Wtorek, 05 lipca
Maria, Antoni, Karolina, Bartłomiej

Limanowska PSP świętowała 30-lecie

20.05.2022 18:55:00 PAN 3 5226

Limanowa. Dziś na terenie Komendy Powiatowej PSP w Limanowej odbyły się uroczystości związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Strażaka oraz 30-leciem powołania do służby Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość rozpoczęto od złożenia meldunku zastępcy małopolskiego komendanta PSP bryg. Przemysławowi Przęczkowi przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Jakuba Krzyżaka oraz podniesienia flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego. Wszystkich zgromadzonych, a wśród nich posłankę Urszulę Nowogórską i wicewojewodę Ryszarda Pagacza, przywitał komendant limanowskiej PSP mł. bryg. Wojciech Frączek, który dokonał krótkiego podsumowania 30 lat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na Limanowszczyźnie.

- Trzy dekady wypełnione intensywnym rozwojem szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej wymagają chociaż krótkiego podsumowania. Kiedy w roku 1992, w myśl nowych uwarunkowań prawnych, istniejąca w tym czasie Komenda Rejonowa w Limanowej została przekształcona w Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej, a zawodowa Straż Pożarna w Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, wszyscy byli pełni obaw czy podołają nowym wyzwaniom – wspominał.

Jak wskazał komendant, przykład ostatnich lat pokazuje, że działania prowadzone przez PSP wykraczają poza określone przepisami ramy - ratownicy zarówno państwowej, jak i ochotniczych straży pożarnych niejednokrotnie prowadzili z powodzeniem działania w związku z epidemią SARS-CoV-2 poprzez wspieranie przeciążonego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, oparła się na nich także część logistyczna systemu organizacji masowych punktów testów, pomoc osobom wykluczonym komunikacyjnie w dotarciu na szczepienie, dostarczanie żywności w pierwszej fazie pandemii koronawirusa oraz dystrybucja środków i niezbędnego sprzętu odkażającego i zabezpieczającego do gmin, szkól czy parafii.

Inwazja Rosji na Ukrainę, postawiła przed strażakami kolejne wyzwania, związane m.in. z potrzebą przyjęcia w krótkim czasie dużej liczby uchodźców. - Od samego początku strażacy aktywnie włączyli się w ten proces, angażując swoje siły i środki. W remizach uchodźcy znaleźni miejsce schronienia. Koordynujemy dostarczanie pomocy zapewniamy obsługę Powiatowego Magazynu Pomocy. Pomagamy w transporcie. Włączmy się w zbiórki umundurowania i sprzętu pożarniczego przekazywanego później służbom ratowniczym Ukrainy - podsumowywał Wojciech Frączek.

W kolejnej części uroczystości, wicewojewoda oraz komendant wojewódzki wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych:

W kolejnej części obchodów miała miejsce ceremonia odczytania i wręczenia decyzji o włączeniu jednostek OSP w Janowicach, Stróży oraz Skrzydlnej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz oficjalnego przekazania Komendzie Powiatowej PSP w Limanowej dwóch nowo pozyskanych samochodów pożarniczych, a jednostkom OSP w Kisielówce i Łętowem używanych pojazdów z zasobów KP PSP Limanowa. Błogosławieństwa pojazdów dokonał kapelan limanowskich strażaków ks. Bogdan Stelmach.

Na zakończenie uroczystości obchodów 30-lecia PSP głos zabrali zaproszeni goście. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej pod batutą druha Piotra Rataja.

Warto wiedzieć:

Obecnie potencjał ratowniczy powiatu limanowskiego tworzą siły i środki jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Limanowej oraz posterunku czasowego JRG w Mszanie Dolnej, jak również sprzęt i ratownicy 55 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z których 32 funkcjonuje w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. To między innymi 73 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnych w tym 19 ratowników wysokościowych Specjalnej Grupie Ratownictwa Wysokościowego „Limanowa” oraz 1387 strażaków-ratowników OSP posiadających uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych; 93 samochody ratowniczo-gaśnicze, 38 specjalnych oraz tysiące pozycji sprzętu specjalistycznego obsługiwanego przez profesjonalnie przygotowanych strażaków. To również wydzielone siły i środki wchodzące w skład pododdziałów centralnego i wojewódzkiego odwodu operacyjnego. KP PSP Limanowa w ostatnich latach notuje blisko 2000 interwencji, w których skutecznie niesie pomoc w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Pełną fotorelację z uroczystości wraz z listą odznaczonych i awansowanych opublikujemy jutro. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in