20°   dziś 19°   jutro
Wtorek, 06 czerwca Norbert, Laurenty, Dominika, Bogumiła, Laura, Nora

Dyrektorka zarzuca wójtowi "mobbing, szantaż i antydatowanie dokumentu"

29.03.2023 16:17:00 pan
63 29241

Łukowica/Stronie. Między innymi o: mobbing, szantaż, przekraczanie uprawnień i poświadczanie nieprawdy w dokumentach - dyrektorka szkoły w Stroniu Lucja Sułkowska oskarża wójta Bogdana Łuczkowskiego w skardze, którą odczytano dziś na sesji Rady Gminy Łukowica.

Obszerna skarga na wójta 

Dziś podczas XXXV sesji Rady Gminy Łukowica wystąpiła pełnomocnik Lucji Sułkowskiej, od ponad 20 lat zajmującej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stroniu. Przedstawiła pismo dyrektorki, która nie mogła uczestniczyć w obradach, stanowiące skargę na działania wójta Bogdana Łuczkowskiego. 

Po zakończeniu odczytywania treści skargi i pisma część osób uczestniczących w sesji zareagowała oklaskami. Później w dyskusji w trakcie obrad wypowiadali się m.in. mąż dyrektorki Lucji Sułkowskiej oraz radny powiatowy Kazimierz Jasiński. 

Mimo poważnych zarzutów, które przedstawiono w skardze i załączonym do niej piśmie, wójt Bogdan Łuczkowski nie zabrał na sesji głosu w tej sprawie. 

Dyrektorka chce odejść na emeryturę

Przedmiotem skargi jest: ”przewlekłe załatwienie sprawy związanej z wnioskiem dotyczącym rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron i zaniedbań w tym zakresie, wkraczanie w kompetencje i zadania dyrektora szkoły, a także podejmowanie działań wykraczających poza obowiązujące normy społeczne i naruszenie dóbr osobistych”. 

Łucja Sułkowska stwierdza, że we wrześniu 2022 roku złożyła pierwszy wniosek o rozwiązanie stosunku pracy, chcąc przejść na emeryturę. Szczegółowe okoliczności sprawy ze swojej perspektywy przedstawia w piśmie do wójta, dołączonym do skargi. 

- Pana działania mobbingowe - wymuszanie decyzji, działanie na emocjach, wywieranie nacisku, nieuzasadniona krytyka, szkodzenie wizerunkowi dyrektora szkoły w opinii społecznej, nakazywanie, wprowadzenie lęku i niepokoju, szantażowanie - przyczyniły się do powstania silnego odczucia zastraszenia i beznadziejności sytuacji - czytamy w piśmie. 

Jak twierdzi Łucja Sułkowska, wójt dopuścił się wobec niej dyskryminacji - uważa, że nie umożliwił jej odejścia ze stanowiska i przejścia na emeryturę na takich warunkach, jakie mieli inni dyrektorzy szkół w gminie Łukowica. Z jej relacji wynika, że miała zostać poddana szantażowi - zgoda na jej przejście na emeryturę miała być uzależniona od wskazania nazwiska nauczyciela, który mógłby zastąpić ją na stanowisku. 

Dyrektorka zarzuca wójtowi m.in. to, że nakazywał jej zatrudnienie wskazanego nauczyciela oraz przydzielenie mu godzin kosztem pozostałych pracowników pedagogicznych. Kolejny zarzut to brak konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i zbyt późne podejmowanie decyzji w zakresie obsady stanowiska p.o. dyrektora.

“Esbeckie metody”? 

W skardze poruszony został również wątek niezapowiedzianej wizyty przedstawicieli organu prowadzącego: wójta Bogdana Łuczkowskiego, sekretarza Janusza Bieńka oraz dyrektor Zespołu Obsługi Edukacji Joanna Juras. Celem wizyty miało być: “wyłonienie z grupy przesłuchiwanych nauczycieli kandydata na p.o. dyrektora, co spowodowało niepokój pracowników i niepotrzebny stres uczniów z powodu zakłócenia procesu dydaktycznego”. 

- Nauczyciele z niesmakiem i głębokim poruszeniem odebrali sposób przeprowadzenia rozmów. Jedna z nich, mimo że to młoda osoba, oceniła je jako esbeckie. Moi pracownicy relacjonowali, że byli zastraszani - pisze w załączniku skargi dyrektorka szkoły w Stroniu. 

“Taka małostkowość ujmuje stanowisku, które pan sprawuje”

Według Lucji Sułkowskiej, Bogdana Łuczkowskiego miał urazić brak zaproszenia na jedną ze szkolnych uroczystości. 

- Panie wójcie, był pan uczestnikiem spotkania i nie rozumiem, dlaczego pretensje do mnie kieruje pan sekretarz, a nie pan? Poczuł się pan urażony brakiem swojej obecności przy wręczaniu mi Srebrnego Krzyża Małopolski. Czy brak zdjęcia z tej okazji jest powodem kierowania w moją stronę pouczeń? W szkole są bardziej istotne sprawy, obok których nie należy przechodzić obojętnie. Taka małostkowość ujmuje stanowisku, które pan sprawuje, a mówię to z pozycji człowieka z dużym doświadczeniem zawodowym i życiowym. 
 - wskazała w piśmie. 
- Jeżeli uważa Pan, że naruszeniem dobrego imienia jest zwrócenie uwagi na nieodpowiednie formy rozmów ze mną i nauczycielami, wprowadzenie atmosfery przywołującej dawne techniki przesłuchań z wysokim poziomem nasilenia emocji, to muszę przyznać, że tak, naruszyłam je, bo to nie była zwykła komunikacja interpersonalna. Pamiętam stare czasy komuny, wywieranie nacisku za zamkniętymi drzwiami, cytowanie w rozmowach niewypowiedzianych stwierdzeń, co również miało miejsce w dialogu z nauczycielami. Jak każdy człowiek mam prawo do wyrażania swojej opinii w każdej sprawie i to uczyniłam na podstawie relacji oraz odczuć nauczycieli naszej szkoły po odbytej wspomnianej rozmowie. Proszę zaakceptować wolność słowa, która mieści się w granicach swobody wypowiedzi - stwierdziła autorka pisma. 

