Niedziela, 25 lipca
Walentyna, Krzysztof, Jakub

Uzgodnienie rozwiązań projektowych w miejscowości Koszary- linia kolejowa 104 Chabówka – Nowy Sącz

09.07.2021 15:16:00 UGLimanowa 667

Szanowni mieszkańcy, 18.06.2021 roku konsorcjum firm realizujące prace projektowe dla PKP PLK S.A. dotyczące modernizacji linii kolejowej nr 104, zwróciło się do Urzędu Gminy Limanowa o uzgodnienie projektu budowlanego dotyczącego: likwidacji przejazdu kolejowo drogowego w km 40.819, likwidacji przejazdu kolejowo drogowego w km 41.062, likwidacji przejazdu kolejowo drogowego w km 41.245, likwidacji przejazdu kolejowo drogowego w km 41.626, rozbudowa drogi gminnej nr 340444K wraz z rozbudową przejazdu kolejowo drogowego w km 40.880, budowy drogi oznaczonej w projekcie jako „Droga D4C”, budowy drogi oznaczonej w projekcie jako „Droga D6C”, budowy drogi oznaczonej w projekcie jako „Droga D1C” wraz z dojściami do p.o. Koszary zlokalizowanego w km 41+035, likwidacji przejazdu kolejowo drogowego w km 42.207 w ciągu drogi gminnej 340445K.

Niestety nie mamy zgody na opublikowanie na naszej stronie internetowej przedstawionych szczegółowych rozwiązań, jednak istnieje możliwość zapoznania się z opracowaną dokumentacją w urzędzie gminy.
 W razie chęci zapoznania się z dokumentacją projektową dotyczącą wymienionych powyżej obiektów, informujemy, że jest ona dostępna do wglądu u Zastępcy Wójta Gminy Limanowa lub u Sekretarza Gminy Limanowa. W razie niemożności dotarcia do urzędu, podstawowe informacje można również uzyskać u Radnych i Sołtysów którzy zostali zapoznani z przedłożoną dokumentacją.
 Z uwagi na wiążące nas terminy uzgadniania dokumentacji, ewentualne wnioski czy spostrzeżenia proszę zgłaszać jak najszybciej.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in