Czwartek, 14 listopada
Roger, Serafin, Emil, Emilia, Judyta, Agata, Laura

"Gmina nie zasypia gruszek w popiele"

11.01.2019 06:25:00 PAN 3 2331

Gmina Mszana Dolna. „Skrojony na miarę” budżet samorządu przyjęli radni gminy Mszana Dolna. W tym roku na inwestycje gmina wyda 15,5 mln zł, zaś na spłatę wcześniejszego zadłużenia – 2,5 mln zł. - Gmina nie zasypia gruszek w popiele, pozyskujemy wiele środków zewnętrznych - podkreśla wójt Bolesława Żaba.

Przed głosowaniem na ostatniej, trzeciej w tej kadencji sesji Rady Gminy Mszana Dolna, wójt Bolesław Żaba podkreślał, że uchwała budżetowa jest strategiczna i pozwala samorządowi sięgać po instrumenty służące pozyskaniu dofinansowania. 

- Uchwała budżetowa w każdej jednostce samorządu terytorialnego to jedna z najważniejszych uchwał, kierunkuje ona wykonywane zadania w następnym roku. Myślę, że jest szczególnie istotne jak radni podchodzą do podejmowania tej uchwały, jakie mają wnioski. Jako gmina dokładnie przedstawialiśmy założenia budżetu - mówił Bolesław Żaba.

Jak referował na sesji wójt, w budżecie gminy na 2019 rok po stronie dochodów zapisano kwotę 83 mln zł, zaś wydatki mają wynieść ponad 80 mln zł. Najwięcej samorząd wyda na oświatę – około 32 mln zł. Z kolei na inwestycje samorząd chce przeznaczyć 15,5 mln zł. Podał również, że obecnie zadłużenie samorządu wynosi 16 mln zł. W tym roku ma nastąpić spłata istniejącego już zadłużenia na kwotę 2,5 mln zł.

- Budżet skrojony jest na miarę. Jest rzeczą naturalną, że każdorazowo na kolejnych sesjach jest zmieniany, takie potrzeby wynikają z bieżących działań naszej gminy. Gmina nie zasypia gruszek w popiele, pozyskujemy wiele środków zewnętrznych - podkreślał Żaba. - Gmina uczestniczy w wielu programach, pozyskujemy znaczną ilość środków zewnętrznych na wiele różnych programów, dotyczących oświaty – referował wójt, wymieniając zarówno projekty „miękkie”, jak i zadania inwestycyjne w bazę dydaktyczną.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zaopiniowała budżet pozytywnie z uwagami, na podstawie których gmina dokonała korekty projektu. 

Uchwałę przyjęto 14 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in