Łucja Sułkowska opisuje także swoje odczucia po jednym ze spotkań z przedstawicielami organu prowadzącego szkołę - wójtem, sekretarzem i dyrektorką ZOE. 

- Uderzający w tym przypadku jest brak szacunku do rozmówcy, totalna ignorancja, nieuprawnione ironizowanie, wyśmiewanie, niewybredne komentarze. To mobbing. W swym osaczającym postępowaniu posunęliście się państwo za daleko, przez co poważnie zostało nadszarpnięte moje zdrowie psychiczne. Poczułam się poniżona, pozbawiono mnie godności oraz dobrego imienia, na które pracowałam przez wiele lat. Po odbytych spotkaniach i przeprowadzonych rozmowach mam wrażenie, że zastraszanie mnie oraz nauczycieli stało się państwa priorytetem. Jest Pan odpowiedzialny za taki stan rzeczy. Podległość służbowa nie oznacza lekceważenia mojej osoby i traktowania jako zło konieczne. Wiele razy kierowałam do pana słowa: Proszę mi dać spokojnie przejść na emeryturę". Jest to przywilej pracownika, o czym sygnalizowałam już wcześniej. Brak szacunku do mnie i moich pracowników okazywał pan na każdym etapie rozmów w mojej sprawie - czytamy. 

Poza zarzutami dotyczącymi relacji między wójtem a dyrektorką szkoły, w skardze znalazł się również zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumentach-chodzi o "antydatowanie" jednego z zarządzeń wójta. 

- 28 lutego 2023 r. zgłosiłam do organu prowadzącego nieobecność spowodowaną chorobą. Rozpoczęły się wówczas nerwowe poszukiwania nauczyciela, który podpisałby przelewy bankowe pensji pracowniczych. Tego też dnia p. dyr. ZOE prowadziła ustalenia na terenie szkoły z nauczycielką (xx), która do 31.08.21 r. miała pełnomocnictwo do zastępowania mnie w przypadku nieobecności. Namówiła ją do podpisania przelewów, uzasadniając, że zarządzenie w sprawie zastępstwa dyrektora przedłuży się. Wymieniona nauczycielka, nie mając pełnomocnictwa do przeprowadzenia w/w czynności, podpisała przelewy, a następnie p. dyr. ZOE wydała zarządzenie w tej sprawie z datą wsteczną, tj. 27 lutego br., które zostało podpisane przez Pana Wójta. Posiadam oświadczenie pracownika dotyczące tej manipulacji. Antydatowanie tak ważnego dokumentu - wydanego przez organ prowadzący - podlega pod Kodeks karny. Nadmieniam, że trzykrotnie występowałam do dyr. ZOE o wydanie nowego zarządzenia w tej sprawie, po raz ostatni - po objęciu stanowiska przez p. Juras. Ostatecznie zarządzenia nie wydano, o czym napisałam w punkcie 4 niniejszego pisma - można przeczytać w skardze.

Pełna treść skargi znajduje jest tutaj: https://limanowa.in/aktualnosci/pelna-tresc-skargi-dyrektor-szkoly-na-wojta-gminy/64989

Do sprawy będziemy powracać. 

Poniżej zapis odczytania skargi na sesji Rady Gminy Łukowica:


udostępnij

Komentarze (63)

kaczruk
2023-03-29 17:24:59
1 9
Brawo Pani Dyrektor!
Genialnie opisane zagadnienie.
Panie Wójcie i Rado Gminy Łukowica teraz macie prawny obowiązek zgłoszenia o przestępstwie do Policji albo Prokuratury na podstawie artykułu 304 & 2 kodeksu postępowania karnego, przynajmniej w zakresie przestępstwa z art. 271 kk.
Ta sytuacja pokazuje brak "dorosłości" Łuczkowskiego w procesie zarządzania. Dotyczy to też jego "pomagierów" wymienionych w skardze.
To "piękny" przykład sposobu sprawowania władzy obecnie rządzącej opcji politycznej.
Na język nasuwa się tylko jedno brzydkie określenie: ja p......ę.
Z dużym zainteresowaniem czekam na dalszy rozwój wydarzeń.
Sprawę uda się "ukręcić" czy też nie?
Odpowiedz
niski
2023-03-29 18:35:15
1 9
nasz Bogdan zachował się jak zwykle. A na sesji milczał, bo i co miał powiedzieć
Odpowiedz
jazok
2023-03-29 19:01:57
1 6
Co za typ. Podziekowal kolejnej osobie za kilkadziesiąt lat pracy.
Odpowiedz
janoo
2023-03-29 19:40:20
0 5
Tak sie kończy znajomość z Łuczkowskim. Ku przestrodze pozostałym dyrektorom i pracownikom.
Odpowiedz
jarpaj
2023-03-29 19:44:28
1 3
Ubolewam za trud i poświęcenie na tak odpowiedzialnym stanowisku za 20 lat tak ciężkiej pracy , podejrzewam na karcie nauczyciela 40 godz w tygodniu , w klasie 1-6 , z garstką uczniów
Odpowiedz
sliwa5
2023-03-29 19:59:23
2 7

