Wtorek, 28 września
Luba, Wacław, Wacława, Marek, Tymon

Kolejny samorząd zapowiada kontrole odpadów i "karne" opłaty

28.07.2021 00:10:00 PAN 3 4396

Władze Mszany Dolnej zapowiadają kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców miasta zasad segregacji odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku, muszą liczyć się z konsekwencjami i nałożeniem na nich opłaty podwyższonej.

Obowiązująca od ponad roku znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła konieczność selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na pięć frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz odpady zmieszane. Od 1 stycznia 2020 r. to już nie wybór, ale obowiązek. 

- Nie wszyscy się jednak z niego wywiązują - analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne wykazała, że ilość odpadów segregowanych jest niska w porównaniu do ilości odpadów niesegregowanych. Skutkiem dużej ilości odpadów niesegregowanych jest nieosiągnięcie przez gminę wymaganego poziomu odzysku oraz większe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – informuje mszański magistrat. 

Kontroli będą dokonywać pracownicy firmy odbierający odpady komunalne oraz straż miejska. Podczas pierwszej kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mieszkaniec otrzyma: Informację ze stwierdzenia niedopełnienia obowiązku zbiórki selektywnej odpadów komunalnych, a na koszu lub worku zostanie naklejona karteczka informująca właściciela nieruchomości o złej segregacji: „Stwierdzono brak selektywnej zbiórki – dokonaj ponownej segregacji”. Odpady po ponownej segregacji zostaną odebrane w następnym terminie zgodnie z harmonogramem obowiązującym na terenie miasta.

W przypadku ponownego stwierdzenia nieprawidłowości segregacji odpadów zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi nieruchomości decyzji o podwyższonej opłacie w kwocie 70 zł za miesiąc od mieszkańca.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in