Poniedziałek, 12 kwietnia
Damian, Juliusz, Zenon, Wiktor, Wiktoryna, Lubosław

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Mieście Limanowa

07.04.2021 13:15:00 UMLimanowa 131

Miasto Limanowa stosując się do zapisów Ustawy o ochronie zwierząt podejmuje działania objęte „Programem Opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa”. W 2020 roku założenia tego Programu w pełni zostały zrealizowane, co zawdzięczyć trzeba bardzo dobrej współpracy z Lecznicą Weterynaryjną , z którą samorząd miał podpisaną umowę na pokrycie kosztów leczenia oraz zapewnienia niezbędnej opieki bezdomnym zwierzętom na czas okresowego pobytu w Lecznicy, do momentu odnalezienia właściciela bądź opiekuna.

Działania ze strony Miasta podejmowano w stosunku do każdej interwencji w sprawie bezdomnych zwierząt, zgłaszanej bezpośrednio do Urzędu Miasta Limanowa, bądź do Lecznicy Weterynaryjnej,  Straży Miejskiej  czy  na  Komendę  Powiatowej Policji.

Interwencje weterynaryjne   miały miejsce w rejonie dróg publicznych – ulic: Kolejowej, Krakowskiej, Polnej, Zarębek, Tarnowskiej, Słonecznej, Witosa, Krótkiej i Gajowej. Samorząd sfinansował działania związane z interwencjami wykonywanymi przez Lecznicę Weterynaryjną wobec 26 zwierząt.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Lekarzy Weterynarii i pracowników Lecznicy Weterynaryjnej S.J Stożek w Limanowej – pomocy weterynaryjnej, szukania właścicieli i opiekunów zwierząt – żaden pies nie został przewieziony do schroniska. W 2020 roku Miasto nie odmówiło sterylizacji lub kastracji bezdomnemu zwierzęciu.

 

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in