Co za typ i obleś.y ryj, patrzeć na niego nie sposób. Poprzednia wójt podawana była za wzór rządzenia i zdobywania środków a ten typ zaprzepaścił wszystko i ta gmina stała się pośmiewiskiem i krainą kpin i żartów. Wy... dziada na zbity pysk. Miarka się przebrała - robimy referendum by tego typa wy.... Czym wcześniej zadziałamy tym mniej pośmiewiska. Wójt poprzedni kasował ok. 12 tys. a ten bierze 20 tys. i staliśmy się pośmiewiskiem na cały internet. Co ciekawe nawet gęby nie otworzy żeby cokolwiek wytłumaczyć, bo on nic nie wie, dadzą to podpisze a kasa na koniec miesiąca się zgadza.

zyczliwyktos
2023-03-30 20:31:23
0 0
Człowieku twój komentarz jest na poziomie... ciężko mi znaleźć określenie, bo do kogokolwiek bym porównał Twoje obelgi obraziłbym go, bo tego typu komentowanie czyjegoś wyglądu zza ekranu nie pokazując swojej twarzy a raczej "ryja" jak ty to nazwałeś zamiast prosto w twarz to najbardziej nikczemna rzecz świadcząca tylko o jednym. Mianowicie z punktu widzenia psychologii ktoś kto w ten sposób komentuje innych a szczególnie wygląd - ma niskie poczucie własnej wartości i takimi chamskimi i prostackimi komentarzami próbuje podbić trochę swoje ego cudzym kosztem. Na szczęście takie podbijanie ego pogłębia tylko na dłuższą metę to głęboko zakorzenione poczucie niższości także zastanów się człowieku nad tym co piszesz, bo będziesz prowadził bardzo smutne życie...
Odpowiedz
lenny
2023-03-29 20:05:09
0 6
Tylko czekać ile takich sytuacji było i jest w gminie.
A pan wójt niech pamięta, że wójtem się bywa, a potem z ludźmi będzie trzeba żyć do śmierci.
A do tego kto go zatrudni, jak straci swoją posadkę? Bo raczej nikt nie będzie chciał takiego człowieka i jego świty nawet do pielenia w ogrodzie.
Odpowiedz
Antykaczysta
2023-03-29 20:13:53
0 6

Bardzo dobrze że w końcu na światło dzienne wychodzą takie sytuacje, może w końcu te dupowłazy co mu słodzą w komentarzach na fb przejrzą na oczy kogo wielbią. Może za niedługo będzie opublikowane jak załatwiają sprawy z przeprowadzeniem dróg, może skończą się telefony z wyzwiskami i groźbami że "pożałujesz tego" albo "uciszcie tą babę" lub grzeczna odpowiedź "spi....." jak się prosi żeby odśnieżyć drogę osobie do której przyjeżdża transport na dializę.

