Wtorek, 28 września
Luba, Wacław, Wacława, Marek, Tymon

Bakterie w wodzie - zakaz sanepidu

01.08.2021 10:38:00 PAN 4 3642

Przyszowa. Z powodu wykrycia bakterii w przebadanych próbkach, sanepid wydał zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Przyszowa I.

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w piątek z wodociągu wiejskiego Przyszowa I, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdził, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Badania wykryły przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – liczby bakterii grupy coli i bakterii Escherichia coli. 

Wczoraj sanepid wydał decyzję administracyjną o zakazie użytkowania wody z wiejskiego Przyszowa I. 

Do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in