Niedziela, 07 sierpnia
Kajetan, Klaudia, Donata, Dorota, Konrad, Sykstus, Olechna

Zawarto ze stroną wojskową porozumienie ws. batalionu lekkiej piechoty WOT

01.12.2021 16:25:00 PAN 18 10863

Limanowa/Kraków. Dziś w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej w Krakowie uroczyście podpisane zostało porozumienie w sprawie budowy bazy batalionu piechoty lekkiej Wojsk Obrony Terytorialnej w mieście Limanowa.

Trójstronne porozumienie podpisane zostało pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej w Krakowie reprezentowanym przez szefa zarządu płk. Dariusza Kuźniarowskiego, miastem Limanowa reprezentowanym przez burmistrza Władysława Biedę oraz spółką „LimWot”, na której czele stoi prezes Wiesław Wojcieszak, która to spółka w imieniu samorządu realizować będzie prace związane z budową bazy Wojsk Obrony Terytorialnej.

- Podpisane porozumienie jest efektem kilkumiesięcznych rozmów, które zakończyły się wypracowaniem wspólnych ustaleń dotyczących realizacji inwestycji. Jest to więc kolejny krok na drodze do powstania w mieście Limanowa Batalionu Piechoty Lekkiej - innformuje Urząd Miasta Limanowa. 

Przypomnijmy, że 17 lipca tego roku w Limanowej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wraz z burmistrzem Władysławem Biedą podpisali uroczyście list intencyjny w sprawie utworzenia w Limanowej batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej, co było uwieńczeniem kilkuletnich starań władz miasta dotyczących powstania bazy WOT w Limanowej.

Spółka „LimWot” prowadzi już postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. „Budowa kompleksu wojskowego w mieście Limanowa dla potrzeb pododdziałów 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej”.

Do czasu wybudowania kompleksu przy ul. Zygmunta Augusta, dla Wojsk Obrony Terytorialnej, miasto będzie dzierżawić stronie wojskowej skrzydło szkoły przy ul. Reymonta.

Stałym rejonem odpowiedzialności 114. Batalionu Lekkiej Piechoty w Limanowej będą cztery powiaty: myślenicki, limanowski, nowotarski i tatrzański. W skład batalionu wejdą cztery kompanie lekkiej piechoty. Wszystkie kompanie będą sprofilowane na tak zwaną specjalizację górską, dlatego poza przygotowaniem do obrony, żołnierze WOT będą szkoleni także do wspierania lokalnych społeczności w obszarze specyficznych potrzeb tego regionu poprzez współpracę z GOPR, TOPR i innymi organizacjami, które niosą pomoc w górach. Batalion będzie liczył około 600 żołnierzy WOT i 50 żołnierzy zawodowych. Formowanie batalionu rozpocznie się w przyszłym roku, jest spora szansa, że w 2022 w Limanowej odbędzie się pierwsza przysięga wojskowa.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Na czas wojny, głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Żołnierze z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. Formacja opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy wstępując w jej szeregi nie muszą rezygnować ze swoich dotychczasowych aktywności. Na potrzeby szkolenia żołnierzy TSW wdrożono innowacyjny trzyletni system szkolenia, który skonstruowany jest w taki sposób, by umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego ze służbą wojskową. Żołnierze WOT pełnią nową forma czynnej służby wojskowej – Terytorialną Służbę Wojskową (TSW). To oznacza, że żołnierze – ochotnicy, pełnią służbę w formie rotacyjnej (w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy) i dyspozycyjnej (poza jednostką wojskową, nie rezygnując z dotychczasowych zajęć). Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn. 

(Fot.: UM Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in