Odpowiedz
czarna_pantera
2023-03-29 20:21:33
1 6
Jak dlugo będziemy udawać, że w gminie wszystko jest dobrze. Łuczkowski przypisuje sobie osiągnięcia z którymi nie mial nic do czynieni, Posłuszni dyr. zmuszają pracowników do robienia mu kampanii, Potem to trafia na faceebook, Ludziom sie wydaje że coś robi owszem robi ale tylko fotki. Jakim jest człowiekiem to widać po tej skardze
Odpowiedz
bho
2023-03-29 20:30:09
0 2
Wydaje mi się że od tego są odpowiednie organy prawne gdzie powinno być od razu zgłoszenie. A nie jak to w Polsce bywa że ktoś coś sobie kiedyś przypomni. A czy przypadkiem nie chodzi o coś innego? Ta gmina nie jest znowu taka duża żeby nie można było zobaczyć wszystkich powiązań. Tak jak w dużej polityce tak samo i w tej małej. Ha ha...
Odpowiedz
szaradaa
2023-03-29 20:48:21
1 1
To pachnie ustawką pod referendum - pożyjemy, zobaczymy
Znam przypadek kiedy sąsiad, który pospołu z urzędasami narobił kantów w mapach geodezyjnych, to sprowadzał na Bogu ducha winnych ludzi po dwa razy na dzien Policję i takie niestworzone historie rozpowszechniał po świecie a dar miał nadprzyrodzony do manipulowania faktami i ludźmi.
Podobno łatwiej zebrać worek pierza wysypanego na wietrze, niżeli słowa nieprawdziwe i plotki.
Oby święta Wielkiej Nocy pełne były Bożej mocy.
Odpowiedz
widok1
2023-03-29 21:14:27
3 3
Panie Józefie Sułkowski potencjał pan ma i byłby pan dobrym gospodarzem gminy, zawsze wszędzie to mówiłem a trochę znam się na tym. Zrobiłby pan porządek w bagnie, bo ciężko będzie posprzątać po tym gościu. Żaden radny nawet słowem się nie odezwał, widać co oni prezentują. Tylko współczuć takich reprezentantów. Jest pan człowiekiem "Solidarności" a wszyscy radni identyfikują się z tym ruchem to nikt z radnych pana nie poparł. Wszyscy kryją się aby nie podpaść władzy a nóż uda się coś ugrać dla siebie. Taki radny Sewiło ugrał? A no ugrał - do jego domu robią drogę asfaltową ok. 700 m za ok. 800 tys. i co ciekawe tam jest tylko jego dom nie ma innych domów. To nie jest marnotrawienie publicznych środków?Dlatego przytaczam tę osobę bo to przewodniczący "Solidarności" z radnym Januszem Mrowcą. I taką mamy solidarność.
Odpowiedz
bigi18
2023-03-29 22:39:29
4 1
Aaa czyli Józef Sulkowski to mąż pani dyrektor? To wszystko jasne. Słyszeliście opinie sąsiadów na jego temat? To on chciał mieszkańcom za rzeka most rozwalić. Pisał skargi do Wód Polskich że nielegalnie postawiony. Wójt się nie zgodzi i teraz chce namieszać. O jego decyzjach w spółdzielni też się dużo słyszało. A chyba jego brat doprowadził firmę z Nowego Sącza do upadku.
Odpowiedz
scigany01
2023-03-29 22:43:02
1 0
Na tyle punktów zabrakło najważniejszego: ochrony dobrego imienia Jana Pawła 2.
Odpowiedz
bigi18
2023-03-29 22:43:28
3 0
Śliwa5
Ty chyba się z choinki urwałeś! Powiedz mi jakie dofinansowania były w naszej gminie za byłej wójtowej? Wzór zarządzania, gdzie pracownicy w czasie pracy chodzili po ciucholandach i zalatwiali swoje prywatne sprawy? Ha ha ha. Ten bierze 20 tys. bo Twój ukochany pis mu tyle dal.
Odpowiedz
lenny
2023-03-29 23:05:19
1 3
@bigi18
Co do kasy dla wójta, to ja myślałem, że to jego radni mu kasą sypnęli po petycji, na której były podrabiane podpisy.
Odpowiedz
k2brat
2023-03-29 23:14:55
2 4
To Pani dyrektor zawalczyła sobie o spokojną emeryturę! Współczuję jej doradców, którzy wpakowali to ciało pedagogiczne w niezłe tarapaty - mając na uwadze : wiek , status społeczny , życie w małym środowisku. Oprawa medialna Super ' zobaczymy czy wyniki będą takie jak Pani i grupa wspierająca oczekują. Ta sprawa nie jest zerojedynkowa , nie znam konkretów i samej zainteresowanej , ale czytając jej komentarze w stosunku do wójta - nie wszystkie są pedagogiczne , czuć w nich wiele przytyk złośliwych w stosunku do byłego przełożonego , nie koniecznie prawdziwych i ciężkich do udowodnienia , ale mleko już się rozlało!!!
Odpowiedz
LechRochPawlak
2023-03-29 23:16:32
0 4
Artykuł mnie zaintrygował i postanowiłem oglądnąć sobie retransmisję posiedzenia udostępnioną przez samego wójta. Nie wiem czy mam się śmiać czy płakać, ale to jakie radni mają podejście do swojej pracy to jest istny cyrk na kółkach i nasuwa się jedno zasadnicze pytanie. Czy tylko radny Krzysztof Oleksy wywiązuje się z jakichkolwiek obowiązków jako radny i zapoznaje się z treścią ustaw, które są podłożone do głosowania? Ustawa o podniesieniu górnych stawek za usługi opróżniania zbiorników zostałaby bezmyślnie przepchana, gdyby nie komentarz radnego Oleksego. Co więcej, reszta radnych nie miała pojęcia o wysokości poprzednich stawek, które wynosiły ok. 20 złotych! Radny Talar odpowiada na to, że to jest ustawa z 2012 roku - i co z tego chłopie jak wciąż obowiązuje i narastające wszędzie koszty nie są powodem żeby podwyższały się o ponad 200%...
Odpowiedz
bonifacy2021
2023-03-29 23:18:20
2 1
Gówno-burza. Kij ma dwa końce - zawsze.
Odpowiedz
LechRochPawlak
2023-03-29 23:19:21
0 2
cd. Kolejna sprawa - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Nie mam nic przeciwko pomocy takim zwierzętom, sam przygarnąłem kota, ale po raz kolejny radny Oleksy zadaje słuszne pytanie - na ten program przeznaczony jest budżet 20 tysięcy złotych, a na pytanie jakie są rzeczywiste wydatki - wszyscy są zaskoczeni i nigdzie takich danych nie ma, przecież to są jakieś jaja. Czy nasza gmina jest na tyle duża i jest tyle zbłąkanych zwierząt, że taki program przekracza budżet kilku tysięcy, czy jest to nabijanie sobie kasy po kieszeniach przez urzędasów, bo ja tego nie rozumiem?
Odpowiedz
LechRochPawlak
2023-03-29 23:29:05
0 3
Zakończę swój wywód tym komentarzem. Treść skargi jest mocna i śmieszne jest to, że tym razem gminie nie uda się bezzasadnie zamieść sprawy pod dywan, ale muszę pokusić się o komentarz bo aż mną telepie. Któryś z radnych po wypowiedzeniu zatrważającej treści wypowiada słowa - "kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem, dziękuje". To ja chciałem temu radnemu podziękować za dostarczenie mi potężnego zażenowania na zakończenie dnia. Gościu, jesteś urzędnikiem państwowym i masz działać wobec prawa i mieszkańców gminy, a nie według swojego "widzimisię". Po Twoich żenujących słowach nie mam wątpliwości że ominęła Cię kariera w Hollywood z ociękającymi testosteronem z Brucem Willisem czy innym Jackie Chanem, ale niestety jesteście tylko urzędnikami na naszym ukochanym zadupiu, a macie się za nietykalne grube ryby :D śmiech na sali, dobranoc kochani.
Odpowiedz
bigi18
2023-03-29 23:32:45
4 0
Lenny
To pis podniósł wypłaty wszystkim samorządowcom i politykom. Petycja była wcześniej i po niej wójt nie zarabiał 20 tys.
Odpowiedz
bigi18
2023-03-29 23:38:30
4 0
LechRochPawlak
A powiedz ile kosztował litr ropy w 2012 roku? Jaka była minimalna stawka godzinowa? Jaka była średnia krajowa? Jaka była cena opon, części i ubezpieczeń? Wydaje mi się że zrobi się blisko 2 x tyle.
Co do zwierząt to zadzwoń do najbliższego schroniska i zapytaj jaki jest miesięczny koszt utrzymania jednego pieska. I pomnoz to razy 12 miesiecy. Kiedyś to było około 2,5 tys. Teraz nie wiem.
Odpowiedz
bigi18
2023-03-29 23:48:55
4 0
LechRochPawlak

