Piątek, 25 września
Aurelia, Władysław, Kleofas, Kamila

Budują oczyszczalnię

10.09.2011 09:11:28 top 10 7489

Słopnice. Ponad 4 mln 300 tys. zł będzie kosztować oczyszczalnia ścieków dla gminy Słopnice.

Przetarg na budowę oczyszczalni ścieków został rozstrzygnięty, a umowa z wykonawcą podpisana. Osiągnięcie pełnej sprawności oczyszczalni  planuje się na IV kwartał 2012 roku.

Inwestycja ta będzie dotychczas najdroższą inwestycją realizowaną w jednym etapie przez gminę Słopnice. Wartość inwestycji wynosi  4 313 943,33 zł.

Przedmiotem zamówienia jest budowa machaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych.
Wykonawcą będzie firma „ELTECH” z Dębicy jako najtańszy wykonawca spośród 5 firm ubiegających się o realizację zamówienia.

Zaprojektowana oczyszczalnia ścieków będzie znajdowała się w zamkniętym budynku o atrakcyjnej formie architektonicznej, zapewniającym izolację od otoczenia i tym samym nie będzie wymagać strefy ochronnej. Proces oczyszczania będzie realizowany w trzech stopniach (mechanicznym, biologicznym, hydroponik) co ma zapewnić wysoką efektywność oczyszczania . Dobrana wielkość oczyszczalni pozwoli na oczyszczenie ścieków z terenu całej gminy. Budowa oczyszczalni będzie trwała ponad rok.

W skład całego zamierzenia budowlanego wchodzą następujące obiekty i instalacje: punkt zlewny, sito pionowe, piaskownik, pompownia, zbiornik uśredniający, dwa reaktory biologiczne typu SBR, zbiornik wyrównujący uderzeniowe zrzuty ścieków, komora stabilizacji i zagęszczenia osadu, stacja dmuchaw, stacja odwadniania osadu, stacja PIX, ujęcie wody technologicznej, magazyn osadu, obiekty pomocnicze (magazyn chemikaliów, agregat prądotwórczy, rozdzielnia, dyżurka, sanitariat). Wokół obiektów oczyszczalni zostaną wykonane drogi i place składowo-manewrowe oraz ciągi piesze. Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania rozruchu technologicznego wraz z osiągnięciem efektu ekologicznego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Oprócz tego gmina jest w trakcie realizacji budowy kanalizacji.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in