Sobota, 28 maja
Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

Kandydaturę posła zaopiniuje komisja, której... jest przewodniczącym

18.01.2022 00:13:00 PAN 20 4590

Jutro Komisja Finansów Publicznych zaopiniuje wnioski w sprawie wyboru członków Rady Polityki Pieniężnej. Przewodniczącym komisji jest... poseł Wiesław Janczyk, który jednocześnie został wskazany na kandydata do RPP.

W porządku jutrzejszego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych znalazło się zaopiniowanie kandydatur do Rady Polityki Pieniężnej. Za nieco ponad trzy tygodnie kończy się kadencja dwójki członków RPP - Grażyny Ancyparowicz i Eryka Łona. Sejmowymi kandydatami zostali poseł PiS z Limanowszczyzny Wiesław Janczyk oraz Elżbieta Ostrowska, ekonomistka z Uniwersytetu Gdańskiego.

Co ciekawe, wnioski zaopiniuje sejmowa komisja, której pracom przewodniczy... sam Wiesław Janczyk. Został on powołany na tę funkcję w listopadzie ubiegłego roku. Na stanowisku przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych zastąpił wówczas Henryka Kowalczyka w związku z objęciem przez niego funkcji w rządzie.

Samo powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej znalazło się w porządku obrad posiedzenia Sejmu, które odbędzie się w dniach 26-27 stycznia.

Wiesław Janczyk ma 57 lat, urodził się w Chomranicach w powiecie nowosądeckim. Jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1993), ukończył studia podyplomowe z rachunkowości i zarządzania finansami na PWSZ w Nowym Sączu (2001). Wcześniej był posłem VI, VII i VIII kadencji Sejmu. W marcu 2016 został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, po dwóch latach został odwołany ze stanowiska. W ostatnich wyborach uzyskał reelekcję zdobywając 16 305 głosów w okręgu wyborczym nr 14, obejmującym Sądecczyznę i Podhale. W przeszłości Wiesław Janczyk był radnym gminy Limanowa oraz radnym powiatu limanowskiego.

***
RPP składa się z dziewięciu członków i przewodniczącego, którym jest prezes NBP. Po trzech członków mianują Sejm, Senat oraz Prezydent RP. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej powoływani są na 6 lat.

Rada Polityki Pieniężnej: ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej; składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego; ustala wysokość stóp procentowych NBP; ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków; określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych; zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP; przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP; ustala zasady operacji otwartego rynku.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in