Miło że artykuł o Wojciech tak Cię zainteresował że założyłeś konto z tego powodu. Po drugie mówisz o prawie, a który sąd skazał prawomocnie wójta czy Panią z ZOE? Według prawa to chciałbym Ci przypomnieć że do chwili wydania wyroku każdy jest niewinny. Treść skargi jest mocna? Pod jakim względem? Widziałeś jakieś dowody? Dokumenty, zeznania, nagrania? Przecież tu nie ma żadnych konkretów.
Odpowiedz
LechRochPawlak
2023-03-29 23:52:28
0 3
bigi18
Jak dla mnie albo jesteś jednym z radnych i próbujesz bronić jawnego idiotyzmu, albo po prostu jesteś naiwniakiem. To nagle wszyscy mieszkańcy gminy mają dzwonić do schroniska, żeby dowiedzieć się ile kosztuje utrzymanie pieska, czy powinnością gminy powinno być uzasadnienie przypisanego budżetu - zignorowałeś fakt, że nigdzie takie dane nie figurują, a na pytanie czy środki są wystarczające wszyscy się roześmiali. Jak masz zamiar powiedzieć coś odkrywczego to oglądnij retransmisję albo bądź łaskaw się uciszyć ze swoją kiełbasą wyborczą. Co do podwyższenia opłat, ja nie mówię że mają być za darmo - ty piszesz o dwukrotności, ale to wciąż nie jest 200% tak jak w tym przypadku, nie nawijaj ludziom makaronu na uszy
Odpowiedz
LechRochPawlak
2023-03-29 23:59:11
0 2
bigi18
Ja w ogóle nie mówię o skazywaniu kogokolwiek, albo że ktoś zasługuje na wyrok. Ja tylko zwracam uwagę że nie na miejscu jest z ust urzędnika "kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem" - bo kto ma działać według prawa, bronić go i egzekwować jak nie jednostka samorządu terytorialnego. Zajmując ważne stanowiska są miejsca na błędy, ale wciąż należy działać z uwzględnieniem prawa, a przy przedstawianej sprawie takie słowa po prostu nie powinny paść i tyle. Nie mam zamiaru tracić więcej czasu, miłej nocy życzę :)
Odpowiedz
bigi18
2023-03-30 00:10:58
3 0
LechRoch
Nie jestem radnym. Widocznie radni wiedzą że jest to mała kwota, na xaly rok i dlatego się śmieją. Poza tym jak mają stwierdzić czy to wystarczy skoro nie wiedzą ile bezdomnych zwierząt będzie? Prawda? Głupie pytanie więc się śmieją. Będzie 5 psów, nawet po 1 tys zł na roczne utrzymanie nie wystarczy. Więc jak mają odpowiedzieć? Po drugie mówisz o idiotyzmie i komus bledy wytykasz, stawiasz jakieś zarzuty a 200% jakiejś kwoty to = 2x ta kwota właśnie! Jak dla mnie to z kwotami i wyliczeniami to u Ciebie kiepsko. Więc lepiej skończ ze swoją antykielbasa wyborcza. Aaa i nie cała gmina musi dzwonić po schroniskach tylko Ci których to interesuje.
Odpowiedz
jaz
2023-03-30 06:45:41
0 2
Zainteresowani działają odwracając problem na kotki i pieski. Problemem jest zarzut łamania prawa, niekompetencja i zastraszanie pracowników. Kobieta musi mieć mocne dowody bo inaczej by ją zniszczyli.
Odpowiedz
peres
2023-03-30 08:10:28
1 4
Całe szczęście, że ten śmieszny @big18 nie pracuje w organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości.
Logika tego gościa jest po prostu smutna i żenująca.
Przy każdej okazji wypiera się, że nie jest radnym. Na jego miejscu też bym tak robił, bo reprezentując taki sposób myślenia nie ma się czym chwalić.
Podziwiam Panią Dyrektor Sułkowską za skrupulatne i merytoryczne napisanie skargi. Podaje tyle szczegółów, często podpartych przepisami prawnymi, że "elita" władz gminnych będzie musiała się głęboko pocić w prokuraturze, aby wymyślić jakąś bajeczkę na odparcie zarzutów.
Odpowiedz
peres
2023-03-30 08:16:15
0 2
Z kolejnego artykułu, tj. publikacji całej treści skargi wynika, że wysłano również tę skargę do kuratorium oświaty. I tutaj powstaje dylemat, jak się zachowa owe kuratorium, gdyż jego szefową jest dosyć dobrze znana z mediów pani. Można powiedzieć, że jest to osoba kontrowersyjna i upolityczniona. Przynajmniej takie odnosi się wrażenie po publikacjach medialnych, gdzie wyraźnie bliżej jej do poglądów Czarnka. Co z tego wynika? Rozumni zrozumieją.
Odpowiedz
grazynahayes
2023-03-30 09:06:17
0 0
Na naszych oczach sypie się ten korporacyjny system.

Korporacyjni skaczą sobie nawzajem do oczu jak na czasy ostateczne przystało. Już nie są LEGIONEM idącym w tym samym rytmie.
Sami ię powoli przekonują, że te korporacyjne , udawane "prawo" nikogo i niczego nie chroni.
Skończcie kochani tę szopkę , zachowujcie się jak na dobrego człowieka przystało . W JEDNOŚCI jest siła. Takie sprawy zalatwia się z zachowaniem poszanowania .

