Negocjowali od 2017 roku - porozumienie wreszcie podpisane

24.05.2022 18:25:00 PAN 11 4236

​Limanowa. Dziś w limanowskim magistracie władze miasta Limanowa podpisały porozumienie z władzami gminy Limanowa określające zasady współpracy przy realizacji zadań oświatowych. Zawarte porozumienie to finał wielu rozmów i negocjacji trwających między samorządami od 2017 roku.

Przedstawiciele miasta i gminy zawarli dziś porozumienie, które sfinalizuje uchwały intencyjne podjęte przez rady obu samorządów. To rozwiązanie sporu trwającego od 2017 roku.

Obie strony po trwających kilka lat negocjacjach ustaliły, że obwody szkół prowadzonych przez miasto Limanowa zostaną powiększone o tereny gminy Limanowa, które w przeszłości były przypisane do tych placówek. Chodzi m.in. o miejscowości: Koszary, Łososina Górna, Walowa Góra, Młynne, Sowliny, Stara Wieś i Lipowe.

Porozumienie zawarto na czas nieokreślony, z możliwością jego wypowiedzenia przez każdą ze stron. Kwota przekazywana miastu przez gminę w formie dotacji celowej ma pozostawać niezmienna i wynosić 150 tys. zł rocznie, niezależnie od liczby przyjmowanych w drodze rekrutacji uczniów z terenu gminy.

Spór wokół finansowania oświaty ciągnie się od poprzedniej kadencji. Po raz pierwszy o problemach z rekrutacją pisaliśmy na początku marca 2017 roku: Bez pieniędzy nie chcą uczniów z gminy w miejskich szkołach. Problem dotyczy 800 dzieci.

Utrzymująca się od lat patowa sytuacja między samorządami miasta i gminy w sprawie finansowania „gminnych” uczniów w miejskich szkołach, skłoniła włodarzy do proponowania dość skrajnych rozwiązań. Z jednej strony wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut przedstawił opinii publicznej pomysł przejęcia miejskiej szkoły – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Reymonta – gwarantując przyjmowanie wszystkich zainteresowanych uczniów, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Z drugiej, burmistrz Limanowej Władysław Bieda przedstawił rodzicom uczniów, którzy mieli problemy z rekrutacją, propozycję pomocy przy załatwianiu formalności związanych z... przyłączaniem terenów gminy do granic administracyjnych miasta.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in