Sobota, 08 sierpnia
Cyprian, Dominik, Emilian, Iza, Rajmund, Seweryn

Jak pracują nasi posłowie?

24.07.2011 11:22:27 30 7214

Ziemia limanowska ma trzech posłów w sejmie VI kadencji (2007-2011). W tym dwóch jest w partiach koalicji rządzącej. Portal limanowa.in postanowił się przyjrzeć ich pracy parlamentarnej.

Pod uwagę wdzieliśmy aktywność posłów w sejmie w 2011 roku. Przypomnijmy, że Limanowszczyzna ma dwóch posłów należących do partii koalicji rządzącej: Tadeusz Patalita (PO) i Bronisław Dutka (PSL). Natomiast Wiesław Janczyk jest w partii opozycyjnej PiS. Pod uwagę wzięliśmy tylko 2011 rok ponieważ Tadeusz Patalita został posłem w grudniu 2010 roku.
Od 1 stycznia do 13 lipca obecnego roku odbyło się 15 posiedzeń sejmu (z głosowaniami). Posłowie ziemi limanowskiej wzięli udział łącznie w 1558 głosowaniach.

Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących i oświadczenia:
Bronisław Dutka: 11
Wiesław Janczyk: 29
Tadeusz Patalita: 1

Wystąpienia na posiedzeniach sejmu:
Bronisław Dutka: 16
Wiesław Janczyk: 10
Tadeusz Patalita: 1

Przynależność do komisji w2011 roku:
Bronisław Dutka: - Komisja Infrastruktury; Podkomisja stała ds. transportu drogowego i drogownictwa; Podkomisja stała ds. transportu kolejowego, łączności i nowoczesnych technik informacyjnych; Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruch drogowym oraz niektórych innych ustaw (przewodniczący); Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (przewodniczący); Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych; Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (przewodniczący); Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o referendum lokalnym; Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (przewodniczący); Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (przewodniczący); Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw; Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach o opłatach lokalnych; Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.
Wiesław Janczyk - Komisja Finansów Publicznych (zastępca przewodniczącego); Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.
Tadeusz Patalita: Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

Przynależność do zespołów parlamentarnych w 2011 roku:
Bronisław Dutka: Parlamentarny Zespół do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich; Parlamentarny Zespół Karpacki; Poselski Zespół Strażaków.
Wiesław Janczyk – Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 roku.
Tadeusz Patalita: Poselski Zespół Strażaków.

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych w 2011 roku:
Bronisław Dutka: Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO; Grupa Parlamentarna Polska-Republika Korei; Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna; Polsko-Indonezyjska Grupa Parlamentarna.
Wiesław Janczyk: Polsko-Brazylijska Grupa Parlamentarna; Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna.
Tadeusz Patalita: Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna; Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in