Powtarzam po raz n-ty: w tym demonicznym systemie wszystko jest ANTYLUDZKIE kiedy do tego dojdziecie? Uczestnicząc w tym systemie sami je wspieracie.
CZUJ DUCH potomkowie Polan, Lechitow, PRADAWNI czyli pierwsi ludzie.
;-))
Odpowiedz
grazynahayes
2023-03-30 09:15:34
0 0
Sami to sobie sprawdzcie: szkoła w Stroniu, Gmina Łukowica plus ewentualnie firma handlowa zwana sądem = wszyscy bez WYJĄTKU mają tych samych , OBCYCH korporacyjnych "panów" .

SZKOŁA PODSTAWOWA IM ADAMA MICKIEWICZA W STRONIU
Numer DUNS®: 42-252-6563

Informacje o firmie

Adres:2 Stronie
34-604 Przyszowa
https://www.dnb.com/de-de/upik-profile-en/422526563/szkola_podstawowa_im_adama_mickiewicza_w_stroniu
Odpowiedz
k2brat
2023-03-30 09:19:52
4 3
Wydaje mi się , że sprawa ma drugie „dno” i to Pani dyrektor prawdopodobnie ma duży udział w całym zamieszaniu . Poprzez swoje działania zmierzające do osiągnięcia swoich osobistych celów, a które niestety nie powiodły się – robi teraz grunt pod przyszłe wybory dla swojego kolegi po fachu . Samo przejście na emeryturę nie powinno być problemem , ale jak się przy nim prawdopodobnie chciało „majstrować „ to wychodzi jak wychodzi. Prawo trzeba respektować i to dotyczy obu stron.
Tytusek1
2023-03-30 12:28:56
0 1
nie wciągaj sekretarzu panią dyr. w politykę, przełożeni są w zakonie a nie w urzędzie
Odpowiedz
grazynahayes
2023-03-30 09:25:19
0 0
Swój swojemu głowy nie urwie, ale muszą oni wypełniać rozkazy swoich korporacyjnych, OBCYCH "panów". czyli DZIELIĆ LUDZI.
Przedstawienie musi trwać............( z angielskiego- The Show Must Go On.............
GMINA ŁUKOWICA
Numer DUNS®: 43-670-8512

Informacje o firmie

Adres:334 Łukowica
34-606 Łukowica
https://www.dnb.com/de-de/upik-profile-en/436708512/gmina_lukowica
Show must go on.......
https://www.youtube.com/watch?v=t99KH0TR-J4&ab_channel=QueenOfficial

