Wtorek, 07 lutego
Ryszard, Teodor, Romuald, Roman, Wilhelmina

Odebrano przebudowę mostu

08.12.2022 00:05:00 PAN 4 3629

Zbludza. Wczoraj (7 grudnia) dokonano odbioru przebudowy mostu wraz z wykonaniem odcinkowej przebudowy drogi powiatowej 1609K w miejscowości Zbludza.

Prace prowadzone były w ramach zadania polegającego na przebudowie obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w miejscowości Stara Wieś i Zbludza.

Zakres prac mostowych obejmował: częściową rozbiórkę wyposażenia mostu, wykonanie wzmocnienia ustroju nośnego, przebudowę skrzydeł, wykonanie płyt przejściowych, a także roboty izolacyjne i zabezpieczające, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa (bariery, poręcze stalowe).

Zakres prac drogowych na dojazdach do mostu (na odcinku o długości ponad 700 metrów – od istniejącej zatoki autobusowej do wysokości kapliczki, a obejmował on: roboty nawierzchniowe jezdni poprzez korektę niwelety, likwidację licznych zapadnięć w jezdni i przełomów, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z poszerzeniem do szerokości 6,0 mb, miejscowe poszerzenia jezdni na łukach i utwardzenie pobocza.

W ramach przedsięwzięcia założono ponadto wykonanie zatoki autobusowej i peronów przystankowych komunikacji publicznej, montaż barier zabezpieczających, wykonanie dojść i nawierzchni z kostki brukowej w obszarach wiat przystankowych i kapliczki przydrożnej, utwardzenie placu postojowego, uregulowanie odwodnienia poprzez wyłożenie rowu otwartego płytami ażurowymi, przebudowa przepustów na zjazdach, jak również wykonanie utwardzonych bitumicznie zjazdów indywidualnych i przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym oraz oznakowanie drogowe.

Starostwo Powiatowe w Limanowej opublikowało zdjęcia przed przebudową mostu oraz efekt końcowy.

Wartość wykonanych robót wyniosła 3 mln zł. Na realizację zadania pozyskano 50% dofinansowaniu z środków budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 1,5 mln zł. Pozostały udział finansowy stanowiły środki własne budżetu Powiatu.

- Zrealizowane zadanie było kolejnym etapem poprawy stanu technicznego istniejących obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego, a tym samym likwidacji bariery ograniczonego tonażu przejezdności przez obiekt mostowy (dotychczasowa nośność – 15 ton) oraz poprawy warunków bezpieczeństwa i przejezdności zarówno na obiekcie mostowym, jak i dojazdach – informuje Starostwo Powiatowe w Limanowej.

(Starostwo Powiatowe w Limanowej)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in