Środa, 22 maja
Helena, Wiesława, Julia, Ryta, Emilia, Roma

Mieczysław Uryga starostą, Ewa Filipiak przewodniczącą. Konsternacja na sesji przy wyborze wicestarosty

22.11.2018 10:25:00 PAN 57 46645

Trwa pierwsza w tej kadencji sesja Rady Powiatu Limanowskiego, podczas której wyłoniony zostanie nowy Zarząd Powiatu oraz prezydium Rady. Zachęcamy do śledzenia relacji z przebiegu obrad.

14:46
Mieczysław Uryga zakończył swoje przemówienie. Rada Powiatu Limanowskiego przechodzi do procedowania kolejnych punktów porządku obrad. Dziękujemy za śledzenie relacji z I sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

14:36
Starosta Mieczysław Uryga zabrał głos i przedstawia program działań na 5 najbliższych lat. 

14:35
Nowo wybrane władze powiatu: starosta Mieczysław Uryga, wicestarosta Agata Zięba, etatowy członek zarządu Wojciech Włodarczyk, nieetatowi członkowie zarządu Czesław Kawalec i Józef Jaworski. 

14:32
Leszek Pieniążek podał wyniki: Wojciech Włodarczyk został etatowym członkiem Zarządu Powiatu (19 głosów za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący się), nieetatowymi członkami Czesław Kawalec (19 głosów za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące się) i Józef Jaworski (24 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się).

14:28
Wznowiono obrady. Komisja skrutacyjna poda teraz wyniki głosowania na członków Zarządu Powiatu Limanowskiego.

14:17
Zakończyło się głosowanie. Komisja skrutacyjna przystępuje do liczenia głosów. Zarządzono przerwę w obradach.

14:12

Trwa głosowanie nad wyborem członków Zarządu Powiatu Limanowskiego. Radni kolejno odbierają karty, oddają głos za parawanem i wrzucają kartę do urny. 

13:55
Wskazani kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

13:52
Starosta Mieczysław Uryga przypomina swoje rekomendacje: na etatowego członka zarządu Wojciecha Włodarczyka, na członków nieetatowych Czesława Kawalca i Józefa Jaworskiego. 

13:51
Teraz Rada Powiatu wybierze pozostałych członków Zarządu Powiatu Limanowskiego. 

13:48
Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał wynik głosowania. Agata Zięba została wybrana wicestarostą. Jej kandydatura za uzyskała 17 głosów za, przeciw było 8 radnych. Zgromadzeni na sesji przyjęli wynik gromkimi brawami.

13:42
Zakończyło się głosowanie. Komisja skrutacyjna przystępuje do liczenia głosów. Zarządzono przerwę w obradach.

13:34
Trwa głosowanie nad wyborem wicestarosty. Radni kolejno odbierają karty, oddają głos za parawanem i wrzucają kartę do urny. 

13:32
Rozpoczyna się głosowanie. 

13:30
Wiesław Janczyk powrócił do sali, w której odbywają się obrady. Leszek Pieniążek, przewodniczący komisji skrutacyjnej przypomina zasady głosowania.

13:29
Przewodnicząca Ewa Filipiak wznawia obrady.

13:28
Do sali narad wrócili starosta Mieczysław Uryga oraz Agata Zięba i Grzegorz Biedroń. Nie ma posła Wiesława Janczyka. 

13:25
W sali Zarządu Powiatu od kilkunastu minut trwają rozmowy Wiesława Janczyka z radnymi PiS. Atmosfera jest nerwowa, według świadków zza drzwi słychać było krzyki i podniesione głosy.

13:24
Przedłuża się przerwa w obradach. Rekomendacje starosty Mieczysława Urygi wywołały konsternację, widoczną zwłaszcza u obecnego na sesji posła Wiesława Janczyka. W kuluarach mówi się, że pierwotnie w ramach struktur partii ustalono zupełnie inny skład Zarządu Powiatu.

12:42
Starosta Mieczysław Uryga rekomenduje kandydatów na członków zarządu. Na wicestarostę wskazuje Agatę Ziębę. Starosta chce, by etatowym członkiem zarządu był Wojciech Włodarczyk, nieetatowymi Czesław Kawalec i Józef Jaworski. 

