Środa, 26 stycznia
Paulina, Polikarp, Tymoteusz, Michał, Tytus, Lutosław, Norma

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Limanowa w dniu 10 stycznia 2022 r.

05.01.2022 15:00:00 UGLimanowa 417

Szanowni państwo, Członkowie komisji oświaty, zdrowia i pomocy społecznej

Na podstawie § 60 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej  Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 

Tematem posiedzenia będzie:

 
1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Omówienie spraw bieżących.
4.      Wolne wnioski i zapytania.
5.      Zakończenie posiedzenia.
 
Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/.
 


Przewodniczący Komisji Oświaty,
Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zuzanna Kolawa

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in