Poniedziałek, 06 lipca
Gotard, Dominika, Łucja, Teresa

Koniec negocjacji: Piekiełko z gwarancją

20.09.2014 07:36:24 top 23 10320

Władzom regionu udało się wywalczyć gwarancje na ponad 22 mld zł podczas czwartkowych negocjacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego. – W Warszawie odnieśliśmy sukces – mówił w piątek nie kryjąc radości Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Czwartkowe negocjacje Kontraktu Terytorialnego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju dotyczyły głównie infrastruktury transportowej. Ustalenia kontraktu muszą teraz zostać przyjęte przez rząd, następnie zostanie zawarta umowa pomiędzy rządem a Samorządem Województwa Małopolskiego. Uzyskane w czwartek w MIR zapisy dają gwarancję realizacji kluczowych przedsięwzięć jeszcze w tej perspektywie finansowej.

– Jeszcze w lipcu nie przypuszczałem, że uda się zbliżyć pakiet zagwarantowanych inwestycji do tej puli. To, co udało się nam osiągnąć w czasie wczorajszych negocjacji to efekt ogromnej pracy i bardzo dobrego przygotowania. Mieliśmy solidne argumenty – podkreślał w czasie piątkowej konferencji prasowej marszałek Marek Sowa.

Na liście drogowych przedsięwzięć podstawowych (które mają zapewnione gwarancje rządowe) znalazły się m.in.: oczekiwane od dawna rozpoczęcie projektowania całego przebiegu drogi Brzesko-Nowy Sącz i budowa pierwszego odcinka od Nowego Sącza do Łososiny Dolnej - szacowany koszt inwestycji 500 mln zł, obwodnica Zabierzowa (400 mln zł), obwodnica Zatora (46 mln zł), czy obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej (220 mln zł). W kontrakcie zapisano również odcinki S7: budowę dwupasmowego odcinka od Lubnia do Rabki, wschodnią obwodnicę Krakowa i połączenia ekspresowego od Krakowa do granicy z Województwem Świętokrzyskim oraz drogę S1 Mysłowice – Bielsko Biała.

Obwodnica Limanowej w ciągu DK28 jest na 4 miejscu listy rezerwowej, jej koszt wyceniono na 500 mln zł.

Z inwestycji kolejowych gwarancje otrzymały m.in. prace na linii kolejowej E-30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej (odcinki na terenie województwa małopolskiego – koszt 1,7 mld zł), na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice (438 mln zł) czy na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec (odcinki na terenie województwa małopolskiego – 220 mln zł). Największym zadaniem, które weszło na listę podstawową uzgodnionych projektów jest budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz Modernizacja Istniejącej Linii Kolejowej Nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, które jest wyceniane na 6 mld zł.

Przed Województwem Małopolskim jeszcze drugi etap negocjacji, w czasie których zostaną podjęte decyzje w sprawie gwarancji rządowych inwestycji w infrastrukturę m.in. badawczo-rozwojową uczelni wyższych, kultury, zdrowia, lotniczą (bezpieczeństwo operacji startów i lądowań w Balicach) czy przesyłu energii. Obszary te będą mogły być rozpatrywane dopiero po rozstrzygnięciu negocjacji pomiędzy rządem a Komisją Europejską oraz regionami a KE co do sposobu wykorzystania środków z funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020.
Ponadto niektóre projekty w ramach Kontraktu Terytorialnego wymagają weryfikacji przez właściwe resorty – one również będą przedmiotem drugiego etapu negocjacji Województwa Małopolskiego z rządem. Dotyczy to zadań z zakresu infrastruktury sportu (Minister Sportu i Turystyki) i częściowo wsparcia Ministra Zdrowia w finansowaniu zadań dot. opieki zdrowotnej.

Przypomnijmy, Kontrakt Terytorialny będzie umową zawieraną pomiędzy rządem, a samorządem województwa, której przedmiotem będą wspólnie uzgodnione cele rozwoju dotyczące danego regionu. Zarząd Województwa Małopolskiego 26 sierpnia br. przyjął projekt stanowiska dotyczącego zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego. Dokument ten został zaopiniowany przez jednostki samorządu terytorialnego w ubiegłą środę, tj. 10 września br.

(Na zdjęciu rejon rzeki Mszanka w Mszanie Dolnej po 2020 roku - jest to wstępna autorska wizja wykonawcy Studium Wykonalności dotyczącego linii Podłęże-Piekiełko. Jej ostateczny wygląd zostanie uszczsegółowiony w ramach dalszych prac projektowych.)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in