zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji zmieniającej.

W trakcie postępowania Miasto Limanowa poinformowało, że przedsiębiorca, który od Miasta dzierżawi działkę nie posiada prawa do jej dysponowania na cele budowlane. Natomiast współwłaściciele działek sąsiadujących z inwestycją wnieśli sprzeciw, gdyż według nich m.in. "planowana inwestycja narusza nasze prawa jako właścicieli gruntów sąsiadujących. Zmiana pozwolenia spowodowałaby obniżenie wartości naszych działek i bezpośrednio wpłynęłaby na możliwość jej zagospodarowania.”

Oprócz tego, w wyniku analizy wniosku oraz projektu budowlanego, stwierdzono uchybienia i nieścisłości. Inwestor przedłożył nowy projekt budowlany, ale w wyniku ponownej analizy wniosku oraz przedłożonego projektu stwierdzono, iż inwestor nienależycie uzupełnił swój wniosek. Zdaniem Wydziału Budownictwa złożone przez inwestora dokumenty oraz projekt budowlany w dalszym ciągu nie spełniały wymogów określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i innych.

- W przedmiotowej sprawie Organ zatem wezwał postanowieniem do uzupełnienia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie, czego jednak wnioskodawca należycie, tj. wyczerpująco nie uczynił – czytamy w decyzji. - Zatem w sytuacji gdy inwestor nie spełnił obowiązków należy wydać decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji zmieniającej.
W uzasadnieniu poinformowano, że decyzja nie stoi na przeszkodzie do ponownego wystąpienia przez inwestora z wnioskiem o zmianę warunków pozwolenia na budowę, po usunięciu wykazanych nieprawidłowości.

Zgodnie z prawem inwestor ma teraz 14 dni na odwołanie od decyzji do Wojewody.
 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in