Piątek, 27 stycznia
Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław

Doceniono tych, którzy dbają o zachowanie dziedzictwa regionu

21.11.2022 00:05:00 PAN 0 2559

W tarnowskim Centrum Sztuki Mościce uroczyście wręczono nagrody województwa małopolskiego będące wyrazem uznania dla działalności i osiągnięć w dziedzinie zachowania dziedzictwa regionalnego: Nagrodę im. Romana Reinfussa oraz Nagrodę im. Władysława Orkana. Symboliczne czeki i gratulacje przekazał laureatom Wojciech Skruch – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa jest przyznawana za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturalnej w Małopolsce. 

O tę nagrodę mogli ubiegać się Małopolanie aktywnie działający na rzecz wspierania i zachowania lokalnej tożsamości kulturowej zarówno w ramach działalności zawodowej, jak i pracy społecznej realizowanej w lokalnej społeczności w zakresie m.in.: ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, ochrony dóbr materialnej i niematerialnej kultury lokalnej i upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego.

Laureatem I Nagrody w wysokości 10 tys. zł w tej edycji konkursu została dr Katarzyna Ceklarz – etnolog, od dziesięciu lat wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na stanowisku starszego wykładowcy - kierunek: Turystyka i Rekreacja oraz na studiach podyplomowych Kultura i tradycja Podtatrza. Katarzyna Ceklarz prowadzi zajęcia kulturowe związane z regionami Małopolski, w ramach których przybliża i upowszechnia wiedzę o wartości i znaczeniu lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jest autorką licznych książek i artykułów naukowych oraz popularno-naukowych w dziedzinie etnografii, w tym kultury duchowej regionów. Wyreżyserowała serię filmów dokumentalnych w tej dziedzinie. Organizuje i uczestniczy w konferencjach naukowych i seminariach w Polsce i za granicą.

W tegorocznej edycji konkursu przyznano dwie równorzędne II Nagrody w wysokości 5 tys. zł. Otrzymali je Zdzisław Uchto – badacz, dokumentalista i miłośnik historii Uniejowa oraz Mirosław Płonka – historyk i regionalista, miłośnik dziedzictwa Stryszowa, badacz historii zabytkowego dworu w Dąbrówce. Wyróżnienia otrzymali: Andrzej Radzik i Patryk Rutkowski.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana jest przyznawana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. To szczególna nagroda dla miłośników tańca, folkloru i tradycji regionalnych. Celem nagrody jest wsparcie lokalnych środowisk artystycznych działających w obszarze tradycyjnej kultury regionalnej, zajmujących się propagowaniem idei regionalizmu oraz promowaniem wartości opartych o lokalne tradycje i zwyczaje. Tradycyjnie, mogły ubiegać się o nią instytucje, organizacje artystyczno-kulturalne lub grupy osób – w tym zespoły regionalne, ale również pozostałe grupy, które tworzą lokalny koloryt kulturowy przekazując dziedzictwo pokoleń jak np. koła gospodyń wiejskich, teatry ludowe, czy instytucje lokalne zajmujące się ochroną dziedzictwa niematerialnego.

Laureatem I Nagrody w wysokości 10 tys. zł został Zespół Folklorystyczny „Otfinowianie" – zespół międzypokoleniowy z bardzo ożywioną działalnością na rzecz dzieci i młodzieży. W tegorocznej edycji konkursu przyznano dwie równorzędne II Nagrody w wysokości 5 tys. zł. Trafiły one do Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Andrychów oraz Kapeli Ludowej Dębińskiego Centrum Kultury.

Wyróżnienia w konkursie otrzymały: Szkolny Dziecięcy Zespół Regionalny „Pnioki” z Sadku-Kostrzy oraz Zespół Regionalny Czardasz.

W Szkolnym Dziecięcym Zespole Regionalnym „Pnioki” z Sadku-Kostrzy systematycznie, od 16 lat, w zajęciach regionalnych uczestniczy ponad 50 dzieci w wieku 7-15 lat. Zespół opracował i przedstawia liczne programy artystyczne i obrzędy inspirowane bogactwem lokalnego dziedzictwa kulturowego. W swoich programach członkowie zespołu przedstawiają autentyczne zabawy, wyliczanki oraz tańce ze śpiewem, pielęgnując unikatowe zwyczaje w okolicach Szczyrzyca i Limanowej.

(Źródło: UMWM/fot.: Michał Żurowski Centrum Sztuki Mościce)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in