Poniedziałek, 23 maja
Emilia, Iwona, Leoncjusz, Michał, Renata

Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu limanowskiego

14.12.2021 09:40:00 UMLimanowa 588

Ostrzeżenie 2 stopnia dla: miasta Nowego Sącza,miasta Tarnowa,powiatu chrzanowskiego,powiatu krakowskiego,powiatu limanowskiego,powiatu myślenickiego,powiatu nowosądeckiego,powiatu nowotarskiego,powiatu olkuskiego,powiatu oświęcimskiego,powiatu tarnowskiego,powiatu wielickiego

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

                                          Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
                             Data wystąpienia 14.12.2021 r. godz. 9.00
  Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 14.12.2021 r. do godz. 24.00 dnia 14.12.2021 r.
                                            Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 14.12.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza.
Dzień 14.12.2021 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 14.12.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat suski oraz miasto Kraków.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 14.12.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 863 720.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 14.12.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: chrzanowski, krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, tarnowski, wielicki oraz miasto Nowy Sącz i miasto Tarnów.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 14.12.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 860 000.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności
· osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), · osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), · osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci, · osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności
 
Ogół ludności: – unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, – nie wietrz pomieszczeń, – nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku. Wrażliwe grupy ludności: – unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz, – nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, – osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, – nie wietrz pomieszczeń, – nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również: – zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, – stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem, – prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, – bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).


udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in