Chcecie też dowód na to że tzw. sądy są zarjestrowanymi firmami handlowymi??? To jest ten LEGION, antyludzki legion. Ten demoniczny system jest tą BIBLIJN BESTIĄ. !
Odpowiedz
jazok
2023-03-30 09:28:46
0 3
Odpowiedzialność moralną ponosi też część radnych, którzy bezkrytycznie i bez przygotowania uczestniczą w sesjach i pozwalają sobą manipulować. Odrzućcie. kolejną skargę a poczuje się nieusuwalny a ludzie dalej bezradni
Odpowiedz
grazynahayes
2023-03-30 09:33:44
0 0
Chcecie też dowód na to że tzw. sądy są zarjestrowanymi firmami handlowymi??? To jest ten LEGION, antyludzki legion. Ten demoniczny system jest tą BIBLIJNą BESTIĄ. !
SĄD OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU
Numer DUNS®: 42-233-8405
Informacje o firmie
Adres zamieszkania:
3 Ul. Pijarska
33-300 Nowy Sącz
https://www.dnb.com/de-de/upik-profile-en/422338405/sad_okregowy_w_nowym_saczu
SĄD NAJWYŻSZY
D-U-N-S® number: 42-253-5604
Company information
Address:
2/4/6 Plac Krasińskich
00-951 Warszawa
https://www.dnb.com/de-de/upik-profile-en/422535604/sad_najwyzszy
Odpowiedz
grazynahayes
2023-03-30 09:55:32
0 0
Słuchajcie, nawet w tej piosence " The show must go on" wszystko Wm pokazano, WSZYSTKO, jak działa ten koporacyjny system. POKAZANO WAM MASKI CZYLI TAK NAZYWAJĄ LUDZI , OSOBY , gdyż słowo persona to oznacza- maska. Pokazali Wam kurtynę, bo gracze za kutyną riozdają karty A NIE CI, KTÓRYCH WIDZICIE w TV do której modli się wielu, tak samo jak do pieniędzy( dwie prawdziwe religie!). Pokazano jak rytualnie zabijają sataniści ludzkie dzieci, symbolem były te nadzwyczaj dlugie , paznokcie , których używają w tych rytuałach poświęcenia dla BESTII.. Pokazano, że zrobiono z Nas BEZMYŚLNE MAŁPY .Pokazano to co planują czyli człowieka- CYBORGA- MASZYNĘ POD TOTALNĄ KONTROLĄ. ludzIe WSZYSTKO Wam pokazują , WSZĘDZIE, A NIEKTÓRZY Z WAS ŚPIĄ
Odpowiedz
peres
2023-03-30 09:58:47
0 3
Wierny Łuczkowskiego, niejaki pan Jarosław, który się ukrył pod już znanym wielu nickiem próbuje bronić wójta i szkalować Panią Dyrektor. Taki wierny piesek ale jakże naiwny.
Żeby ci ułatwić kombinowanie, to napisz, że to wina Tuska, a Pani Lucja na pewno robi kampanię wyborczą Panu Lisowi. Nie tak to sobie wykombinowałeś. Boisz się o stołeczek, bo zabraknie czasu, aby przejść z tej funkcji na emeryturę.
Odpowiedz
grazynahayes
2023-03-30 10:00:05
0 0
.....Celebryci to niewolnicy systemu, ale głównie oni to pokazują plus politycy. Wszyscy, którzy publicznie pokazują masońskie czyli demoniczne symbole są satanistami... W Limanowej też tacy są i pokazują te symbole. Korzystajcie ze swoich zmysłów i mózgu. , serca a wszystko zrozumiecie .
cZY wY JUŻ SIĘ BUDZICIE CZY TEŻ DAJECIE SIĘ NADAL WCIĄGAĆ W WOJNĘ CZLOWIEKA PRZECIWKO drugiemu człowiekowi podczas gdy nasi gadzi, hybrydowi okupanci się temu z radoscią przyglądają?
To są czasy ostateczne dla okupantów i ich poleczników. To jednak jest zadaniem dla każdego człeka , aby to ODKRYĆ. APOKALIPSA oznacza bowiem z greckiego: odkrywanie zakrytego.
Odpowiedz
PR1
2023-03-30 10:00:17
0 3
Przed wyborami na wójta, ludzi nie interesowało co dany kandydat ma w głowie, siano czy marmoladę? interesowało tylko że dany kandydat założył PiSowską peleryne Jarosława Kaczyńskiego... i sie zostawało wójtem...
Odpowiedz
bigi18
2023-03-30 10:02:34
3 0
Peres
Nie poniżaj się sam. Ja się niczego nie wypieram. Poprostu mówię jak jest. Co w mojej logice jest smutnego i żenującego? To że Pani dyrektor wrzuciła parę przepisow, nie potwierdzonych żadnymi dowodami w żaden sposób nie jest merytoryczne. Poza tym zarzucanie że zamiast szkoły wybudowano wieże jest hipokryzja i niekompetencja. Każdy wie że fundusze nie mogą zmienić przeznaczenia. Dla mnie i wielu innych to Twój tok myślenia jest nielogiczny i glupi
podrozniczka
2023-03-30 15:01:11
1 1
Cokolwiek by nie było napisane,Ty i tak już nie potrzebujesz wazeliny. Mam nadzieję że jest choć przyjemnie.
Odpowiedz
peres
2023-03-30 10:04:56
0 5
Tym razem wójt na swoim profilu na Facebooku jakoś nie pochwalił się efektami sesji, ani tym, że złożono na niego skargę, a przecież mógł.
A chętnie zobaczyłbym jakiś wpis i jakąś fotkę przy tym, aby było już ich łącznie siedem milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwanaście.
Odpowiedz
sliwa5
2023-03-30 10:26:54
0 6
k2brat czytaj Jarosław Czaja zobaczymy jakich czasów doczekasz przechodząc na emeryturę obyś nie skończył jak twój poprzednik, którego wykopałeś. Weź się za robotę bo trwonisz moje podatki pisząc posty razem z radnym Sułkowskim z roztoki.
Odpowiedz
LechRochPawlak
2023-03-30 10:40:40
0 3
Bigi18
Manipulancie, odsyłałem Cię do oglądnięcia sobie retransmisji żeby mieć pojęcie o czym Ty mówisz. Pisałem wcześniej o ponad 200% - górne stawki zmieniają się z ok. 20 zł na 60-65zł, więc zastanów się o czym Ty piszesz bezrefleksyjnie i pouczasz kogoś o matematyce. Zauważ słowo PONAD. To samo w kwestii, że "radni wiedza że to mała kwota to się śmieją". Po raz kolejny odsyłam Cię do retransmisji żeby mieć pojęcie o czym mówisz, bo albo nie potrafisz wyczuć atmosfery sarkazmu i ironii, albo próbujesz przykryć absurd jaki pojawia się w tych tematach. Pod artykułem ze skargą ktoś pisał że Ty jesteś od "rzuceniem kamienia" - jeśli to prawda to naprawdę nie chcę Cię obrażać, ale masz się czego wstydzić - przynajmniej mi jest wstyd za Ciebie.
podrozniczka
2023-03-30 15:05:03
1 1
Tu szkoda słów... ten osobnik jakby mógł to by cały wszedł do tyłka. Co by się tu nie napisało,mimo że to prawda to i tak obraca kota ogonem. Swego czasu też mieliśmy problem z wlodarzem gminy,który generalnie nie jest rozwiązany,ale owy nick miał najwięcej do powiedzenia, a o sprawie nie miał najmniejszego pojęcia.
Odpowiedz
k2brat
2023-03-30 10:48:25
3 0
sliwa5
Zanurz głowę w zimnej wodzie , następnie popatrz w lustro czy to ty ? Żebyś nie zobaczył w nim Elvisa Presleya . Każdy ma prawo do wypowiadania swoich przemyśleń na forum limanowa.in . To nie tylko miejsce dla zagorzałych przeciwników wójta / których naprawdę jest garstka !!! / , ale także dla osób postronnych !
Odpowiedz
k2brat
2023-03-30 10:57:46
4 0
peres
To samo do ciebie : Zanurz głowę w zimnej wodzie , następnie popatrz w lustro czy to ty ? Żebyś nie zobaczył w nim Elvisa Presleya . Każdy ma prawo do wypowiadania swoich przemyśleń na forum limanowa.in . To nie tylko miejsce dla zagorzałych przeciwników wójta / których naprawdę jest garstka !!! / , ale także dla osób postronnych !
Odpowiedz
lenny
2023-03-30 11:23:12
0 4
@peres

