Sobota, 23 października
Marlena, Seweryn, Teodor, Honorata, Iga, Jan, Edward

Józef Pietrzak nowym przewodniczącym Rady Powiatu, Janusz Potaczek wybrany do prezydium

21.09.2021 14:01:00 PAN 13 9609

Dziś podczas XXI sesji Rady Powiatu Limanowskiego Józef Pietrzak, radny PiS z gminy Łukowica, został wybrany nowym przewodniczącym. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji.

15:33


Według nieoficjalnych informacji, na stanowisko przewodniczącego rozważano Czesława Kawalca z Zarządu Powiatu Limanowskiego, jednak nie wiadomo dlaczego ta kandydatura ostatecznie nie została zgłoszona. Z kolei w odniesieniu do stanowiska wiceprzewodniczącego mówiono o możliwej kandydaturze byłego starosty, Jana Puchały. 

15:28

Janusz Potaczek, radny z Niedźwiedzia z komitetu "Działajmy Wspólnie", został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Limanowskiego. W głosowaniu tajnym uzyskał 17 głosów za, 7 radnych było przeciwko jego kandydaturze, a 1 radny wstrzymał się od głosu. - Dziękuję za wybór, dołożę wszelkich starań aby państwa nie zawieść - powiedział Janusz Potaczek. 

15:24

Zakończyło się głosowanie nad wyborem wiceprzewodniczącego. Komisja skrutacyjna liczy głosy. 

15:08

Grzegorz Wójcik na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego zgłosił kandydaturę radnego Janusza Potaczka. - Jest dobrą, niepisaną zasadą, że jedna z funkcji w zarządzie bądź prezydium przypada przedstawicielowi trzech samorządów zagórzańskich. PiS w swojej większości ma odpowiednich kandydatów na to stanowisko, ale dla dobrej, zgodnej współpracy postanowiliśmy się podzielić tą większością. Rekomenduję kandydaturę Janusza Potaczka na fotel wiceprzewodniczącego. To człowiek-instytucja, znany doskonale w naszych zagórzańskich samorządach - mówił Grzegorz Wójcik. 

15:06

Głosowanie zakończyło się o godzinie 15:00. Józef Pietrzak - radny z gminy Łukowica, wybrany z listy komitetu Prawa i Sprawiedliwości, który w tej kadencji zasiadał w prezydium - został wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego w miejsce odwołanej 10 września Ewy Filipiak. Jego kandydatura w głosowaniu tajnym otrzymała 15 głosów poparcia, przy 9 głosach przeciwko i 1 wstrzymującym się. - Będę chciał łączyć radę i jak najlepiej prowadzić jej obrady - zadeklarował nowy przewodniczący. 

14:53

Trwa tajne głosowanie nad kandydaturą Józefa Pietrzaka na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego. 

14:49

Po przeprowadzeniu uzgodnień przewodniczącą komisji skrutacyjnej została Beata Krzyściak, a sekretarzem - Marian Wójtowicz. 

14:41

Konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej, odpowiedzialnej za organizację głosowania tajnego w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego. Wicestarosta Agata Zięba zarekomendowała członków komisji, są to: Beata Krzyściak, Dorota Stanisławczyk, Bogumił Grzyb i Marian Wójtowicz. Wszyscy wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 

14:38

Punkt czwarty - głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru nowego przewodniczącego. Starosta Mieczysław Uryga na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego rekomendował Józefa Pietrzaka (starosta przedstawił go jako Jana Pietrzaka). Pietrzak to członek PiS, według Mieczysława Urygi udowodnił umiejętność współpracy na forum rady. Józef Pietrzak wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie przedstawiono.

14:36

Obrady zostały wznowione. Pod głosowanie został poddany projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Józefa Pietrzaka z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego. Uchwała została przyjęta 23 głosami za, przeciwko zagłosowali Ewa Filipiak i Stefan Hutek. Dalszą część obrad prowadzi wiceprzewodniczący Jan Więcek. 

14:15

Po wprowadzeniu zmian w porządku obrad zarządzono przerwę; radnych poproszono o pozostanie w sali konferencyjnej. 

14:08

Ewa Filipiak wnosiła do prowadzącego obrady o odczytanie wniosku o zwołanie sesji. Chodzi o wątpliwości co do przyjętego trybu. Sprawa jest wyjaśniana przez radcę prawnego Starostwa - Martę Urbańską. Józef Pietrzak postanowił odczytać wniosek grupy radnych, wśród których byli m.in. członkowie zarządu (starosta Mieczysław Uryga, wicestarosta Agata Zięba, Wojciech Włodarczyk) oraz radni Jan Puchała, Jan Więcek, Janusz Potaczek, Stanisław Piegza, Grzegorz Wójcik, Jolanta Grzegorzek, Agnieszka Orzeł i Józef Pietrzak. 

14:06

Rezygnacja Józefa Pietrzaka oznacza prawdopodobnie, iż zamierza on kandydować na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego.

14:05

Starosta Mieczysław Uryga złożył wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad - ma on obejmować także wybór wiceprzewodniczącego. 

14:03

Po otwarciu sesji Józef Pietrzak złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in