Sobota, 04 lipca
Odon, Malwina, Teodor, Elżbieta, Zygfryd, Aurelia

Jaka przyszłość ośrodka zdrowia?

18.07.2019 05:20:00 PAN 7 7180

Mszana Dolna. Jaki los czeka mszański ośrodek zdrowia po rezygnacji dotychczasowego kierownika? Urzędnicy skłaniają się ku wydzierżawieniu budynku i przekształcenia ośrodka w prywatną placówkę. Tymczasem pracownicy mają obawy, a radni – którzy wycofali projekt uchwały z porządku obrad – wątpliwości.

Waldemar Siwiec, dotychczasowy kierownik mszańskiego ośrodka zdrowia przy ul. Matejki, jakiś czas temu złożył wypowiedzenie z pełnionej funkcji. Z tego powodu na sesję został skierowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej dzierżawy budynku, w którym mieści się placówka. Jak bowiem powiedziała nam burmistrz Anna Pękała, miasto skłania się ku przekształceniu ośrodka w placówkę niepubliczną. Burmistrz przewiduje, że byłoby zainteresowanie podjęciem działalności przez prywatny podmiot w tym miejscu. – Myślę, że znajdziemy inwestora – mówi Anna Pękała.

Na poniedziałkowej sesji jeden z radnych wniósł jednak o zdjęcie punktu z porządku obrad. Jednocześnie zaproponował, by sprawie ewentualnej dzierżawy budynku zajmowego dotąd przez ośrodek zdrowia, poświęcić specjalnie zwołaną w tym celu sesję, na którą należy zaprosić wszystkie środowiska związane z ośrodkiem, w tym jego pacjentów. – Jestem głęboko przekonany że ma to sens, ze względu na to, że przepływ informacji jest w tym zakresie do uzupełnienia, nie każdy ma taką wiedzę jak my, choć w swoim imieniu powiem, że jest ona niekompletmna i czuję się wobec tej sytuacji troszkę bezsilny – stwierdził radny Radosław Rusnarczyk.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej dzierżawy został wykreślony 11 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym się. W dalszej części sesji, w swoim sprawozdaniu z działalności między sesjami, Anna Pękała przyznała, że spotkała się z pracownikami SPOZ na rozmowach o przyszłości ośrodka.

Przedstawiciele pracowników byli obecni na sesji. Jedna z zatrudnionych w ośrodku kobiet dziękowała radnym za wycofanie głosowania nad uchwałą o dzierżawie. – Nie jesteśmy przeciwni zmianom, jeśli będą to zmiany na lepsze. Ale wydzierżawienie budynku, który mamy obecnie w użyczeniu, dla nas równoznaczne jest z utratą pracy – mówiła. – Prosimy po prostu o informowanie nas, o poczynaniach i przyczynach decyzji. Jesteśmy zarówno pracownikami, jak mieszkańcami i pacjentami. Prosimy o jawne postępowanie, nic więcej – apelowała.

Janusz Matoga stwierdził, że Rada Miejska wcale nie odrzuciła możliwości przekształcenia ośrodka zdrowia. Tymczasem radca prawny Marek Panek tłumaczył przewodniczącemu, że wbrew jego słowom o tym, że spora uchwała powinna być jednym z ostatnich krokówuchwała dopiero otwiera całą procedurę „opracowania mapy drogowej” – bez niej, działania burmistrz związane na przykład z rozeznaniem rynku, byłyby samowolą.

Mszański SPZOZ w obecnej strukturze działa od 1999 roku. Organem założycielskim zakładu jest Rada Miasta.Ośrodek gospodaruje przekazanym nieodpłatnie mieniem samorządu. Obszar jego działania obejmuje miasto Mszana Dolna i dwa sołectwa gminy Mszana Dolna – Łostówkę oraz Glisne. Ośrodek obejmuje opieką około 7 tysięcy pacjentów oraz sprawuje opiekę medyczną nad szkołami podstawowymi i średnimi na terenie miasta.

Zakład zatrudnia 20 osób w POZ (6 lekarzy, 8 pielęgniarek, 1 położną, 1 laborantkę oraz personel pomocniczy). W ramach ośrodka działają dwie poradnie specjalistyczne: ginekologiczno-położniczą oraz kardiologiczną.

(Fot.: SPZOZ Vital-Med Mszana Dolna)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in