Powinien sobie zrobić fotkę ze skargą i wrzucić na FB. Będzie miał zamiast fotki z Panią Dyrektor i jej medalem.W końcu w tym jest najlepszy. A co do braku podjęcia głosu na sesji. Co miał powiedzieć, żeby się bardziej nie zbłaźnić? Moim zdaniem on sam nie umie nawet zdania w urzędzie napisać, a co dopiero całą odpowiedź samodzielnie złożyć.
Odpowiedz
jasinskih
2023-03-30 11:43:42
1 4
Kwik świń odrywanych od koryta to najpiękniejsze co może usłyszeć wolny człowiek. Przez wiele lat piastowali funkcje i byli nietykalni, dlatego nie potrafią zrozumieć i pogodzić się z myślą, że ich sielankowe piastowanie funkcji się kończy. Tak samo było z Bargłem, który płakał na sesji rady, tak samo było z Leszkiem Lisem i tak samo będzie z Sułkowską. Pozdrawiam wszystkich uczciwie pracujących Polaków.
Odpowiedz
peres
2023-03-30 12:01:44
0 2
@k2bracie zrobiłem, jak mi zasugerowałeś i wiesz co? Bez zmian. Nie zobaczyłem w lusterku Presleya. Jak widzisz twoje artystyczne wizje nie działają na wszystkich. Możesz nimi oczarowywać swoje środowisko w pracy, chociaż wątpię, że wszyscy się na to nabierają.
Musisz sobie uzmysłowić, że zajmując kierownicze stanowisko nie zdobyłeś równocześnie patentu na mądrość we wszechświecie. Nie umniejszam twojej wiedzy i umiejętności zawodowych, ale aż w oczy szczypie, kiedy próbujesz rozpaczliwie bronić wójta, a tym samym bawisz się w lizusostwo. Miej szacunek dla samego siebie, chociażby ze względu na wiek i doświadczenie życiowe oraz zawodowe w stosunku do osoby, która piastuje funkcję wójta.
Odpowiedz
peres
2023-03-30 12:08:55
0 3
@bigi18 wybacz, ale nie nadajesz się do prowadzenia merytorycznej polemiki. Dlaczego? Nie chcę tego tłumaczyć, bo już dawno się zorientowałem, że zazwyczaj niewiele rozumiesz z tego co czytasz. Tym razem objawia się to w sposób dramatyczny.
Pozdrawiam nie radnego, bo nim przecież nie jesteś...
Odpowiedz
jasinskih
2023-03-30 12:09:04
2 1
peres, co do lizusostwa to Ty masz doświadczenie bo przed wyborami bez wazeliny wchodziłeś do d. byłemu dyrektorowi gimnazjum
Odpowiedz
peres
2023-03-30 12:22:07
1 1
@jasinskih czy uważasz, że powinien skomentować twój wpis? Pisz sobie, co chcesz. Sam sobie wystawiasz laurkę.
Dla pozostałych czytelników: nie znam osobiście Pana Lisa.
Odpowiedz
Tytusek1
2023-03-30 12:23:26
0 3
k2brat 2023-03-30 g.09:19:52 piszesz posty w pracy i jesteś pracownikiem wójta panie sekretarzu, nie martw się człowieku o panią dyrektor i jej środowisko tylko o siebie i swoją druga rodzinę. Nasza pani dyrektor jest z daleka od mediów. Celowo chcieliście ja ugotować i wsadziliście to w INFO. Bezczelność wasza nie zna granic. manipulujecie do potęgi.!!!
Odpowiedz
k2brat
2023-03-30 13:30:10
2 0
sliwa5 peres Tytusek1 - Przyznam ,że Pan Czaja - jak będzie to czytał - to będzie miał ubaw z waszych halucynacji , jak ludzie mogą być tak nafaszerowani emocjami , że nie potrafią przyjąć do wiadomości inną rzeczywistość niż tą , którą sobie wyimaginowali . Jesteście bardzo ubodzy mentalnie , jeżeli pod postami , które są wam odmienne - wszędzie widzicie P. Czaję oraz pracowników gminy lub .... radnych . Prawda wyjdzie na jaw , prędzej czy później !
Tytusek1
2023-03-30 16:13:54
0 2
do mnie nie pisz odnośnika jesteś ubogim człowiekiem
Odpowiedz
peres
2023-03-30 13:58:31
0 3
@k2brat widzisz u innych halucynacje, a czym ty się różnisz od tych, których krytykujesz?
Ty również nie możesz pogodzić się z faktem zarzucenia wójtowi wielu uchybień, a nawet przestępstw. Obydwaj wiemy, że w komentarzach tej sprawy nie rozstrzygniemy.
Szanuję zasadę domniemania niewinności i niech się okaże dla dobra wizerunku wójta (taki żarcik) i dobra Gminy, że uchybienia formalne i prawne oraz zarzuty przedstawione wójtowi jak też jego "asyście" przez Panią Dyrektor nie są prawdziwe.
Jeżeli ma honor, a trzebaby powiedzieć w tym miejscu o mężczyźnie inaczej, to powinien również publicznie odnieść się do zarzutów w skardze w każdym jej punkcie.
Mówiąc trywialnie, jest na to za krótki i jeżeli nie pomoże mu prawnik, to nie będzie miał pojęcia, jak się w tym poruszać i odnaleźć.
Mimo wszystko czekam na publiczną reakcję wójta. Może być bez zdjęcia.
powrotdzedaja
2023-04-01 23:30:00
0 0
Chciałem jak zwykle skomentować wszystkie komentarze siuresinki, bo tak ją szanuję, ale zobaczyłem, ile napociła i stwierdziłem, że lepiej spożytkować ten czas na coś innego.
Odpowiedz
k2brat
2023-03-30 15:01:05
1 1
peres
Ok , poczekam na reakcję Pana Wójta , na pewno nie odpuści tej sprawy . W Skardze na Wójta są ukryte informacje i relacje , które wybielają Panią Dyrektor , ale pewnie w toku postępowania przez właściwe organy ujrzą światło dzienne i pewnie będzie dużeeee zaskoczenie.
Tytusek1
2023-03-30 20:00:08
0 0
Pani dyrektor nie musi się wybielać urzędniku wójta, to raczej wójt potrzebuje czasu żeby się wybielić. Przecież skarga jest do rady, a nie wójta.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Dyrektorka zarzuca wójtowi "mobbing, szantaż i antydatowanie dokumentu""
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in