Poniedziałek, 27 czerwca
Maryla, Władysław, Maria, Cyryl, Cyprian, Emanuela

Dziś sesja Rady Gminy

24.06.2022 05:08:00 PAN 1 1195

Słopnice. Dziś w sali konferencyjnej w Gminnym Kompleksie Sportowym w Słopnicach odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Słopnice. Zapraszamy na transmisję, początek o godzinie 15:30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
2. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Gminy Słopnice.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słopnice. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice – część działki ewidencyjnej 8782/5  położonej w Słopnicach Królewskich.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie sesji.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in