12:35
Mieczysław Uryga jednogłośnie wybrany starostą w kadencji 2018 - 2023. 

12:30
Zakończono głosowanie. Komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. 

12:25 
Trwa głosowanie. Radni kolejno odbierają karty, oddają głos za parawanem i wrzucają kartę do urny. 

12:04
Ewa Filipiak rekomenduje Mieczysława Urygę na stanowisko starosty. Mieczysław Uryga wyraził zgodę, innych kandydatur nie zgłoszono. 

11:58
Kolejne punkty porządku obrad dotyczą m.in. wyboru starosty, wicestarosty oraz członków zarządu. 

11:56
Decyzją większości radnych - 19 - punkt dotyczący wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Limanowskiego został odłożony na następną sesję. Od głosu wstrzymali się m.in. niektórzy radni z Działajmy Wspólnie: Jolanta Grzegorzek, Bogumił Grzyb, Janusz Potaczek, Jan Puchała i Artur Żaba, przeciwko był Marian Wójtowicz.

11:51
Wojciech Włodarczyk zaproponował przełożenie na kolejną sesję wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Limanowskiego.

11:40
Ewa Filipiak została przewodniczącą Rady Powiatu Limanowskiego. W tajnym głosowaniu zyskała 21 głosów za, oddano 4 głosy bez dokonania wyboru.

11:32
Głosowanie zostało zakończone. Komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. 

11:20
Po wznowieniu obrad rozpoczęło się głosowanie. Wyczytani radni odbierają karty, udają się za parawan i tam oddają głos, następnie wrzucają karty do zapieczętowanej urny. 

11:10
Zarządzono 5 minut przerwy. 

11:09
- Cenię Ewę Filipiak za umiejętność mediacji i szukania kompromisu – powiedział Włodarczyk, prosząc radnych o poparcie dla tej rekomendacji. Radna Ewa Filipiak wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

11:07 
Wojciech Włodarczyk z PiS rekomenduje kandydaturę Ewy Filipiak na stanowisko przewodniczącej Rady Powiatu Limanowskiego. 

11:04
Przewodniczącym komisji skrutacyjnej został Leszek Pieniążek, zaś sekretarzem Marzena Gąsior. 

10:57
Zarządzono 5 minut przerwy. 

10:56
Rada jednogłośnie przegłosowała skład komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi wybory na stanowisko przewodniczącego Rady, a także starosty, wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu. 

10:54
Z powodu problemów z systemem, przeprowadzono głosowanie imiennie: Janusz Potaczek wyczytywał nazwiska radnych, którzy musieli powiedzieć czy są za, przeciw czy wstrzymują się od głosu. 

10:49
Biuro Obsługi Rady przygotowuje dokumenty do głosowania.

10:48
Do komisji skrutacyjnej zgłoszono radnych: Leszka Pieniążka, Marzenę Gąsior, Kazimierza Jasińskiego i Artura Żabę. 

10:46
Czwarty punkt sesji - wybór przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego. W celu przeprowadzenia tajnego głosowanie radni muszą wyłonić czterech członków komisji skrutacyjnej. Nie mogą one kandydować na stanowiska, które będą przedmiotem głosowania. 

10:45
Janusz Potaczek potwierdził, że składając ślubowanie radni objęli mandat na kadencję 2018 - 2023. 

10:44
Wszyscy radni powiatu limanowskiego złożyli ślubowanie. 

10:35
Radni ślubują: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej". Radni dodają na koniec: "Tak mi dopomóż Bóg". 

10:33
Radni przystępują do złożenia ślubowania. 

10:28 
Kolejni radni, wyczytywani przez Dawida Jasicę, odbierają zaświadczenia. 

10:25
W dalszych punktach znalazło się m.in. wystąpienie zastępcy przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej, Dawida Jasicy i wręczenie zainteresowanym zaświadczenia o wyborze na radnego. Sędzia Iwona Trzeciak, przewodnicząca komisji, z powodu innych obowiązków nie mogła uczestniczyć w dzisiejszej sesji. 

10:20
Odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęła się sesja Rady Powiatu Limanowskiego. Obradom przewodniczy najstarszy wiekiem radny - Janusz Potaczek. 


udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in