Wtorek, 28 września
Luba, Wacław, Wacława, Marek, Tymon

Niejednogłośne absolutorium i wotum zaufania

25.07.2021 00:20:00 PAN 12 2368

Łukowica. Po długiej dyskusji radnych na ostatniej sesji wójt gminy Łukowica otrzymał wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Uchwały w tej sprawie poparło dziesięcioro radnych.

Po przedstawieniu przez wójta raportu odbyła się debata radnych. Mimo możliwości nie wzięli w niej udziału mieszkańcy gminy. 

- Wójt w raporcie przedstawił szereg zadań, jakie udało się wykonać, te kwoty robią wrażenie – powiedziała radna Marta Król. Zwróciła również uwagę na realizowane sprawy, trudne i kosztowne, które na co dzień nie są dostrzegane mimo swojej wagi – chodziło jej o regulowanie stanu prawnego dróg oraz prace nad aktualizacją studium. - To także działania wójta, z naszego budżetu są ponoszone wydatki, wszystko odbywa się zgodnie z zaleceniami radnych. Uważam, że to wszystko jest godne zaufania – oceniła. 

- Mieliśmy do dyspozycji 10 mln zł więcej, mimo rosnących kosztów i inflacji jest to bardzo duża suma, ale nie widzę by było coś więcej zrobione, niż poprzednia wójt wykonywała. Zwłaszcza w kwestii dróg sytuacja jest zła – powiedział radny Krzysztof Oleksy. Wśród zastrzeżeń radnego znalazł się wzrost kosztów funkcjonowania urzędu. - Drastycznie wzrosło zatrudnienie, jest niewspółmiernie wysokie w stosunku do pozyskanych środków i wykonanych prac. Niektóre zadania, wcześniej wykonywane przez jedną osobę, teraz realizuje troje pracowników. Niekiedy nie idzie to w parze z jakością prac 

Kolejno głos zabrał radny Andrzej Sułkowski. - Pan Oleksy sam sobie zaprzecza, bo w pierwszym zdaniu zauważył, że budżet wzrósł o 10 mln zł. Z czegoś się to wzięło. A za chwilę twierdzi, że nic się nie dzieje. Prace remontowe są wykonywane na tych drogach, do których gmina ma tytuł prawny. A ile jest pracy przy uregulowaniu stanu dróg? Co do wzrostu zatrudnienia, to chyba każdy poza panem widzi jak nasza gmina pięknieje, jak zadbane są centra miejscowości. Niepoważne opinie proszę zachować dla siebie i nie wprowadzać opinii publicznej w błąd – polemizował z przedmówcą. 

Zadowolenie z zadań wykonanych w ubiegłym roku wyraził radny Antoni Kuzar. - Jestem bardzo zadowolony z poczynań wójta. Dziękuję też przedstawicielom powiatu limanowskiego. Teraz wjeżdżając do naszej gminy od strony Limanowej to jest inny świat; widać efekty tego co się robi. Cieszę się, że w mojej kadencji zrobiło się tak pięknie w mojej miejscowości – ocenił. 

Stanisław Sewiło uznał, że ubiegłoroczne działania m.in. w kwestii rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej „wprowadzają pewną normalność, której gminie brakowało”. - Myślę, że wszyscy wiemy, iż środki własne gminy są bardzo ubogie, dlatego korzystamy ze środków rządowych, trzeba je wykorzystywać tak, jak zostały one przyznane. Najczęściej są to „grubsze” inwestycje, na które dotąd gminy nie było stać – mówił. - Takie działania wójta należy docenić, także we właściwym rozpoznaniu potrzeb, bo zawsze można iść pod publikę i łatać te dziury – uznał radny. 

Janusz Mrowca wskazywał, że ocena wystawiona wójtowi będzie jednocześnie podsumowaniem pracy radnych. - Dzisiaj oceniamy wójta, ale to przecież nasza wspólna praca. Jeśli wójt zostanie źle oceniony, to jak na tym rada wyjdzie? Przecież to my wójtowi pomagamy, spotykamy się z nim, doradzamy i taką samą ocenę mieszkańcy nam wystawią – powiedział radny Mrowca. 

Na temat pozyskiwania środków zewnętrznych wypowiedziała się przewodnicząca Rady Gminy Klaudia Janik-Wojtanowska. - Gmina, której przyznano dofinansowanie, musi spełnić szereg warunków, a jednym z nich jest prawidłowe rozpisanie postępowania przetargowego. Mamy problem z nieszczęsną rewitalizacją w Młyńczyskach, gdzie przez nieprawidłowe zapisy przetargu przepadło nam 300 tys. zł. To także trzeba powiedzieć, bo te pieniądze musieliśmy dołożyć ze swojego budżetu - mówiła. Zwracała też uwagę, że na rekordową wysokość budżetu miał wpływ wzrost wpływów z tytułu podatków. 

Później przewodnicząca wdała się w polemikę z radnym Andrzejem Sułkowskim. - Jako Rada Gminy pełnimy funkcję kontrolną – odpowiedziała na zarzut, związany ze startem w wyborach w 2018 roku, gdy miała popierać kandydaturę Bogdana Łuczkowskiego. Na pewne tematy należy patrzeć wielopłaszczyznowo i przedstawiać gminę taką, jaka jest naprawdę, a nie mówić jedynie o jej plusach. 

- Ale jeśli coś się dzieje dobrze, to trzeba to powiedzieć, a nie jedynie negować, wprowadzać opinię publiczną w błąd. Zgadzam się: trzeba mówić głośno jeśli coś jest źle. Ale należy też mówić o dobrych rzeczach. A państwo tylko „nie, bo to..., nie, bo tamto...” - odpadł Andrzej Sułkowski. 

- Proszę uważać na słowa i ostrożniej je dobierać, mam na myśli oskarżanie kogoś o wprowadzanie opinii publicznej w błąd – zauważyła. 

- Proszę mnie nie straszyć – zakończył Andrzej Sułkowski. 

Przed głosowaniem do części zastrzeżeń radnych odniósł się wójt Bogdan Łuczkowski, który następnie otrzymał wotum zaufania: za podjęciem uchwały było 10 radnych, nikt nie był przeciw a 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

W dalszej części obrad, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, z wykonania budżetu i o stanie mienia za 2020 roku, a także z opinią RIO w Krakowie i wnioskiem komisji rewizyjnej, Rada Gminy Łukowica udzieliła Bogdanowi Łuczkowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok przy 10 głosach za i 3 wstrzymujących się. 

- Dziękuję za kolejne wotum zaufania i absolutorium. To efekty naszej wspólnej, ciężkiej pracy. Dziękuję przede wszystkim pracownikom urzędu, a w szczególności skarbnikowi Michałowi Kornasiowi, który czuwa nad każdą złotówką naszego budżetu oraz sekretarzowi Januszowi Bieńkowi, który dba o sprawy organizacyjne i formalno-prawne. Dziękuję pracownikom, dyrektorom i kierownikom, za cały poprzedni rok i za realizację wszystkich zadań – mówił Bogdan Łuczkowski. Wójt złożył też podziękowania sołtysom i radnym. - Dziękuję radnym z mojego komitetu, ale i też pozostałym radnym, za wszelaką pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów, za spotkania w terenie, za merytoryczne dyskusje na komisjach.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in