Sobota, 04 lutego
Weronika, Mariusz, Andrzej, Józef

Mieszkańcy samowoli nie dostaną dodatku węglowego

28.11.2022 00:35:00 PAN 12 17044

Koszary. Większość romskich rodzin z Koszar – lokatorzy samowoli budowlanych – nie otrzyma dodatków węglowych. Urzędnicy z gminy po przeanalizowaniu przepisów zamierzają wydać w sprawie wniosków odmowne decyzje.

Jak już informowaliśmy, mieszkańcy romskiej osady w Koszarach w gminie Limanowa złożyli do Urzędu Gminy 24 wnioski o wypłacenie dodatku węglowego w kwocie 3 tys. zł na zakup opału. 

Zostały one złożone jeszcze wówczas, gdy rząd dopuszczał wypłatę kilku dodatków dla lokatorów jednego punktu adresowego, nawet w sytuacji, gdy budynek posiada jedno źródło ogrzewania – jedynym warunkiem było prowadzenie odrębnych gospodarstw domowych. W całej Polsce nastąpiło wówczas „rozmnożenie” samodzielnych rodzin, żyjących pod wspólnym dachem. 

Już po wpływie pierwszych wniosków zmieniono zasady przyznawania dodatku – wykluczono możliwość uzyskania pieniędzy przez więcej niż jedno gospodarstwo domowe funkcjonujące pod tym samym adresem. Jak mówił nam we wrześniu wójt gminy Limanowa, w jednej z miejscowości gminy zdarzyło się, iż do urzędu wpłynęło sześć wniosków o dodatek spod jednego adresu, co oznaczało, iż lokatorzy tego konkretnego budynku chcieli pozyskać na jego ogrzanie łącznie... 18 tys. zł. 

W przypadku osiedla we wsi Koszary sytuacja jest bardziej skomplikowana. Mieszka tam ponad 120 osób, ale punkt adresowy jest jeden, bo większość budynków to samowole budowlane. Do Urzędu Gminy Limanowa wpłynęły 24 wnioski od mieszkańców romskiej osady.

- Dodatki węglowe zostały wypłacone trzem rodzinom, wniosek czwartej jest jeszcze weryfikowany. Rodziny te zamieszkują jednak w legalnych budynkach. W myśl obowiązujących przepisów i ich interpretacji w przypadku pozostałych wniosków, czyli tych, które zostały złożone przez mieszkańców budynków stanowiących samowole budowlane, wszczęliśmy procedurę wydania decyzji odmownych. Wnioskodawcy będą mogli się od tych decyzji odwołać, gdy zostaną wydane – powiedział nam Jan Skrzekut, wójt gminy Limanowa. 

Urząd Gminy Limanowa wystąpił o wydanie interpretacji i instrukcji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, służby wojewody nie zajęły jednak w tej sprawie jednoznacznego stanowiska.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in