Niedziela, 25 lipca
Walentyna, Krzysztof, Jakub

Ponad 124 tysiące dofinansowania na wielofunkcyjne boisko w Starej Wsi

13.07.2021 08:19:00 UGLimanowa 396

Gmina Limanowa otrzymała 124 660,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” w 2021 na zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej z piłkochwytami na dz. ew. nr 1740/1 w Starej Wsi – gmina Limanowa”.

Przebudowa boiska  sąsiadującego z  Szkołą Podstawową nr 2 w Starej Wsi polegać będzie na wyrównaniu i zagęszczeniu powierzchniowym terenu, ułożeniu podbudowy, odwodnieniu boiska oraz położeniu nawierzchni z trawy syntetycznej. Boisko o długości 43 m i szerokości 22 m zostanie wyposażone w niezbędne urządzenia przeznaczone do gry w piłę ręczną i nożną, siatkówkę oraz koszykówkę. Boisko zostanie oddzielone od terenów zielonych obrzeżami betonowymi. Wokół boiska wielofunkcyjnego zostanie wykonany piłkochwyt o wysokości 6 m.

Obiekt sportowy przyczyni się do aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, a także do zwiększenia ich aktywności fizycznej, podniesienia poziomu kultury fizycznej oraz umożliwi propagowanie sportu wśród lokalnej społeczności.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in